Z tisku: Zlín má anonymní centrum pro gamblery

Právo | 31.5.2016 | Rubrika: Střední a Východní Morava | Strana: 11 | autor: Aleš Fuksa

Až dvacet tisíc obyvatel Zlínského kraje je podle odborníků zasaženo důsledky gamblerství. Nemusí mezi nimi být jen samotní hráči, ale především pak i jejich rodiny.

Problémové hráčství s sebou nese řadu negativních sociálních jevů, jako je narušení vztahů s blízkými, rozpad rodin, zadlužování, exekuce a kriminalita. Přepokládaný počet lidí ovlivněných jedním gamblerem je pět až osm osob z hráčova okolí.
„Jsou to především rodiče, partneři a děti. Právě příbuzní problémových hráčů mají často jako první potřebu vyhledat odborné služby a pomoc a řešit změny v chování svých blízkých, jejich zvýšenou agresivitu, rozprodávání společného majetku, zadlužování a s tím spojenou hrozbu exekuce,“ přiblížila vedoucí nově otevřeného Centra komplexní péče pro hazardní hráče Jarmila Krajčová. Nově otevřené centrum zaměřilo velkou část nabízených služeb nejen pro samotné gamblery, ale právě i pro blízké z okolí hráčů.
Centrum, které ve Zlíně od dubna poskytuje bezplatnou a anonymní péči, zřídila obecně prospěšná společnost Podané ruce. „Ve Zlínském kraji tímto rozšiřujeme svoji nabídku služeb. Jedná se především o psychologické poradenství, psychoterapii, odborné sociální poradenství a v neposlední řadě dluhové poradenství pro hráče i jejich rodiny a blízké,“ vysvětlil Ondřej Mikulášek z organizace Podané ruce.
Rozšíření vychází především ze zkušeností pracovníků terapeutického centra ve Zlínském kraji s hazardními hráči a jejich okolím. „Od svého vzniku v srpnu 2013 kontaktovalo 65 hráčů a 73 osob z okolí hráčů. Z našich zkušeností také vyplývá souvislost hráčství s užíváním dalších návykových látek, jako jsou drogy a alkohol, mnoho našich klientů trápí zadluženost,“ poznamenala Krajčová. Centrum se podle ní bude snažit o koordinaci poskytování služeb s ostatními organizacemi v kraji, jako jsou oddělení sociálně právní ochrany dětí a mládeže, Probační a mediační služba, občanské poradny a další sociální služby.
Terapeutické centrum má sídlo ve Zlíně v Prštném. Objednací doby jsou zpravidla do jednoho týdne od prvotního kontaktu.Problematice hráčství se ve zlínském centru věnují dva psychoterapeuti a od srpna bude nabízeno i dluhové poradenství.
Centrum bude mít působnost v celém Zlínském kraji. „Do budoucna plánujeme otevření detašovaných pracovišť v Uherském Hradišti, Kroměříži, Vsetíně, případně i v dalších městech,“ doplnil Mikulášek.

***