Mgr. et Mgr. Jakub Polák, Ph.D.
výzkumný pracovník
pracoviště:  VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku
v instituci:  2015 - dosud
telefon: (+420) 283 088 472
e-mail: jakub.polak@nudz.cz
curriculum vitae


Role v týmu: plánování a koordinace epidemiologických studií, psychodiagnostika zoofobií, standardizace dotazníkových metod, adaptace KBT a evaluace účinků pomocí fMRI, statistické zpracování dat, psaní publikací

 

Publikace s IF:

1. Polák J., Rádlová S., Janovcová M., Flegr J., Landová E., Frynta D. (2018): Fear factor: analysis of common animal fears. In prep.

2. Polák J., Sedláčková K., Landová E., Frynta D. (2018): Faster detection of snake and spider phobia: a commentary on Zsido et al. (2018). Submitted.

3. Polák J., Landová E., Frynta D. (2018): Undisguised disgust: a psychometric evaluation of a disgust propensity measure. Current Psychology, First Online. IF = 1.28 [Full-text]

4. Vlček P., Polák J., Brunovský M., Horáček J. (2018): Role of glutamatergic system in obsessive-compulsive disorder with possible therapeutic implications. Pharmacopsychiatry, First Online. IF = 1.77 [Download PDF]

5. Landová E., Bakhshaliyeva N., Janovcová M., Peléšková Š., Suleymanova M., Polák J., Guliev A., Frynta D. (2018). Evaluation of snake beauty and fear: a comparison of two countries with different risk levels of snake bite. Frontiers in Psychology, 9: 333. IF = 2.32 [Download PDF]

6. Polák J., Sedláčková K., Nácar D., Landová E., Frynta D. (2016): Fear the serpent: a psychometric study of snake phobia. Psychiatry Research, 242: 163-168. IF = 2.47 [Download PDF]

7. Landová E., Musilová V., Polák J., Sedláčková K., Frynta D. (2016): Antipredatory reaction of the leopard gecko (Eublepharis macularius) to snake predators. Current Zoology, 62: 439-450. IF = 1.76 [Download PDF]

8. Polák J., Frynta D. (2015): Offspring sex ratio in domestic goats: Trivers-Willard out of natural selection. Czech Journal of Animal Science, 60: 208-215. IF = 1.18 [Download PDF]

9. Polák J., Frynta D. (2010): Patterns of sexual size dimorphism in cattle breeds support Rensch's rule. Evolutionary Ecology, 24: 1255-1266. IF = 2.40 [Download PDF]

10. Polák J., Frynta D. (2009): Sexual size dimorphism in domestic goats, sheep, and their wild relatives. Biological Journal of the Linnean Society, 98: 872-883. IF = 2.04 [Download PDF]

 

Publikace bez IF:

1. Polák J. (2018): Poznáme podvodníky? Psychologie Dnes, 24: 42-43.

2. Polák J. (2007): Matka a dítě ve sporu. Psychologie Dnes, 13: 30-33.

Zájmy

Evoluční psychologie, psychodiagnostika, projektivní testování, behaviorální ekologie, kopytníci.

Odborná příprava a praxe

2007 - 2007: Výměnný program Erasmus - studium sociální psychologie na Tampere University, Finsko
2008 - 2008: Krizové centrum RIAPS, psychologická praxe
2008 - 2008: Psychiatrická léčebna v Dobřanech, PL Bohnice, psychologická praxe
2008 - 2008: Vazební věznice Praha-Ruzyně, psychologická praxe
2008 - 2008: Qed Group, konzultant psycholog
2010 - 2011: Olivova dětská léčebna, psycholog
2010 - 2011: Věznice Dorahonice, psycholog
2011 - 2012: Univerzita v Kentu, výzkumný asistent ve forenzní psychologii
2011 - 2013: Sweet Tree, asistent lidem s poraněním mozku
2011 - 2013: Birmingham and Solihull Mental Health NHS Foundation Trust, asistent psychologa

Členství v profesních organizacích

2012 - 2014: Britská psychologická společnost

Magisterská diplomová práce

2000 - 2005: Reprodukce Capra hircus: Výběr partnera, pohlaví potomků a mateřské investice
2003 - 2010: Zahálení a trest: psychologická studie lenosti

Pedagogická činnost

2006 - 2015: Zoologie obratlovců, Základy etologie, Sociobiologie a behaviorální ekologie
2015 - 2015: Neuropsychologie

Disertační práce

2005 - 2014: Pohlavní dvojtvárnost velikosti a související jevy u kopytníků

Publikace

Nejdůležitější publikace

POLÁK, J., SEDLÁČKOVÁ, K., NÁCAR, D., LANDOVÁ, E., FRYNTA, D. Fear the serpent: A psychometric study of snake phobia. Psychiatry Research. 2016, 242(August), 163-168. ISSN 0165-1781. DOI: 10.1016/j.psychres.2016.05.024. IF 2.466.

LANDOVÁ, E., MUSILOVÁ, V., POLÁK, J., SEDLÁČKOVÁ, K., FRYNTA, D. Antipredatory reaction of the leopard gecko (Eublepharis macularius) to snake predators. Current Zoology. 2016, 62(5), 439-450. ISSN 1674-5507. DOI: 10.1093/cz/zow050. IF 1.758.

POLÁK, J., FRYNTA, D. Syndrom Indiana Jonese aneb psychologické měření strachu z hadů. České Budějovice, 04.11.2015 - 07.11.2015. Česká a Slovenská etologická společnost a Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a BC AV ČR, 42. etologická konference České Budějovice 4.-7.11.2015. 2015, 89.

LANDOVÁ, E., RÁDLOVÁ, S., POLÁK, J., FRYNTA, D. Evoluční původ fobií ze zvířat. In: Horáček, J., Kesner, L., Höschl, C., Španiel, F. Mozek a jeho člověk, mysl a její nemoc. Praha: Galén, 2016, s. 237-247. ISBN: 978-80-7492-283-1.

POLÁK, J., MAREŠ, V., KONRÁD, R., FRYNTA, D. Offspring sex ratio in domestic goats: trivers-Willard out of natural selection. Czech Journal of Animal Science. 2015, 60(5), 208-215. ISSN 1212-1819. DOI: 10.17221/8170-CJAS. IF 0.809.


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Zvolit jiná kritéria vyhledávání

 
VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Diagnostika a léčba duševních poruch Centrum transferu technologií a aplikovaného výzkumu NUDZ AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty