Neurostimulace

Léčebné a výzkumné programy

Self-reference u schizofrenie

Vnímání své činnosti a jejího dopadu jako nám vlastní a nám náležející (self-reference) je přirozenou a základní součástí naší každodenní zkušenosti. Self-reference je teoretický konstrukt označující zpracování a vztahování informací vzhledem k sobě samému. Abnormální zážitky a chování, které můžeme pozorovat u schizofrenie ale i dalších onemocnění či narušení však ukazují, že za tímto jevem stojí komplexní mechanismus. Hrubé narušení self-reference může být z fenomenologického hlediska jádrem schizofrenních příznaků I. řádu podle Schneidera. V naší studii chceme objasnit, zda s využitím rTMS je možné modulovat oblasti v mozku zodpovědné za prožitek toho, že svůj pohyb vnímáme jako náš vlastní. Výsledky mohou být uplatněny pro další výzkum v této oblasti, zaměřující se na zmírnění příznaků chizofrenie.

Prolongovaná theta-burst stimulacev léčbě chronické bolesti

Modifikovaná repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS) v podobě theta burst stimulace (TBS) představuje ve srovnání s konvenčními protokoly rTMS nadějný algoritmus v léčbě bolesti pro svůj analgetický efekt. Existují 2 základní protokoly TBS, jejichž efekt je limitován celkovým počtem stimulů standardní TBS: intermitentní TBS (iTBS) a kontinuální TBS (cTBS). iTBS facilituje kortikální excitabilitu, zatímco cTBS ji inhibuje [Gamboa 2010]. Prologovaná TBS (pTBS) však navozuje facilitaci kortikální excitability jak v případě intermitentního (piTBS), tak kontinuálního (pcTBS) podání. S využitím algoritmu pTBS, kde každá ze stimulací obsahuje dvojnásobný počet stimulů oproti klasické TBS, očekáváme navození výraznějších a trvalejších změn v léčbě bolesti při zachování standardních pravidel bezpečnosti léčby.

Transkraniální magnetická stimulace v léčbě bipolární deprese

Čtyřtýdenní (20 aplikací) studie s TMS u pacientů s bipolární poruchou, kteří jsou aktuální v depresivní epizodě a jejich stávající léčba není úspěšná či dostatečná. Srovnávány jsou účinnosti 3 různých způsobů a míst aplikace. Součástí studie jsou i vyšetření magnetickou rezodonací (MR) a elektroencefalografem. Výsledky MR využiváme k přesnému zaměření místa stimulace, stimulace je individuálně navigovaná. Medikace není během studie měněna. Studii lze absolvovat jak za hospitalizace, tak ambulantně. Další informace o TMS také na profilu oddělení. Zájemci se mohou obracet o podrobnější informace na MUDr. Tomáše Nováka nebo MUDr. Moniku Klírovou.

 
Profil Organizační schéma Jak se objednat Ambulance Oddělení 1: úzkostné poruchy Oddělení 2: afektivní poruchy Oddělení 3: psychotické poruchy Denní stacionář 1: úzkostné a osobnostní poruchy Denní stacionář 2: úzkostné poruchy Denní stacionář 3: psychotické poruchy Denní stacionář 4: pro seniory Oddělení kognitivních poruch Neurofyziologie a EEG Oddělení spánkové medicíny Neurostimulace MRI Klinická psychologie Fyzioterapie Ergoterapie Sociální služby Specifické léčebné programy Lékaři Ceník Sponzoring Práva pacientů
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty