Mapa stránek

O NUDZ
O nás Aktuality Kalendář Organizační schéma Organizační řád Vedení Rada NUDZ Vědecká rada Rada pro komercionalizaci Akreditace Výroční zprávy Pracovní příležitosti Veřejné zakázky Kdo byl kdo Fotogalerie
Výzkumné programy
VP1 Experimentální neurobiologie
Profil Spolupráce Laboratoře Pracovní skupiny Projekty Pracovníci Publikace Fotogalerie
VP2 Sociální psychiatrie
Profil Pracovní skupiny Projekty Pracovníci Publikace Fotogalerie
VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku
Profil Pracovní skupiny Projekty Pracovníci Publikace Fotogalerie
VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí
Profil Pracovní skupiny Projekty Pracovníci Publikace Fotogalerie
VP5 Spánková medicína a chronobiologie
Profil Pracovní skupiny Projekty Pracovníci Publikace Fotogalerie
VP6 Elektrofyziologie mozku
Profil Pracovní skupiny Projekty Pracovníci Publikace Fotogalerie
VP7 Diagnostika a léčba duševních poruch
Profil Pracovní skupiny Projekty Pracovníci Publikace Fotogalerie
Centrum transferu technologií a aplikovaného výzkumu NUDZ
Profil Pracovní skupiny Projekty Pracovníci Publikace Fotogalerie
AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění
Léčebná péče
Profil Organizační schéma Jak se objednat
Ambulance
Profil Léčebné a výzkumné programy Pracovníci Fotogalerie
Oddělení 1: úzkostné poruchy
Profil Léčebné a výzkumné programy Pracovníci Fotogalerie
Oddělení 2: afektivní poruchy
Profil Léčebné a výzkumné programy Pracovníci Fotogalerie
Oddělení 3: psychotické poruchy
Profil Léčebné a výzkumné programy Pracovníci Fotogalerie
Denní stacionář 1: úzkostné a osobnostní poruchy
Profil Léčebné a výzkumné programy Pracovníci Fotogalerie
Denní stacionář 2: úzkostné poruchy
Profil Léčebné a výzkumné programy Pracovníci Fotogalerie
Denní stacionář 3: psychotické poruchy
Profil Léčebné a výzkumné programy Pracovníci Fotogalerie
Denní stacionář 4: pro seniory
Profil Léčebné a výzkumné programy Pracovníci Fotogalerie
Oddělení kognitivních poruch
Profil Léčebné a výzkumné programy Pracovníci Fotogalerie
Neurofyziologie a EEG
Profil Léčebné a výzkumné programy Pracovníci Fotogalerie
Oddělení spánkové medicíny
Profil Léčebné a výzkumné programy Pracovníci Fotogalerie
Neurostimulace
Profil Léčebné a výzkumné programy Pracovníci Fotogalerie
MRI
Profil Léčebné a výzkumné programy Pracovníci Fotogalerie
Klinická psychologie
Profil Léčebné a výzkumné programy Pracovníci Fotogalerie
Fyzioterapie
Profil Léčebné a výzkumné programy Pracovníci Fotogalerie
Ergoterapie
Profil Léčebné a výzkumné programy Pracovníci Fotogalerie
Sociální služby
Profil Léčebné a výzkumné programy Pracovníci Fotogalerie Specifické léčebné programy Lékaři Ceník Sponzoring Práva pacientů
Pracoviste
Hospodářsko technická správa
Profil Pracovníci
Oddělení IT
Profil Pracovníci
Výuka
Pregraduální studium
Aktuality Výukové programy Otázky ke státní rigorózní zkoušce z neurověd Instrukce k bezpečnosti práce a požární ochraně Vědecká aktivita pregraduálních studentů Pedagogové
Postgraduální studium
Studijní program Studenti Školitelé
Specializační vzdělávání
Aktuality Informace
Celoživotní vzdělávání
Semináře Kurzy Videozáznamy vybraných přednášek
Informační středisko
Profil Kontakty Knihovna Repro/grafické služby Evidence publikací Prodej knih E-knihy ke stažení zdarma Vydavatelství Adresář psychiatrů
INTRANET
Aktuality Vzdělávací akce
Telefonní seznam
Pracovníci Pracoviště Důležitá čísla
Dokumenty
Zřizovací listina / Deed of Foundation Statut / Statute Organizační řád Příkazy a směrnice ředitele Pracovní řád Formuláře Zástupy vedoucích Jídelna & bar
Klinika
Pohotovostní služby lékařů Formuláře Klinické semináře Směrnice primáře Komise pro kvalitu zdravotní péče NUDZ letter Etická komise Informační středisko Oddělení lidských zdrojů
Grantové oddělení
Aktuální grantové příležitosti Řešené granty Burza grantové spolupráce Výsledky vědy a výzkumu Oddělení IT Dětská skupina Fyzioterapie
Věda a výzkum
Kontrahovaný výzkum Postgraduální studenti Zahraniční cesty Ocenění Nezávislá odborová organizace Loga k prezentaci Vzory ppt prezentace Jak se co dělá (manuály) Požární ochrana a bezpečnost práce (PO+BOZP) Rezervace přístrojů Přístroje – odpovědní pracovníci Pochvalme se :-)
Média
Napsali o nás Tiskové zprávy Kontakt
Kontakty
Kontaktní informace Pracovníci Pracoviště  
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty