Pracovní skupina analýzy biomedicínských dat

V pracovní skupině analýzy biomedicinských se zaměřujeme na výzkum a vývoj pokročilých metod pro zpracování časových řad i mnohorozměrných datových souborů, strojové učení a biostatistiku, dále pak na vývoj telemedicinských zařízení pro sběr dat v domácím prostředí

Výzkumná témata a projekty:

  • Vývoj objektivních metod pro predikci relapsu u pacientů se schizofrenií a bipolární afektivní poruchou.
  • Vývoj metod pro analýzu aktigrafického záznamu, zejm. pro: detekci spánku a cyklu spánek-bdění, detekci spánkových fází
  • Vývoj zařízení pro telemedicinský sběr pacientských dat: dynamický pupillometr, snímač dermatoglyfů
  • Analýza cirkadiánní rytmicity a spánkových parametrů na velkých datech (více než 8mil. spánkových záznamů).
  • Vývoj metod pokročilého zpracování dalších biomedicinských signálů: mikroelektrodového EEG, frekvenčních a koncentračních spekter a periodogramů a dalších.

Kromě vlastních výzkumných témat se věnujeme poskytování metodologické podpory a datové analytiky u řady běžících projektů v rámci výzkumného programu.

Členové skupiny

Schneider, Jakub, Ing. Boráros, Peter, Ing.
Anýž, Jiří, Ing. Lukeš, Jan, Ing.
 
VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Diagnostika a léčba duševních poruch Centrum transferu technologií a aplikovaného výzkumu NUDZ AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty