Sociální služby

Vedoucí
Bc. Markéta Švejdová Jandová
Kontakt
Bc. Markéta Švejdová Jandová; Bc. Barbora Baslová (sociální pracovnice)
telefon:(+420) 283 088 276 ,+4 202 830 882 77
e-mail:marketa.svejdova@nudz.cz, barbora.baslova@nudz.cz


Profil

V Národním ústavu duševního zdraví poskytují sociální pracovníci Odborné sociální poradenství. Cílovou skupinou jsou osoby s chronickým duševním onemocněním a jejich rodinní příslušníci. Poradenství je poskytováno ambulantně po předchozím emailovém  nebo telefonickém objednání na telefonním čísle na níže uvedených kontaktech). Odborné sociální poradenství lze uskutečnit také telefonicky na telefonu 283088276 a 283088153, případně elektronicky na emailu: poradenstvi@nudz.cz.Poradenství poskytují pracovnice sociálního oddělení: Bc. Markéta Švejdová Jandová, Bc. Barbora Baslová a pracovníci denního stacionáře pro seniory: Bc. Jakub Sobotka a Romana Jarošová

Oddělení a denní stacionáře: Sociální pracovnice připravují podklady k vydávání Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti a k Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, po dobu hospitalizace řeší s pacienty problémy týkající se sociálních otázek (komunikace s ČSSZ, sociálními odbory obecních úřadů, zaměstnavateli, Úřadem práce, soudy, školami atd.), vydávají pacientům potvrzení o hospitalizaci a podílejí se na zajišťování návaznosti následné péče propouštěných pacientů. Sociální pracovníci vedou edukační skupiny na jednotlivých odděleních o sociální problematice (žádosti o invalidní důchod, starobní důchod, možnosti získání sociálních dávek atd.)

 


Aktuální obsazenost oddělení

Sociální pracovníci

Bc. Markéta Švejdová Jandová
Bc. Barbora Baslová

 
Profil Organizační schéma Jak se objednat Ambulance Oddělení 1: úzkostné poruchy Oddělení 2: afektivní poruchy Oddělení 3: psychotické poruchy Denní stacionář 1: úzkostné a osobnostní poruchy Denní stacionář 2: úzkostné poruchy Denní stacionář 3: psychotické poruchy Denní stacionář 4: pro seniory Oddělení kognitivních poruch Neurofyziologie a EEG Oddělení spánkové medicíny Neurostimulace MRI Klinická psychologie Fyzioterapie Ergoterapie Sociální služby Specifické léčebné programy Lékaři Ceník Sponzoring Práva pacientů
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty