Pracovní skupina geropsychologie

Pracovní skupina Geropsychologie se orientuje primárně na výzkumy spojené se zdravým stárnutím. Respondenti našich výzkumným projektů tedy bývají většinou zdravé osoby. Nicméně, dalším zaměřením naší PS je i oblast duševních poruch vyskytujících se ve stáří; a obecně široká gerontologická problematika.

Témata, kterým se v současnosti věnujeme: 

 • neuropsychologické metody - normativní a validační studie mezinárodně uznávaných metod
 • trénink kognitivních funkcí starších osob prostřednictvím počítačů a  jiných moderních technologií
 • psycholingvistické jevy ve starším věku

Informace pro účastníky výzkumů

Od ledna 2015 vyšetření probíhají: 

 • na pracovišti NUDZ v Klecanech, (bus 371 nebo 374 z Kobylis do zastávky Klecany, U hřbitova),
 • anebo u účastníků doma, záleží na preferenci a domluvě.
 • externí spolupracovníci vyšetřují i na dalších místech.

Řešené projekty ZDE

Software KoKa Verze 1.0 – kalkulátor k převodu hrubých skórů ve vybraných standardních kognitivních testech u osob ve věku 60 a více let na percentily, T- skóry či Z-skóry. Bližší informace >

 

Pro převody skórů jsou  v SW KoKa použity regresní rovnice, proto se výsledek nemusí vždy přesně shodovat s údaji v tabulkách v článcích, které uvádějí převody pro různá věková pásma. Pro informaci jsou v SW uvedeny i tabulky a rovnice z publikovaných článků v pdf v záložce O programu.

Verze 2.0 SW KoKa bude obsahovat další standardní testy, k nimž budeme mít podklady v publikovaných článcích jako u verze 1.0. Vydání této rozšířené verze plánujeme v roce 2018.


 V současné době vycházejí tyto publikace:

 • Frydrychová, Z., Kopeček, M., Bezdíček, O., & Štěpánková, H. (in press). České normy pro revidovaný Reyův auditorně-verbální test učení (RAVLT) pro populaci starších osob. Československá psychologie.

 • Nikolai, T., Stepankova, H., Kopecek, M., Sulc, Z., Vyhnalek, M., & Bezdicek, O. (2018). The Uniform Data Set, Czech version: Normative data in older adults from an international perspective. Journal of Alzheimer’s Disease, 61(3), 1233-1240. doi: 10.3233/JAD-170595
  2016 IF 3,731

 • Nikolai, T., Bezdíček, O., Marková, H., Štěpánková, H., Michalec, H., Kopeček, M., Dokoupilova, M., Hort, J., & Vyhnálek, M. (2017). Semantic verbal fluency impairment is detectable in patients with subjective cognitive decline. Applied Neuropsychology: Adult. On-line first May 26, 2017:1-10. doi: 10.1080/23279095.2017.1326047
  2016 IF 0,728

 • Horáková, K., Štěpánková, H., Bezdíček, O., & Kopeček, M. (2017). Kontrolované učení ve starším věku. Československá psychologie, 61(3), 213–229.
  2016 IF 0,242
   

 • Kopecek, M., Stepankova, H., Lukavsky, J., Ripova, D., Nikolai, T., & Bezdicek, O. (2017). Montreal Cognitive Assessment (MoCA): Normative Data for Old and Very Old Czech Adults. Applied Neuropsychology: Adult, 24(1), 23-29. On-line first May 4, 2016. doi: 10.1080/23279095.2015.1065261
  2016 IF 0,728
 • Kopecek, M., Bezdicek, O., Sulc, Z., Lukavsky, J., & Stepankova, H. (2017). Montreal Cognitive Assessment and Mini-Mental State Examination Reliable Change Indices in Healthy Older Adults. International Journal of Geriatric Psychiatry, 32(8), 868-875. On-line first June 29, 2016. doi: 10.1002/gps.4539
  2016 IF 3,018

 • Markova, H., Andel, R., Stepankova, H., Kopecek, M., Nikolai, T., Hort, J., … Vyhnalek, M. (2017). Subjective Cognitive Complaints in Cognitively Healthy Older Adults and Their Relationship to Cognitive Performance and Depressive Symptoms. Journal of Alzheimer’s Disease, 59(3), 871–881. doi: 10.3233/JAD-160970
  IF 2016 3,731
 • Fendrych Mazancova, A., Nikolai, T., Stepankova, H., Kopecek, M., & Bezdicek, O. (2017). The Reliability of Clock Drawing Test Scoring Systems Modeled on the Normative Data in Healthy Aging. Assessment, 24(7), 945-957. On-line first March 1, 2016. doi: 10.1177/1073191116632586
  2016 IF 3,062

 • Bezdicek, O., Sulc, Z., Nikolai, T., Stepankova, H., Kopecek, M., Jech, R., & Ruzicka, E. (2017). A Parsimonious Scoring and Normative Calculator for the Parkinson’s Disease Mild Cognitive Impairment Battery. The Clinical Neuropsychologist, 31(6-7), 1231-1247. On-line first February 28, 2017. doi: 10.1080/13854046.2017.1293161
  2016 IF 1,564

 • Bezdicek, O., Stepankova, H., Axelrod, B., Nikolai, T., Sulc, Z., Jech, R., Ruzicka, E., & Kopecek, M. (2017). Clinimetric Validity of the Trail Making Test Czech Version in Parkinson᾽s Disease and Normative Data for Older Adults. The Clinical Neuropsychologist, 31(S1), 42-60. On-line first May 23, 2017. doi: 10.1080/13854046.2017.1324045

 • Červenková, M., Heissler, R., Rulseh, A., Schmand, B., & Bezdíček, O. (2017). Kognitivní prediktory neurodegenerativních onemocnění. In E. Maierová, L. Viktorová, J. Suchá, & M. Dolejš (Eds.). In PhD Existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech (s. 87-92). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Získáno z http://contexo.cz/files/other/filemanager/Files/PHD%20VII/sbornik2017.pdf

Seznam publikovaných výstupů z předchozích let ZDE

Další zdroje: 

Test Povídka - alternativa k subtestu Logické paměti A, WMS-IIIa ZDE

Softwarový nástroj pro automatické vyhodnocení výsledků dosažených v testu PVLT nebo-li czP(r)VLT-12 (Philadelphia Verbal Learning Test). Bližší informace >   Stáhnout SW PVLT > Záznamový arch i s podněty PVLT

 

Montrealský kognitivní test (MoCA). Instruktážní video - administrace, skórování, popis testu.
Autoři: Hana Štěpánková, Ondřej Bezdíček, Tomáš Nikolai, Bohuš Získal, Miloslav Kopeček. -
Instruktážní video (youtube).
Instruktážní video (mp4)

Sborník příspěvků 3. interdisciplinární gerontologické konference Stárnutí 2016 dostupný na http://www.konferencestarnuti.cz/files/Starnuti_2016_sbornik.pdf 

Upozorňujeme na publikaci vydanou Ministerstvem práce a sociálních věcí:
Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

Trénování paměti

Metodický průvodce trénováním paměti 

Dokumentární film o projektu Trénink kognitivních funkcí u stárnoucí populace – efektivita a využití

Spolupráce

Naši vědeckou činnost provází snaha o šíření informací mezi odbornou i laickou veřejností prostřednictvím vzdělávacích a popularizačních akcí, a to především ve spolupráci s Pracovní skupinou pro geropsychologii ČMPS a s podporou 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Spolupracujeme s kolegy z různých oborů a různých pracovišť, např.: Psychologický ústav Akademie věd ČR; Neurologická klinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze; Poradna pro poruchy kognitivních funkcí, Neurologická klinika Fakultní nemocnice Motol; 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze; Laboratoř sportovní motoriky Fakulty tělesné výchovy a sportu UK; Českomoravská psychologická společnost;  Working Memory and Plasticity Lab, School of Education, University of California, Irvine, USA; Facultad de Psicología, Universitat Autonoma de Madrid, Španělsko; Academisch Medisch Centrum, Amsterdam, Holandsko.

Upřímně děkujeme za spolupráci všem účastníkům výzkumů i našim nyní nově nejmenovaným kolegům.

 

 

 

 

Členové skupiny

Šulc, Zdeněk, Ing. Rulseh, Aaron Michael, MUDr., Ph.D.
Červenková, Markéta, Mgr. Kopeček, Miloslav, MUDr., Ph.D.
Vlčková, Karolína, Mgr. (Horáková) Bezdíček, Ondřej, Mgr., Ph.D.
Frydrychová, Zuzana, Mgr. Heissler, Radek, Bc.
Vidovićová, Lucie, Mgr., Ph.D.
 
VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Diagnostika a léčba duševních poruch Centrum transferu technologií a aplikovaného výzkumu NUDZ AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty