Mgr. Lucie Krejčová
postgraduální student
pracoviště:  VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku
v instituci:  2015 - dosud
telefon: (+420) 283 088 106
e-mail: Lucie.Krejcova@nudz.cz, krejcovalucie@centrum.cz


Jsem doktorandskou studentkou na Katedře obecné antropologie, FHS UK a 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy (obor psychologie) a zároveň pracuji jako vědecký pracovník na Národním ústavu duševního zdraví. Ve svém výzkumu se primárně zabývám ženskou sexualitou a to konkrétně psychofyziologickým měřením ženského sexuálního vzrušení, ženským orgasmem, sexuálními fantaziemi žen a užíváním pornografie.

Odborná příprava a praxe

2017 - 2017:

Členství v profesních organizacích

2013 - dosud: člen International Academy of Sex Research (IASR)
2016 - dosud: členem České společnosti pro sexuální medicínu

Bakalářská disertační práce

2009 - 2012: Posouzení schopnosti vaginální orgasticity žen na základě jejich chůze

Magisterská diplomová práce

2012 - 2014: Standardizace stimulů pro měření ženského sexuálního vzrušení

Získaná ocenění

2013 - 2015: GAUK: Standardizace stimulů pro měření ženského sexuálního vzrušení
2014 - 2014: Ocenění za nejlepší poster prezentaci "Men and Women Detect Dyadic Sexual Desire and Promiscuous Tendencies From Women´s Gait" na konferenci International Society for Human Ethology (ISHE), 5.8. - 9.8. 2014, Belém, Pará, Brazílie
2016 - 2016: Kamasutra in practice: The use of sexual positions by Czech citizens and the association with female orgasms
2017 - 2017: Best abstract award "Pornography consumption in women and its association with sexual desire and sexual satisfaction" na konferenci World Association for Sexual Health
2018 - 2018: GAUK: Psychofyziologické aspekty ženského orgasmu

Specializace

: cykly ženského sexuálního vzrušení, fyziologické měření ženské vzrušivosti, ženský orgasmus, sexuální fantazie žen, konzumace pornografie v ČR a SR

Pedagogická činnost

2014 - dosud: Journal Club - seminář ke čtení odborné literatury (Fakulta humanitních studií UK)
2015 - dosud: Lidská sexualita, Fakulta humanitních studií, Karlova Univerzita

Publikace

Nejdůležitější publikace

KREJČOVÁ, L., PASTOR, Z., KLAPILOVÁ, K. Ženský orgasmus, historická reminiscence a současné názory. Sexuológia. 2015, 15(2), 7-10. ISSN 1335-8820.

KLAPILOVÁ, K., ANDROVIČOVÁ, R., BÁRTOVÁ, K., BINTER, J., KREJČOVÁ, L., LINDOVÁ, J., PRŮŠOVÁ, D., WELLS, TJ., ZIKÁNOVÁ, T., VARELLA VALENTOVA, J. (R)evoluce ve výzkumu lidské sexuality. In: Horáček, J., Kesner, L., Höschl, C., Španiel, F. Mozek a jeho člověk, mysl a její nemoc. Praha: Galén, 2016, s. 117-129. ISBN: 978-80-7492-283-1.

BINTER, J., KLAPILOVÁ, K., ZIKÁNOVÁ, T., NILSSON, T., BÁRTOVÁ, K., KREJČOVÁ, L., ANDROVIČOVÁ, R., LINDOVÁ, J., PRŮŠOVÁ, D., WELLS, TJ., ŘÍHA, D. Exploring the pathways of adaptation an avatar 3D animation procedures and virtual reality arenas in research of human courtship behaviour and sexual reactivity in psychological research. In: Experiential learning in virtual worlds. Oxford: Inter-disciplinary.net, 2016, s. 35-44. ISBN: 978-1-84888-384-0.


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Zvolit jiná kritéria vyhledávání

 
VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Diagnostika a léčba duševních poruch Centrum transferu technologií a aplikovaného výzkumu NUDZ AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty