Neurostimulation

Treatment and research programs:

Self-reference u schizofrenie

Vnímání své činnosti a jejího dopadu jako nám vlastní a nám náležející (self-reference) je přirozenou a základní součástí naší každodenní zkušenosti. Self-reference je teoretický konstrukt označující zpracování a vztahování informací vzhledem k sobě samému. Abnormální zážitky a chování, které můžeme pozorovat u schizofrenie ale i dalších onemocnění či narušení však ukazují, že za tímto jevem stojí komplexní mechanismus. Hrubé narušení self-reference může být z fenomenologického hlediska jádrem schizofrenních příznaků I. řádu podle Schneidera. V naší studii chceme objasnit, zda s využitím rTMS je možné modulovat oblasti v mozku zodpovědné za prožitek toho, že svůj pohyb vnímáme jako náš vlastní. Výsledky mohou být uplatněny pro další výzkum v této oblasti, zaměřující se na zmírnění příznaků chizofrenie.

Prolongovaná theta-burst stimulacev léčbě chronické bolesti

Modifikovaná repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS) v podobě theta burst stimulace (TBS) představuje ve srovnání s konvenčními protokoly rTMS nadějný algoritmus v léčbě bolesti pro svůj analgetický efekt. Existují 2 základní protokoly TBS, jejichž efekt je limitován celkovým počtem stimulů standardní TBS: intermitentní TBS (iTBS) a kontinuální TBS (cTBS). iTBS facilituje kortikální excitabilitu, zatímco cTBS ji inhibuje [Gamboa 2010]. Prologovaná TBS (pTBS) však navozuje facilitaci kortikální excitability jak v případě intermitentního (piTBS), tak kontinuálního (pcTBS) podání. S využitím algoritmu pTBS, kde každá ze stimulací obsahuje dvojnásobný počet stimulů oproti klasické TBS, očekáváme navození výraznějších a trvalejších změn v léčbě bolesti při zachování standardních pravidel bezpečnosti léčby.

Transkraniální magnetická stimulace v léčbě bipolární deprese

Čtyřtýdenní (20 aplikací) studie s TMS u pacientů s bipolární poruchou, kteří jsou aktuální v depresivní epizodě a jejich stávající léčba není úspěšná či dostatečná. Srovnávány jsou účinnosti 3 různých způsobů a míst aplikace. Součástí studie jsou i vyšetření magnetickou rezodonací (MR) a elektroencefalografem. Výsledky MR využiváme k přesnému zaměření místa stimulace, stimulace je individuálně navigovaná. Medikace není během studie měněna. Studii lze absolvovat jak za hospitalizace, tak ambulantně. Další informace o TMS také na profilu oddělení. Zájemci se mohou obracet o podrobnější informace na MUDr. Tomáše Nováka nebo MUDr. Moniku Klírovou.

 


Webpages to visit

AD centrum ITAREPS
Profile Organizational Chart How Can I Book an Appointment? Outpatient Clinic Inpatient Ward 1: Anxiety Disorders Inpatient Ward 2: Mood Disorders Inpatient Ward 3: Psychotic Disorders Day Care Center 1: Anxiety and Personality Disorders Day Care Center 2: Anxiety Disorders Day Care Center 3: Psychotic Disorders Day Care Center 4: Senior Care Dept. of Cognitive Disorders Neurophysiology and EEG Department of Sleep Medicine Neurostimulation Neuroimaging Unit Clinical Psychology Physiotherapy Occupational Therapy Social Services Specific Treatment Programs Medicinal Doctors (Psychiatrists) Sponsorship Patients Rights
About NIMH Czech Rep. Research Programmes Medical Care For Students Information Centre Press Contacts