Postgraduální studium

Školitelé

prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D. – UK Praha, 3. LF – neurovědy

MUDr. Martin Bareš, Ph.D. – UK Praha, 3. LF – neurovědy

doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D. – UK Praha, 3. LF – neurovědy

MUDr. Martin Brunovský Ph.D.  – UK Praha, 3. LF – neurovědy

MUDr. Jitka Bušková, Ph.D. – UK Praha, 3. LF – neurovědy

doc. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D. – UK Praha, PF – zoologie

prof. MUDr. Tomáš Hájek, Ph.D. – UK Praha, 3. LF – neurovědy

prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D. – UK Praha, 3. LF – neurovědy

prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych. – UK Praha, 3. LF – neurovědy

Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D. – UK Praha, FHS – obecná antropologie

PhDr. Jana Kopřivová, Ph.D. – UK Praha, 3. LF – neurovědy

Ing. Zdena Krištofiková, Ph.D. – UK Praha, 3. LF – neurovědy

RNDr. Eva Landová, Ph.D. – UK Praha, PF – zoologie

Mgr. Jitka Lindová, Ph.D. – UK Praha, FHS – obecná antropologie

Mgr. Lenka Martinec Nováková, Ph.D. – UK Praha, FHS – obecná antropologie

prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D. – UK Praha, 3. LF – neurovědy

MUDr. Tomáš Novák, Ph.D. – UK Praha, 3. LF – neurovědy

MUDr. Tomáš Páleníček, Ph.D. – UK Praha, 3. LF – neurovědy

doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D. – UK Praha, PedF, 3. LF – pedagogická psychologie, neurovědy

PhDr. Mabel Rodriguez, Ph.D. – UK Praha, FF – klinická psychologie

RNDr. Jan Říčný, CSc. – UK Praha, PF, 3. LF – biologie a patologie buňky

doc. Jana Spilková, Ph.D. – UK Praha, PF – sociální geografie a regionální rozvoj

MUDr. Filip Španiel, Ph.D. – UK Praha, 3. LF – neurovědy

 

 
Pregraduální studium Postgraduální studium Specializační vzdělávání Celoživotní vzdělávání Videozáznamy vybraných přednášek
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty