Pracovní skupina výzkumu duševního zdraví u dětí a adolescentů

Pracovní skupina duševního zdraví u dětí a adolescentů se soustředí především na vývoj a evaluaci programů na podporu duševního zdraví ve školách a na epidemiologické studie a analýzy založené na datech z registrů.

V roce 2018 skupina začala spolupracovat s Nadací RSJ na projektu psychosociální výchovy na základních školách.
Cílem projektu je vytvořit výzkumně ověřený program zaměřující se na osobnostní rozvoj, psychosociální dovednosti, zdravovědu o duševním zdraví, a praktické způsoby psychohygieny. Na základě vědecky ohodnocených zahraničních programů na školách a konzultací s českou odbornou platformou bude program adaptován pro implementaci v českých školách.

Členové skupiny

Hrivíková, Zuzana, Mgr. Kagstrom, Anna, M.Sc.
Šouláková, Barbora
 
VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Diagnostika a léčba duševních poruch Centrum transferu technologií a aplikovaného výzkumu NUDZ AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty