VP1 Experimentální neurobiologie

Výzkum neurobiologie stárnutí, závislostí a závažných duševních poruch (NESTAR)


Vedoucí
Kontakt
Bc. Jitka Jechová (koordinátorka)
telefon:(+420) 283 088 243
e-mail:jitka.jechova@nudz.cz


Profil

Výzkumný program experimentální neurobiologie je určen výzkumným pracovníkům, kteří se zabývají obory biochemie, fyziologie, farmakologie, funkcemi nervového systému ve vztahu k chování a také mechanismy neurologických a psychiatrických poruch. K porozumění psychických poruch, nejen po vědecké stránce, ale i ze strany veřejnosti, a zlepšení zdravotní péče je zapotřebí kooordinovaného společného úsilí, které vyžaduje právě vysoce mezioborový charakter neurobiologického výzkumu. Naším cílem je vytvářet prostředí pro interaktivní spolupráci, tak aby byly minimalizovány hranice mezi jednotlivými obory. Takovéto prostředí podporuje nejen sdílení informací pro urychlení vědeckého výzkumu, ale také poskytuje základ pro nejvyšší kvalitu vzdělávání studentů.

Zprávy a události

 

Publikace článků: VP1 – publikace s IF: leden – červen 2018 – (sestupně)

OLEJNÍKOVÁ, L., POLIDAROVÁ, L., BEHULIAK, M., SLÁDEK, M., SUMOVÁ, A. Circadian alignment in a foster mother improves the offspring's pathological phenotype. Journal of Physiology-London. 2018, 2018(May), 1-19. ISSN 0022-3751. DOI: 10.1113/JP275585. IF 5.037.

OLEJNÍKOVÁ, L., POLIDAROVÁ, L., SUMOVÁ, A. Stress affects expression of the clock gene Bmal1 in the suprachiasmatic nucleus of neonatal rats via glucocorticoid-dependent mechanism. Acta Physiologica. 2018, 2018(223), 1-37. ISSN 1748-1708. DOI: 10.1111/apha.13020. IF 4.867.

HORSLEY, RR., PÁLENÍČEK, T., KOLIN, J., VALEŠ, K. Psilocin and ketamine microdosing: effects of subchronic intermittent microdoses in the elevated plus-maze in male Wistar rats. Behavioural Pharmacology. 2018, 2018(29), 1-10. ISSN 0955-8810. DOI: 10.1097/FBP.0000000000000394. IF 2.218.

NIKOLAI, T., BEZDÍČEK, O., MARKOVÁ, H., ŠTĚPÁNKOVÁ, H., MICHALEC, J., KOPEČEK, M., DOKOUPILOVA, M., HORT, J., VYHNÁLEK, M. Semantic verbal fluency impairment is detectable in patients with subjective cognitive decline. Applied Neuropsychology - Adult. 2018, 2018(v tisku), 1-10. ISSN 2327-9095. DOI: 10.1080/23279095.2017.1326047. IF 0.728.

BEZDÍČEK, O., ŠTĚPÁNKOVÁ, H., PANENKOVÁ, E., MCCLINTOCK, SM., NIKOLAI, T., RŮŽIČKA, E., KOPEČEK, M. Equivalence of Montreal Cognitive Assessment Alternate Forms Czech Version. Applied Neuropsychology - Adult. 2018, ISSN 2327-9095. IF 0.728.

FRYDRYCHOVÁ, Z., KOPEČEK, M., BEZDÍČEK, O., ŠTĚPÁNKOVÁ, H. České normy pro revidovaný Reyův auditorně-verbální test učení (RAVLT) pro populaci starších osob. Československá psychologie. 2018, ISSN 0009-062X. IF 0.242.

VOJTĚCHOVÁ, I., PETRÁSEK, T., MALENINSKA, K., BROZKA, H., TEJKALOVÁ, H., HORÁČEK, J., STUCHLÍK, A., VALEŠ, K. Neonatal immune activation by lipopolysaccharide causes inadequate emotional responses to novel situations but no changes in anxiety or cognitive behavior in Wistar rats. Behavioural Brain Research. 2018, 349(September), 42-53. ISSN 0166-4328. DOI: 10.1016/j.bbr.2018.05.001.

UTTL, L., PETRÁSEK, T., SENGUL, H., SVOJANOVSKA, M., LOBELLOVA, V., VALEŠ, K., RADOSTOVA, D., TSENOV, G., KUBOVA, H., MIKULECKA, A., SVOBODA, J., STUCHLÍK, A. Chronic MK-801 Application in Adolescence and Early Adulthood: A Spatial Working Memory Deficit in Adult Long-Evans Rats But No Changes in the Hippocampal NMDA Receptor Subunits. Frontiers in Pharmacology. 2018, 9(February), "Article Number: 42". ISSN 1663-9812. DOI: 10.3389/fphar.2018.00042.

ZACH, P., ZIMMELOVÁ, P., MRZÍLKOVÁ, J., KUTOVÁ, M. Difference in subjective accessibility of on demand recall of visual, taste, and olfactory memories. BioMed Research International. 2018, 2018(January), "Article Number: 1630437". ISSN 2314-6133. DOI: 10.1155/2018/1630437.

SZCZUROWSKA, E., AHUJA, N., JIRUŠKA, P., KELEMEN, E., STUCHLÍK, A. Impairment of neural coordination in hippocampal neuronal ensembles after a psychotomimetic dose of dizocilpine. Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry. 2018, 81(FEB 2018), 275-283. ISSN 0278-5846. DOI: 10.1016/j.pnpbp.2017.09.013.

KORÁBEČNÝ, J., NEPOVIMOVA, E., CIKÁNKOVÁ, T., ŠPILOVSKÁ, K., VASKOVA, L., MEZEIOVÁ, E., KUČA, K., HROUDOVÁ, J. Newly developed drugs for Alzheimer’s disease in relation to energy metabolism, cholinergic and monoaminergic neurotransmission. Neuroscience. 2018, 370(Special Issue), 191-206. ISSN 0306-4522. DOI: 10.1016/j.neuroscience.2017.06.034.

ŠÍCHOVÁ, K., PINTEROVÁ, N., ŽIDKOVÁ, M., HORSLEY, RR., LHOTKOVÁ, E., ŠTEFKOVÁ, K., VEJMOLA, Č., UTTL, L., BALÍKOVÁ, M., KUCHAŘ, M., PÁLENÍČEK, T. Mephedrone (4-Methylmethcathinone): acute behavioral effects, hyperthermic, and pharmacokinetic profile in rats. Frontiers in Psychiatry. 2018, 8("Article Number: 306"), 1-11. ISSN 1664-0640. DOI: 10.3389/fpsyt.2017.00306.

KUCHTOVÁ, B., WURST, Z., MRZÍLKOVÁ, J., IBRAHIM, I., TINTĚRA, J., BARTOŠ, A., MUSIL, V., KIESLICH, K., ZACH, P. Compensatory shift of subcallosal area and paraterminal gyrus white matter parameters on DTI in patients with Alzheimer disease. Current Alzheimer Research. 2018, 15(6), 590-599. ISSN 1567-2050. DOI: 10.2174/1567205015666171227155510.

HEISSLER, R., KOPEČEK, M., PACHANA, NA., FRANKOVÁ, V., ŠTĚPÁNKOVÁ, H. Inventář geriatrické úzkosti (GAI) a jeho zkrácená verze GAI-SF: česká normativní studie. Československá psychologie. 2018, ISSN 0009-062X.

BENEK, O., HROCH, L., AITKEN, L., GUNN-MOORE, F., VINKLAROVA, L., KUČA, K., PEREZ, DI., PEREZ, C., MARTINEZ, A., FISAR, Z., MUSILEK, K. 1-(Benzo[d]thiazol-2-yl)-3-phenylureas as dual inhibitors of casein kinase 1 and ABAD enzymes for treatment of neurodegenerative disorders. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry. 2018, 33(1), 665-670. ISSN 1475-6366. DOI: 10.1080/14756366.2018.1445736.

MITRO, A., LORENCOVA, M., KÚTNA, V., POLAK, S. Labelling of individual ependymal areas in lateral ventricles of human brain: ependymal tables. Bratislava Medical Journal-Bratislavske Lekarske Listy. 2018, 119(5), 265-271. ISSN 0006-9248. DOI: 10.4149/BLL_2018_049.

BEZDÍČEK, O., ČERVENKOVÁ, M., MOORE, TM., ŠTĚPÁNKOVÁ, H., ŠULC, Z., WOLK, DA., WEINTRAUB, DA., MOBERG, PJ., JECH, R., KOPEČEK, M., ROALF, DR. Determining a Short Form Montreal Cognitive Assessment (s-MoCA) Czech Version: Validity in Mild Cognitive Impairment Parkinson᾽s Disease and Cross-Cultural Comparison. Assessment. 2018, ISSN 1073-1911. DOI: 10.1177/1073191118778896.

FROESE, T., LEENEN, I., PÁLENÍČEK, T. A role for enhanced functions of sleep in psychedelic therapy?. Adaptive Behavior. 2018, 25(6), 1-7. ISSN 1059-7123. DOI: 10.1177/1059712318762735.

HEPNAROVA, V., KORÁBEČNÝ, J., MATOUSKOVA, L., JOST, P., MUCKOVA, L., HRABINOVA, M., VYKOUKALOVA, N., KERHARTOVA, M., KUCERA, T., DOLEZAL, R., NEPOVIMOVA, E., ŠPILOVSKÁ, K., MEZEIOVÁ, E., PHAM, NL., JUN, D., STAUD, F., KAPING, D., KUČA, K., SOUKUP, O. The concept of hybrid molecules of tacrine and benzyl quinolone carboxylic acid (BQCA) as multifunctional agents for Alzheimer's disase. European Journal of Medicinal Chemistry. 2018, 150(April), 292-306. ISSN 0223-5234. DOI: 10.1016/j.ejmech.2018.02.083.

HROMÁDKOVÁ, L., KUPCIK, R., VAJRYCHOVA, M., PRIKRYL, P., CHARVATOVA, A., JANKOVICOVA, B., ŘÍPOVÁ, D., BILKOVA, Z., SLOVAKOVA, M. Kinase-loaded magnetic beads for sequential in vitro phosphorylation of peptides and proteins. Analyst. 2018, 143(2), 466-474. ISSN 1364-5528. DOI: 10.1039/c7an01508a.

MEZEIOVÁ, E., ŠPILOVSKÁ, K., NEPOVIMOVA, E., GORECKI, L., SOUKUP, O., DOLEZAL, R., MALINAK, D., JANOCKOVA, J., JUN, D., KUČA, K., KORÁBEČNÝ, J. Profiling donepezil template into multipotent hybrids with antioxidant properties. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry. 2018, 33(1), 583-606. ISSN 1475-6366. DOI: 10.1080/14756366.2018.1443326.

HORSLEY, RR., LHOTKOVÁ, E., HÁJKOVÁ, K., FERIANCIKOVA, B., HIML, M., KUCHAŘ, M., PÁLENÍČEK, T. Behavioural, pharmacokinetic, metabolic, and hyperthermic profile of 3,4-Methylenedioxypyrovalerone (MDPV) in the wistar rat. Frontiers in Psychiatry. 2018, 9(Article Number: 144), 1-13. ISSN 1664-0640. DOI: 10.3389/fpsyt.2018.00144.

BRAVERMANOVÁ, A., VIKTORINOVÁ, M., TYLŠ, F., NOVÁK, T., ANDROVIČOVÁ, R., KORČÁK, J., HORÁČEK, J., BALÍKOVÁ, M., GRIŠKOVA-BULANOVA, I., DANIELOVÁ, D., VLČEK, P., MOHR, P., BRUNOVSKÝ, M.,

KOUDELKA, V., PÁLENÍČEK, T. Psilocybin disrupts sensory and higher order cognitive processing but not pre-attentive cognitive processing-study on P300 and mismatch negativity in healthy volunteers. Psychopharmacology. 2018, 235(2), 491-503. ISSN 0033-3158. DOI: 10.1007/s00213-017-4807-2.

NIKOLAI, T., ŠTĚPÁNKOVÁ, H., KOPEČEK, M., ŠULC, Z., VYHNÁLEK, M., BEZDÍČEK, O. The uniform data set, Czech version: normative data in older adults from an international perspective. Journal of Alzheimer´s Disease. 2018, 61(3), 1233-1240. ISSN 1387-2877. DOI: 10.3233/JAD-170595.

 

 

 

 


 
VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Diagnostika a léčba duševních poruch Centrum transferu technologií a aplikovaného výzkumu NUDZ AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty