Oddělení spánkové medicíny

Léčebné a výzkumné programy

Výzkum

V posledních letech se poruchy spánku staly významným celospolečenským i ekonomickým problémem rozvinutých zemí. Některé souvislosti vzniku poruch spánku jsou známy a lze na jejich odstranění pracovat bez odborné pomoci (např. enormní pracovní stres, nepravidelná pracovní doba, nevhodná spánková hygiena či souvislost některých poruch spánku s výskytem obezity). Řada poruch spánku však vyžaduje vyšetření specialistou v oboru spánkové medicíny.

Zkušenost ukazuje, že právě v oblasti spánkové medicíny je mimořádně přínosná mezioborová spolupráce neurologů a psychiatrů, která vede k lepšímu porozumění příčin poruch spánku a k přesnému stanovení léčebných postupů.  Mezi vůbec nejčastější příznaky, se kterými se lékař v klinické praxi setkává, patří nespavost. Kromě výše uvedených nevhodných návyků, které jsou v rozporu s kvalitním spánkem, může mít nespavost příčiny čistě organické či provázet psychická onemocnění (např. poruchu nálady, úzkostnou poruchu). Neuropsychiatrická spolupráce má zásadní význam dále např. u nočních záchvatových stavů, které mohou být opět neurologického charakteru (např. epilepsie, probuzení se zmateností, somnambulismus, noční děsy, poruchy chování v REM spánku atd.) či mohou být součástí psychických obtíží např. disociativní či panické poruchy, posttraumatické stresové poruchy. Podobně široké příčiny překračující hranice jednotlivých oborů mohou mít stavy spojené s nadměrnou denní spavostí. V České republice je toto profesní spojení zcela ojedinělé a souvisí s další předností pracoviště, což je široké množství nabízených léčebných postupů (farmakologických i psychoterapeutických).

Přístrojové vybavení

Přístrojové vybavení Institutu spánkové medicíny umožňuje rutinní provádění nočních video-polysomnografických záznamů i denní monitorování spánku (převážně testem mnohočetné latence usnutí). K dlouhodobému monitorování pohybové aktivity (střídání rytmu spánek-bdění) slouží aktigrafické vyšetření. V blízké budoucnosti bude zavedeno vyšetření limitovanou polygrafií, které je určeno k diagnostice poruch dýchání ve spánku.

Nejdůležitější indikace vyšetření

•    Diferenciální diagnostika insomnií (v celém rozsahu organických i neorganických příčin) a jejich léčba
•  Diferenciální diagnostika parasomnií (např. probuzení se zmateností, noční děsy, noční můry, somnambulismus, porucha chování v REM spánku) & nočních záchvatových stavů a jejich léčba
•    Diferenciální diagnostika nadměrné denní spavosti a její léčba
•    Diferenciální diagnostika poruch pohybu ve spánku a jejich léčba
•    Diferenciální diagnostika poruch cirkadiánního rytmu a jejich léčba

 
Profil Organizační schéma Jak se objednat Ambulance Oddělení 1: úzkostné poruchy Oddělení 2: afektivní poruchy Oddělení 3: psychotické poruchy Denní stacionář 1: úzkostné a osobnostní poruchy Denní stacionář 2: úzkostné poruchy Denní stacionář 3: psychotické poruchy Denní stacionář 4: pro seniory Oddělení kognitivních poruch Neurofyziologie a EEG Oddělení spánkové medicíny Neurostimulace MRI Klinická psychologie Fyzioterapie Ergoterapie Sociální služby Specifické léčebné programy Lékaři Ceník Sponzoring Práva pacientů
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty