Bc. Radek Heissler
podpůrný pracovník
pracoviště:  VP1 Experimentální neurobiologie
v instituci:  2017 - dosud
telefon:  283 088 233
mobil: (+420) 608 454 330
e-mail: Radek.Heissler@nudz.cz, radekheissler@gmail.com


Zájmy

Psychologie náboženství a spirituality, logoterapie, statistika, psychologie stáří, kognitivní funkce, duchovní péče, existencialismus, křesťanská mystika a teologie.

Odborná příprava a praxe

2010 - 2012: ČVUT, Fakulta elektrotechnická, bakalářský obor Softwarové technologie a management - Manažerská informatika
2013 - 2016: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, bakalářský obor Psychologie a speciální pedagogika
2013 - dosud: Univerzita Karlova v Praze, Katolická teologická fakulta, bakalářský obor Teologické nauky
2016 - dosud: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, magisterský obor Psychologie

Členství v profesních organizacích

2017 - dosud: Českomoravská psychologická společnost

Bakalářská disertační práce

2013 - 2016: (Ne)znalost křesťanství a její vztah k duchovnímu životu
2013 - dosud: Křesťan psychoterapeutem: vliv osobní víry na psychoterapeutickou praxi a etická dilemata

Magisterská diplomová práce

2017 - dosud: Geriatrická úzkost

Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Zvolit jiná kritéria vyhledávání

 
VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Diagnostika a léčba duševních poruch Centrum transferu technologií a aplikovaného výzkumu NUDZ AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty