Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D.
výzkumný pracovník
pracoviště:  VP1 Experimentální neurobiologie
v instituci:  2015 - dosud
telefon:  283 088 240
e-mail: ondrej.bezdicek@nudz.cz
curriculum vitae


Neuropsycholog - výzkumný pracovník, klinický psycholog (Neurologická klinika, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze), pedagog (Pražská vysoká škola psychosociálních studií) a lektor (Certifikovaný kurz Klinická neuropsychologie dospělých; 1.LF UK).

Zájmy

Diagnostika, intervence a prevence neurodegenerativních onemocnění a příbuzná témata.

Odborná příprava a praxe

2016: Atestace z klinické psychologie

Členství v profesních organizacích

: Českomoravská psychologická společnost
: Česká asociace pro neuropsychologii

Magisterská diplomová práce

2007: Validizace kalifornského testu verbálního učení: druhé vydání - pilotní studie v české populaci

Získaná ocenění

: Early Career Research Award 2018 - Cena pro mladé vědce Mezinárodní neuropsychologické společnosti

Disertační práce

2014: Kognitivní porucha u Parkinsonovy nemoci

Publikace

Nejdůležitější publikace

BEZDÍČEK, O., LUKAVSKÝ, J., ŠTĚPÁNKOVÁ, H., NIKOLAI, T., AXELROD, BN., MICHALEC, J., RŮŽIČKA, E., KOPEČEK, M. The Prague stroop test: normative standards in older Czech adults and discriminative validity for mild cognitive impairment in Parkinson’s disease. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology. 2015, 37(8), 794-807. ISSN 1380-3395. DOI: 10.1080/13803395.2015.1057106. IF 1.693.

BEZDÍČEK, O., ŠTĚPÁNKOVÁ, H., MARTINEC NOVÁKOVÁ, L., KOPEČEK, M. Toward the processing speed theory of activities of daily living in healthy aging: normative data of the functional activities questionnaire. Aging Clinical and Experimental Research. 2016, 28(2), 239-247. ISSN 1720-8319. DOI: 10.1007/s40520-015-0413-5. IF 1.368.

BEZDÍČEK, O., ŠTĚPÁNKOVÁ, H., MOTÁK, L., AXELROD, B., WOODARD, J., PREISS, M., NIKOLAI, T., RŮŽIČKA, T., POREH, A. Czech version of Rey auditory verbal learning test: Normative data. Aging Neuropsychology and Cognition. 2014, 21(6), 693-721. ISSN 1382-5585. DOI: 10.1080/13825585.2013.865699. IF 1.803.


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Zvolit jiná kritéria vyhledávání

 
VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Diagnostika a léčba duševních poruch Centrum transferu technologií a aplikovaného výzkumu NUDZ AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty