VP1 Experimentální neurobiologie - pracovní skupiny

Příprava nových léčiv

vedoucí: Korábečný, Jan, PharmDr., Ph.D.

Má za cíl připravovat nové, unikátní, chemické látky směřované k léčbě Alzheimerovy choroby. Nově připravené látky pak budou ...

čtěte více >>>>>

Biomarkery a animální modely Alzheimerovy demence

vedoucí: Krištofiková, Zdeňka, Ing., Ph.D.

Skupina se zaměřuje na výzkum nových biomarkerů Alzheimerovy demence v tělních tekutinách (zejména v cerebrospinálním moku). Hlavním ...

čtěte více >>>>>

Geropsychologie

vedoucí: Georgi, Hana, PhDr., Ph.D. (Štěpánková)

Pracovní skupina Geropsychologie se orientuje primárně na výzkumy spojené se zdravým stárnutím. Respondenti našich výzkumným projektů tedy ...

čtěte více >>>>>

Animální modely neurovývojových a psychiatrických poruch

vedoucí: Petrásek, Tomáš, RNDr., Ph.D.

Skupina se věnuje animálním modelům poruch jako je autismus nebo schizofrenie, a jejich studiu zejména z hlediska chování (kognice, ...

čtěte více >>>>>

Neurobiologie psychedelik, neuroaktivních drog a závislostí

vedoucí: Páleníček, Tomáš, MUDr., Ph.D.

Psychedelika jsou unikátními nástroji pro studium mozkových funkcí a současně jsou zásadními i pro porozumění neurobiologie některých ...

čtěte více >>>>>

Neurobiologie spánku, paměti a kognice

vedoucí: Kelemen, Eduard, RNDr., Ph.D.

Zvířata a obzvláště lidé jsou vystavena množství informací různé důležitosti, které musí být tříděny a organizovány do větších ...

čtěte více >>>>>
 
VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Diagnostika a léčba duševních poruch Centrum transferu technologií a aplikovaného výzkumu NUDZ AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty