Oddělení spánkové medicíny

Vedoucí
MUDr. Jitka Bušková, Ph.D.
Kontakt
Eliška Maršíková (staniční sestra)
telefon:(+420) 283 088 400, (+420) 283 088 261
e-mail:spanek@nudz.cz


Profil

V posledních letech se poruchy spánku staly významným celospolečenským i ekonomickým problémem rozvinutých zemí. Některé souvislosti vzniku poruch spánku jsou známy a lze na jejich odstranění pracovat bez odborné pomoci (např. enormní pracovní stres, nepravidelná pracovní doba, nevhodná spánková hygiena či souvislost některých poruch spánku s výskytem obezity). Řada poruch spánku však vyžaduje vyšetření specialistou v oboru spánkové medicíny.   

Zkušenost ukazuje, že právě v oblasti spánkové medicíny je mimořádně přínosná mezioborová spolupráce neurologů a psychiatrů, která vede k lepšímu porozumění příčin poruch spánku a k přesnému stanovení léčebných postupů.  Mezi vůbec nejčastější příznaky, se kterými se lékař v klinické praxi setkává, patří nespavost. Kromě výše uvedených nevhodných návyků, které jsou v rozporu s kvalitním spánkem, může mít nespavost příčiny čistě organické či provázet psychická onemocnění (např. poruchu nálady, úzkostnou poruchu). Neuropsychiatrická spolupráce má zásadní význam dále např. u nočních záchvatových stavů, které mohou být opět neurologického charakteru (např. epilepsie, probuzení se zmateností, somnambulismus, noční děsy, poruchy chování v REM spánku atd.) či mohou být součástí psychických obtíží (např. disociativní či panická porucha, posttraumatická stresová porucha). Podobně široké příčiny překračující hranice jednotlivých oborů mohou mít stavy spojené s nadměrnou denní spavostí. V České republice je toto profesní spojení zcela ojedinělé a souvisí s další předností pracoviště, což je široké množství nabízených léčebných postupů (farmakologických i psychoterapeutických).

–––

Dobrý den,

navazujeme na studii o rozložení chronotypů v české populaci, které jste se mohli účastnit v minulých měsících. Nyní bychom vás rádi požádali o několik Vašich minut, abychom mohli data správně porovnat.

V tomto odkaze:     http://forms.nudz.cz/fill/public/QVfWYgxpjMhTqj7     naleznete nový formulář.

Udělejte si, prosím, chvíli čas a pomozte nám dokončit naši studii! Děkujeme!
V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Za tým z oddělení spánku NUDZ
Eva Fárková a Michal Šmotek

 –––


Objednávání pacientů

Pacienti jsou objednáváni k ambulantnímu vyšetření pouze na základě doporučení od ošetřujícího praktického lékaře, neurologa, psychiatra, ORL specialisty nebo plicního lékaře, respektive na základě jejich podrobné zprávy týkající se spánkové poruchy. Somnolog na základě ambulantního vyšetření rozhodne o indikaci k vyšetření ve spánkové laboratoři. Po stanovení diagnózy je závěr vyšetření předán doporučujícímu lékaři. Pacienti mají možnost výsledky vyšetření spánku následně konzultovat, z kapacitních důvodů však nejsou přebíráni do trvalé péče. Spánková laboratoř není bezbariérová, pokoje nejsou uzpůsobeny pomůckami pro hendikepované klienty.  

–––


Kontakt

Žádáme objednat se telefonicky nebo e-mailem:
k ambulantnímu vyšetření a k vyšetření ve spánkové laboratoři: tel. 283 088 400,  spanek@nudz.cz 
po-pá 9:00-12:00 h

Na vyšetření prosím s sebou přineste vyplněný Dotazník ambulantní a Spánkový deník. Údaje do spánkového deníku prosím zapisujte alespoň 14 dnů.

 –––

KBT insomnie

8 týdenní skupinový program kognitivně behaviorální terapie pro pacienty s nespavostí. Každé sezení trvá 2 hodiny a probíhá jednou týdně. Vždy ve čtvrtek od 16:00 do 18:00.

Kontakt pro objednávání do skupiny:

Eliska Maršíková                               

tel.: 283 088 400                               

Eliska.Marsikova@nudz.cz               

Vedoucí skupiny:

Mgr. Karolina Veldová

tel.: 283 088 231

Karolina.Veldova@nudz.cz 

 –––

Akreditační certifikát - pdf ke stažení 

Informace pro pacienty - pdf ke stažení

Dotazník spolunocležníka - pdf ke stažení

Pravidla spánkové hygieny - pdf ke stažení

Pravidla spánkové hygieny v těhotenství - pdf ke stažení

Spánek v adolescenci - pdf ke stažení

 

Odkazy na občanská sdružení pacientů s poruchami spánku – http://www.diagnozanarkolepsie.cz


Aktuální obsazenost oddělení

Lékaři

MUDr. Jitka Bušková, Ph.D.
MUDr. Eva Miletínová, MSc.
MUDr. Tereza Vorlová
MUDr. Margarita Bergerová

Psychologové

PhDr. Denisa Manková, Ph.D.

Staniční sestra

Eliška Maršíková

Zdravotní sestry

Mgr. Hana Machoňová
Kateřina Klimentová, Dis.
Jana Tláskalová
Mgr. Lucie Marcinová
Romana Klinecká, Dis.
Kateřina Spisarová

 
Profil Organizační schéma Jak se objednat Ambulance Oddělení 1: úzkostné poruchy Oddělení 2: afektivní poruchy Oddělení 3: psychotické poruchy Denní stacionář 1: úzkostné a osobnostní poruchy Denní stacionář 2: úzkostné poruchy Denní stacionář 3: psychotické poruchy Denní stacionář 4: pro seniory Oddělení kognitivních poruch Neurofyziologie a EEG Oddělení spánkové medicíny Neurostimulace MRI Klinická psychologie Fyzioterapie Ergoterapie Sociální služby Specifické léčebné programy Lékaři Ceník Sponzoring Práva pacientů
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty