Neurostimulace

Vedoucí
MUDr. Monika Klírová, Ph.D.
Kontakt
e-mail:monika.klirova@nudz.cz


Profil

Repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS) je léčebná metoda, která se od 90. let minulého století využívá k terapii specifických neuropsychiatrických onemocnění. Naše zařízení má v současnosti 15tiletou zkušenost s rTMS aplikací v terapii duševních poruch. Jedná se o neinvazivní metodu, při které opakovaných působením krátkých pulzů magnetického pole na definovanou oblast mozku ovlivňujeme aktivitu nervových buněk v dané lokalitě. Během jednoho sezení se aplikuje až několik set pulzů, k dosažení žádaného účinku je třeba několika sezení. rTMS se využívá v terapii depresí (unipolárních i bipolárních), některých úzkostných poruch a u chronicky halucinujících farmakorezistentních pacientů. Naše laboratoř je užívána jak k léčbě ambulantních pacientů, tak pacientů hospitalizovaných v našem zařízení.

 


Aktuální obsazenost oddělení

 
Profil Organizační schéma Jak se objednat Ambulance Oddělení 1: úzkostné poruchy Oddělení 2: afektivní poruchy Oddělení 3: psychotické poruchy Denní stacionář 1: úzkostné a osobnostní poruchy Denní stacionář 2: úzkostné poruchy Denní stacionář 3: psychotické poruchy Denní stacionář 4: pro seniory Oddělení kognitivních poruch Neurofyziologie a EEG Oddělení spánkové medicíny Neurostimulace MRI Klinická psychologie Fyzioterapie Ergoterapie Sociální služby Specifické léčebné programy Lékaři Ceník Sponzoring Práva pacientů
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty