Geropsychologie

Pracovní skupina Geropsychologie se orientuje primárně na výzkumy spojené se zdravým stárnutím. Respondenti našich výzkumným projektů tedy bývají většinou zdravé osoby. Nicméně, dalším zaměřením naší PS je i oblast duševních poruch vyskytujících se ve stáří; a obecně široká gerontologická problematika.

Témata, kterým se v současnosti věnujeme: 

 • neuropsychologické metody - normativní a validační studie mezinárodně uznávaných metod
 • trénink kognitivních funkcí starších osob prostřednictvím počítačů a  jiných moderních technologií
 • kognice odolná proti poklesu daném normálním stárnutím ("superaging")

Informace pro účastníky výzkumů

Od ledna 2015 vyšetření probíhají: 

 • na pracovišti NUDZ v Klecanech, (bus 371 nebo 374 z Kobylis do zastávky Klecany, U hřbitova),
 • anebo u účastníků doma, záleží na preferenci a domluvě.
 • externí spolupracovníci vyšetřují i na dalších místech.

Řešené projekty ZDE

Software KoKa Verze 2.0 – kalkulátor k převodu hrubých skórů ve vybraných standardních kognitivních testech u osob ve věku 60 a více let na percentily, T- skóry či Z-skóry. Bližší informace >

Pro převody skórů jsou  v SW KoKa použity regresní rovnice, proto se výsledek nemusí vždy přesně shodovat s údaji v tabulkách v článcích, které uvádějí převody pro různá věková pásma. Pro informaci jsou v SW uvedeny i tabulky a rovnice z publikovaných článků v pdf v záložce O programu. Pouze pro MS Windows 7 a vyšší.

KoKa 2.0 je možné stáhnout zdarma ZDE. 


V současné době vycházejí tyto publikace:

 • Bezdicek, O., Červenková, M., Moore, T. M., Stepankova Georgi, H., Sulc, Z., Wolk, D. A., … Roalf, D. R. (2018). Determining a Short Form Montreal Cognitive Assessment (s-MoCA) Czech Version: Validity in Mild Cognitive Impairment Parkinson’s Disease and Cross-Cultural Comparison. Assessment, 107319111877889. https://doi.org/10.1177/1073191118778896 
  IF 2017 3,197

 • Heissler, R., Kopeček, M., Pachana, N.A., Franková, V., Štěpánková Georgi, H. (2018). Inventář Geriatrické úzkosti (GAI) a jeho zkrácená verze GAI-SF: Česká normativní studieČeskoslovenská psychologie, 62(5), 446-460.2017 IF 0,193
 • Formulář GAI ke stažení ZDE
  Formulář GAI-SF ke stažení ZDE
 • Stepankova Georgi, H., Horakova Vlckova, K., Lukavsky, J., Kopecek, M., & Bares, M. (2018). Beck Depression Inventory-II: Self-report or interview-based administrations show different results in older personsInternational Psychogeriatrics, 1-8. Published on-line 09 October 2018. doi:10.1017/S1041610218001187.
  2017 IF 2,261
 • Frydrychová, Z., Kopeček, M., Bezdíček, O., & Štěpánková Georgi, H. (2018). České normy pro revidovaný Reyův auditorně-verbální test učení (RAVLT) pro populaci starších osob. Československá psychologie, 62(4), 330-349.
  Přílohy ZDE
  2017 IF 0,193

 • Nikolai, T., Stepankova, H., Kopecek, M., Sulc, Z., Vyhnalek, M., & Bezdicek, O. (2018). The Uniform Data Set, Czech version: Normative data in older adults from an international perspective. Journal of Alzheimer’s Disease, 61(3), 1233-1240. doi: 10.3233/JAD-170595
  2017 IF 3,476

 • Nikolai, T., Bezdíček, O., Marková, H., Štěpánková, H., Michalec, H., Kopeček, M., Dokoupilova, M., Hort, J., & Vyhnálek, M. (2018). Semantic verbal fluency impairment is detectable in patients with subjective cognitive decline. Applied Neuropsychology: Adult, 25(5), 448-457. On-line first 26 May 2017. doi: 10.1080/23279095.2017.1326047
  2017 IF 1,548

Seznam publikovaných výstupů z předchozích let ZDE

Další zdroje: 

Test Povídka - alternativa k subtestu Logické paměti A, WMS-IIIa ZDE. Informace k testu prezentované na posteru na sjezdu ČSNS 2016 ZDE.

Softwarový nástroj pro automatické vyhodnocení výsledků dosažených v testu PVLT nebo-li czP(r)VLT-12 (Philadelphia Verbal Learning Test). Bližší informace >   Stáhnout SW PVLT > Záznamový arch i s podněty PVLT

RAVLT - revidovaný Reyův auditorně-verbální test učení dle Bezdíček, O., Štěpánková, H. a Nikolai, T (2014) v rámci NANOK: Instrukce, arch pro administraci a skorování ZDE. Normy viz: Frydrychová, Z., Kopeček, M., Bezdíček, O., & Štěpánková, H. (2018). České normy pro revidovaný Reyův auditorně-verbální test učení (RAVLT) pro populaci starších osob. Československá psychologie, 62(4), 330-349.
RAVLT je obsažen v SW KoKa 2.0.

Montrealský kognitivní test (MoCA). Instruktážní video - administrace, skórování, popis testu.
Autoři: Hana Štěpánková, Ondřej Bezdíček, Tomáš Nikolai, Bohuš Získal, Miloslav Kopeček. -
Instruktážní video (youtube).
Instruktážní video (mp4)

Sborník příspěvků 3. interdisciplinární gerontologické konference Stárnutí 2016 dostupný na http://www.konferencestarnuti.cz/files/Starnuti_2016_sbornik.pdf 

Upozorňujeme na publikaci vydanou Ministerstvem práce a sociálních věcí:
Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

 

Trénování paměti:

Metodický průvodce trénováním paměti 

Dokumentární film o projektu Trénink kognitivních funkcí u stárnoucí populace – efektivita a využití

Spolupráce

Naši vědeckou činnost provází snaha o šíření informací mezi odbornou i laickou veřejností prostřednictvím vzdělávacích a popularizačních akcí, a to především ve spolupráci s Pracovní skupinou pro geropsychologii ČMPS a s podporou 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Spolupracujeme s kolegy z různých oborů a různých pracovišť, např.: Psychologický ústav Akademie věd ČR; Laboratoř neuropsychologie, Neurologická klinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze; Poradna pro poruchy kognitivních funkcí, Neurologická klinika Fakultní nemocnice Motol; 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze; Laboratoř sportovní motoriky Fakulty tělesné výchovy a sportu UK; Českomoravská psychologická společnost;  Working Memory and Plasticity Lab, School of Education, University of California, Irvine, USA; Facultad de Psicología, Universitat Autonoma de Madrid, Španělsko; Standing Committee on Geropsychology of the European Federation of Psychologists' Associations, aj.

Upřímně děkujeme za spolupráci všem účastníkům výzkumů i našim nyní nově nejmenovaným kolegům.

Členové skupiny

Šulc, Zdeněk, Ing. Červenková, Markéta, Mgr.
Kopeček, Miloslav, MUDr., Ph.D. Vlčková, Karolína, Mgr. (Horáková)
Bezdíček, Ondřej, Mgr., Ph.D. Frydrychová, Zuzana, Mgr.
Heissler, Radek, Bc. Vidovićová, Lucie, Mgr., Ph.D.
 
VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Diagnostika a léčba duševních poruch Centrum transferu technologií a aplikovaného výzkumu NUDZ AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty