Day Care Center 4: Senior Care

Treatment and research programs:

1) Odborné sociální poradenství

Klientům denního stacionáře, jejich rodinám i zájemcům z řad široké veřejnosti nabízíme zcela zdarma odborné sociální poradenství.

Naši sociální pracovníci:

 • informují  o dostupných formách státní sociální podpory (např. příspěvek na péči),
 • pomáhají s administrativou žádostí o sociální dávky,
 • informují o dostupných zdravotnických a sociálních službách zaměřených na péči o  seniory (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy s pečovatelskou službou, terénní pečovatelská služba, home care apod.),
 • pomáhají s jejich kontaktováním a podáním žádosti o umístění.

 

2) Psychologická péče

Psychologové stacionáře:

 • připravují a vedou denní program s klienty,
 • vyšetřují  klienty denního stacionáře psychodiagnostickými metodami proto, aby bylo možné zmapovat celkový stav klienta a služby mu byly poskytovány cíleně a dle jeho skutečných potřeb,
 • informují rodinné pečující o různých kognitivních poruchách – o typických příznacích, průběhu a možnostech léčby,
 • provázejí rodiny v procesu pečování o člověka s kognitivní poruchou; nabízejí prostor pro sdílení smutku, hněvu, zoufalství spojených péčí; poskytují podporu v krizi a pomáhají hledat nové zdroje sil.


3) Aktivizační denní programkaždý pracovní den od 7:00 do 16:30

Celý den je nabit činností. Po snídani a ranním přivítání otevíráme program cvičením a relaxací. Následuje dopolední svačina. Před obědem, kdy to většině z nás nejvíce „pálí“ zařazujeme trénink paměti, trénink komunikace nebo tvůrčí činnosti (výtvarné a rukodělné vyrábění). Pak sníme vlastní nebo objednaný oběd a máme polední klid. Abychom se opět trochu rozehřáli, projdeme se po terase nebo se protáhneme v denní místnosti. Odpolední program je různorodý. Každý den připravujeme něco jiného: relaxační techniky, zpěv a poslech hudby, řemeslné práce, tematicky zaměřené vzpomínání nebo trénink komunikace, umění. Kolem půl třetí jíme odpolední svačinu a po ní následuje volný program. I ten se snažíme strávit aktivně – hrajeme společenské hry nebo pétanque, luštíme kvízy. Nejpozději do 16:30 se rozcházíme domů. Můžeme nejen povyprávět, co jsme se dozvěděli nového, ale i přinést dárek pro naše nejbližší (např. vlastnoručně vyrobený adventní svícen nebo velikonoční perníček).

Program vedou pracovníci stacionáře a specialisté z dalších oddělení (ergoterapeuti, rehabilitační sestry).

Nabízíme celodenní stravování (snídaně, svačina, oběd, svačina) a také je možné donést si vlastní jídlo.

Doplňující informace

Našimi klienty se mohou stát:

 • senioři, kteří pociťují dlouhodobé zhoršování své paměti, pozornosti, vyjadřování nebo dalších schopností.
 • senioři ohrožení samotou nebo demencí
 • senioři s různými typy demence      (Alzheimerova nemoc, vaskulární demence apod.) nebo jiným neurologickým onemocněním (např. po mozkové příhodě)

Pokud je to nutné, dohlížíme u klientů na užívání léků a pomáháme při hygieně, při jídle, při oblékání a jiných činnostech. Službu nemůžeme poskytovat imobilním seniorům, kteří potřebují ošetřovatelskou péči, osobám s akutním infekčním nebo parazitárním onemocněním, osobám závislým na omamných a návykových látkách, osobám se závažnými psychiatrickými diagnózami projevujícími se zvýšenou agresivitou.

Cíle služby:

 • zajistit klientům sociální kontakt s vrstevníky, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, příp. poskytnout pomoc se vyrovnat s příznaky a důsledky kognitivního onemocnění
 • pomáhat rodinám a pečujícím osobám při zvládání jejich obtížné životní situace, umožnit jim pracovat nebo poskytnout čas na nezbytný odpočinek.
 • poskytovat základní sociální poradenství pro pečující osoby, poskytovat informací o kognitivních poruchách ve stáří, aby se předcházelo sociálnímu vyloučení seniorů.

 

Další informace o denním stacionáři naleznete v přiložených dokumentech:

1)    Informace pro zájemce o službu

2)    Návrh na přijetí do denního stacionáře

3)    Ceník

 

 


Webpages to visit

AD centrum ITAREPS
Profile Organizational Chart How Can I Book an Appointment? Outpatient Clinic Inpatient Ward 1: Anxiety Disorders Inpatient Ward 2: Mood Disorders Inpatient Ward 3: Psychotic Disorders Day Care Center 1: Anxiety and Personality Disorders Day Care Center 2: Anxiety Disorders Day Care Center 3: Psychotic Disorders Day Care Center 4: Senior Care Dept. of Cognitive Disorders Neurophysiology and EEG Department of Sleep Medicine Neurostimulation Neuroimaging Unit Clinical Psychology Physiotherapy Occupational Therapy Social Services Specific Treatment Programs Medicinal Doctors (Psychiatrists) Sponsorship Patients Rights
About NIMH Czech Rep. Research Programmes Medical Care For Students Information Centre Press Contacts