VP2 Sociální psychiatrie - pracovní skupiny

Pracovní skupina psychiatrické epidemiologie

vedoucí: Čermáková, Pavla, MUDr., Ph.D.

Kolik lidí v České republice trpí psychózou? Snižuje se výskyt kognitivních poruch? Mají lidé s nižším vzděláním vyšší riziko ...

čtěte více >>>>>

Pracovní skupina výzkumu služeb péče o duševní zdraví

vedoucí: Kondrátová, Lucie, Mgr.

Kolik by mělo být v České republice komunitních center duševního zdraví a lůžek v psychiatrických nemocnicích? Měla by být lidem se ...

čtěte více >>>>>

Pracovní skupina prevence a výzkumu stigmatizace

vedoucí: Winkler, Petr, PhDr.

Pracovní skupina se zabývá výzkumem stigmatizace lidí s duševním onemocněním. Kromě výzkumu postojů a zkušeností se stigmatizací a ...

čtěte více >>>>>

Pracovní skupina prevence a výzkumu sebevražd

vedoucí: Winkler, Petr, PhDr.

Pracovní skupina prevence a výzkumu sebevražd se zabývá výzkumem suicidálního jednání v populaci. Cílem výzkumu je prevence sebevražd ...

čtěte více >>>>>

Pracovní skupina výzkumu duševního zdraví u dětí a adolescentů

vedoucí: Dvořáková, Kamila, Ing., M.A., PhD.

Pracovní skupina duševního zdraví u dětí a adolescentů se soustředí především na vývoj a evaluaci programů na podporu duševního ...

čtěte více >>>>>
 
VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Diagnostika a léčba duševních poruch Centrum transferu technologií a aplikovaného výzkumu NUDZ AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty