VP1 Experimentální neurobiologie - pracovníci

Kmenoví zaměstnanci

Vedoucí

Kaping, Daniel, Dr. rer. nat.


Koordinátor

Jechová, Jitka, Bc.

Lhotková, Eva, Ing.


Výzkumní pracovníci

Beste, Christian, Prof. Dr.

Bezdíček, Ondřej, Mgr., Ph.D.

Červenková, Markéta, Mgr.

Frydrychová, Zuzana, Mgr.

Grohmannová, Kateřina, Mgr.

Kačer, Petr, doc. Ing., Ph.D.

Kelemen, Eduard, RNDr., Ph.D.

Korábečný, Jan, PharmDr., Ph.D.

Krištofiková, Zdeňka, Ing., Ph.D.

Kuchař, Martin, Ing., Ph.D.

Kútna, Viera, RNDr., Ph.D.

Lhotková, Eva, Ing.

Lipski, Michaela, MUDr., Ph.D.

Mezeiová, Eva, RNDr., Ph.D.

Micale, Vincenzo, M.D. , Ph.D.

Nemeškalová, Alžběta

Nikolai, Tomáš, Mgr., Ph.D.

Pala, Jan, RNDr., Ph.D.

Páleníček, Tomáš, MUDr., Ph.D.

Petrásek, Tomáš, Mgr., Ph.D.

Rulseh, Aaron Michael, MUDr., Ph.D.

Říčný, Jan, RNDr., CSc.

Soukup, Ondřej, PharmDr., Ph.D.

Stuchlík, Aleš, prof. RNDr., Ph.D.

Szczurowska, Ewa, Mgr., Ph.D.

Šíchová, Klára, Mgr.

Škurlová, Martina, Mgr. PharmDr., Ph.D.

Štefková, Kristýna, Mgr. et Mgr., PhD

Štěpánková, Hana, PhDr., Ph.D.

Tejkalová, Hana, RNDr., Ph.D.

Tsenov, Grygoriy, Mgr., Ph.D.

Valeš, Karel, RNDr., Ph.D.

Vidovićová, Lucie, Mgr., Ph.D.

Vlček, Kamil, Mgr., Ph.D.

Vondráková, Kateřina, Mgr.

Vrajová, Monika, RNDr., Ph.D.

Zach, Petr, MUDr., CSc.


Postgraduální studenti

Benek, Ondřej, Mgr., Ph.D.

Bezděková, Dagmar, Mgr.

Brožka, Hana, Mgr. (Hatalová)

Danda, Hynek, Mgr.

Holubová, Kristína, Mgr.

Hromádková, Lenka, Mgr.

Kletečková, Lenka, Mgr.

Krestová, Michala, Mgr. (Kolářová)

Pinterová, Nikola, Mgr.

Pištíková, Adéla, Mgr.

Rak, Jakub, Ing.

Rydzyková, Tereza, Mgr.

Šírová, Jana, Mgr.

Špilovská, Katarína, Mgr.

Šuláková, Anna, Ing.

Šulc, Zdeněk, Ing.

Uttl, Libor, Mgr.

Vejmola, Čestmír, Mgr.

Vojtěchová, Iveta, Mgr.


Ostatní

Babáčková, Jana - laborant

Brukhnová, Alena, Bc. - podpůrný pracovník

Heissler, Radek, Bc. - podpůrný pracovník

Hofmannová, Adéla, Bc. - pregraduální student

Holdová, Viktorie - podpůrný pracovník

Horáková, Karolína, Bc. - pregraduální student

Horníková, Kateřina - laborant

Hřeboutová, Olga - laborant

Kašparová, Ivana - laborant

Kocurová, Gabriela, Mgr. - laborant

Tomková, Kateřina, Bc. - asistentka

Třešková, Karla - laborant

Vernerová, Věra - laborant


 
VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Diagnostika a léčba duševních poruch Centrum transferu technologií a aplikovaného výzkumu NUDZ AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty