Mgr. et Mgr. Jakub Polák, Ph.D.
výzkumný pracovník
pracoviště:  VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku
v instituci:  2015 - dosud
telefon: (+420) 283 088 472
e-mail: jakub.polak@nudz.cz
curriculum vitae


Role v týmu: plánování a koordinace epidemiologických studií, psychodiagnostika zoofobií, standardizace dotazníkových metod, adaptace KBT a evaluace účinků pomocí fMRI, statistické zpracování dat, psaní publikací

 

Publikace s IF:

1. Polák J., Rádlová S., Janovcová M., Flegr J., Landová E., Frynta D. (2018): Scary and nasty beasts: a factor analysis and the role of fear and disgust in perception of common phobic animals. Submitted to Behaviour Research and Therapy.

2. Polák J., Sedláčková K., Landová E., Frynta D. (2018): Faster detection of snake and spider phobia: revisited. Under review in Current Psychology.

3. Polák J., Landová E., Frynta D. (2018): Undisguised disgust: a psychometric evaluation of a disgust propensity measure. Current Psychology, First Online. IF = 1.28 [Full-text]

4. Vlček P., Polák J., Brunovský M., Horáček J. (2018): Role of glutamatergic system in obsessive-compulsive disorder with possible therapeutic implications. Pharmacopsychiatry, 51(06), 229-242. IF = 2.06 [Download PDF]

5. Landová E., Bakhshaliyeva N., Janovcová M., Peléšková Š., Suleymanova M., Polák J., Guliev A., Frynta D. (2018). Evaluation of snake beauty and fear: a comparison of two countries with different risk levels of snake bite. Frontiers in Psychology, 9: 333. IF = 2.32 [Download PDF]

6. Polák J., Sedláčková K., Nácar D., Landová E., Frynta D. (2016): Fear the serpent: a psychometric study of snake phobia. Psychiatry Research, 242: 163-168. IF = 2.47 [Download PDF]

7. Landová E., Musilová V., Polák J., Sedláčková K., Frynta D. (2016): Antipredatory reaction of the leopard gecko (Eublepharis macularius) to snake predators. Current Zoology, 62: 439-450. IF = 1.76 [Download PDF]

8. Polák J., Frynta D. (2015): Offspring sex ratio in domestic goats: Trivers-Willard out of natural selection. Czech Journal of Animal Science, 60: 208-215. IF = 1.18 [Download PDF]

9. Polák J., Frynta D. (2010): Patterns of sexual size dimorphism in cattle breeds support Rensch's rule. Evolutionary Ecology, 24: 1255-1266. IF = 2.40 [Download PDF]

10. Polák J., Frynta D. (2009): Sexual size dimorphism in domestic goats, sheep, and their wild relatives. Biological Journal of the Linnean Society, 98: 872-883. IF = 2.04 [Download PDF]

 

Publikace bez IF:

1. Polák J. (2018): Poznáme podvodníky? Psychologie Dnes, 24: 42-43.

2. Polák J. (2007): Matka a dítě ve sporu. Psychologie Dnes, 13: 30-33.

Zájmy

Evoluční psychologie, psychodiagnostika, projektivní testování, behaviorální ekologie, kopytníci.

Odborná příprava a praxe

2007 - 2007: Výměnný program Erasmus - studium sociální psychologie na Tampere University, Finsko
2008 - 2008: Krizové centrum RIAPS, psychologická praxe
2008 - 2008: Psychiatrická léčebna v Dobřanech, PL Bohnice, psychologická praxe
2008 - 2008: Vazební věznice Praha-Ruzyně, psychologická praxe
2008 - 2008: Qed Group, konzultant psycholog
2010 - 2011: Olivova dětská léčebna, psycholog
2010 - 2011: Věznice Dorahonice, psycholog
2011 - 2012: Univerzita v Kentu, výzkumný asistent ve forenzní psychologii
2011 - 2013: Sweet Tree, asistent lidem s poraněním mozku
2011 - 2013: Birmingham and Solihull Mental Health NHS Foundation Trust, asistent psychologa

Členství v profesních organizacích

2012 - 2014: Britská psychologická společnost

Magisterská diplomová práce

2000 - 2005: Reprodukce Capra hircus: Výběr partnera, pohlaví potomků a mateřské investice
2003 - 2010: Zahálení a trest: psychologická studie lenosti

Pedagogická činnost

2006 - 2015: Zoologie obratlovců, Základy etologie, Sociobiologie a behaviorální ekologie
2015 - 2015: Neuropsychologie

Disertační práce

2005 - 2014: Pohlavní dvojtvárnost velikosti a související jevy u kopytníků

Publikace

Nejdůležitější publikace

POLÁK, J., SEDLÁČKOVÁ, K., NÁCAR, D., LANDOVÁ, E., FRYNTA, D. Fear the serpent: A psychometric study of snake phobia. Psychiatry Research. 2016, 242(August), 163-168. ISSN 0165-1781. DOI: 10.1016/j.psychres.2016.05.024. IF 2.466.

LANDOVÁ, E., MUSILOVÁ, V., POLÁK, J., SEDLÁČKOVÁ, K., FRYNTA, D. Antipredatory reaction of the leopard gecko (Eublepharis macularius) to snake predators. Current Zoology. 2016, 62(5), 439-450. ISSN 1674-5507. DOI: 10.1093/cz/zow050. IF 1.758.

POLÁK, J., FRYNTA, D. Syndrom Indiana Jonese aneb psychologické měření strachu z hadů. České Budějovice, 04.11.2015 - 07.11.2015. Česká a Slovenská etologická společnost a Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a BC AV ČR, 42. etologická konference České Budějovice 4.-7.11.2015. 2015, 89.

LANDOVÁ, E., RÁDLOVÁ, S., POLÁK, J., FRYNTA, D. Evoluční původ fobií ze zvířat. In: Horáček, J., Kesner, L., Höschl, C., Španiel, F. Mozek a jeho člověk, mysl a její nemoc. Praha: Galén, 2016, s. 237-247. ISBN: 978-80-7492-283-1.

POLÁK, J., MAREŠ, V., KONRÁD, R., FRYNTA, D. Offspring sex ratio in domestic goats: trivers-Willard out of natural selection. Czech Journal of Animal Science. 2015, 60(5), 208-215. ISSN 1212-1819. DOI: 10.17221/8170-CJAS. IF 0.809.


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Zvolit jiná kritéria vyhledávání

 
VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Diagnostika a léčba duševních poruch Centrum transferu technologií a aplikovaného výzkumu NUDZ AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty