VP2 Sociální psychiatrie - pracovní skupiny

Pracovní skupina psychometrie a statistiky

vedoucí: Kožený, Jiří, prof. PhDr., CSc.

Cílem pracovní skupiny je supervidovat a rozvíjet metodologickou kvalitu výzkumu realizovaného v rámci celého VP2. ...

čtěte více >>>>>

Pracovní skupina psychiatrické epidemiologie

vedoucí: Krupchanka, Dzmitry, M.D., M.Sc., Ph.D.

Cílem pracovní skupiny je přinášet aktuální evidenci o výskytu a léčbě duševních onemocněních v populaci. ...

čtěte více >>>>>

Pracovní skupina ekonomie duševního zdraví

vedoucí: Winkler, Petr, PhDr.

Cílem pracovní skupiny je přinášet evidenci o ekonomických aspektech duševních onemocnění a ekonomické analýzy pro hodnocení a rozvoj ...

čtěte více >>>>>

Pracovní skupina výzkumu a vývoje služeb

vedoucí: Kondrátová, Lucie, Mgr.

Cílem pracovní skupiny je vyvíjet nové a hodnotit efektivitu existujících intervencí a služeb v péči o duševní zdraví. Součástí je ...

čtěte více >>>>>

Pracovní skupina výzkumu a prevence stigma a diskriminace

vedoucí: Janoušková, Miroslava, Mgr. et Mgr., Ph.D.

Cílem pracovní skupiny je rozvíjet znalosti o stigmatizaci a diskriminaci lidí s duševním onemocněním ve společnosti a o přinášet ...

čtěte více >>>>>

Pracovní skupina prevence a výzkumu sebevražd

vedoucí: Csémy, Ladislav, PhDr.

Cílem pracovní skupiny je přinášet evidenci o výskytu a příčinách sebevražd a o možnostech účinné prevence. ...

čtěte více >>>>>

Pracovní skupina mezioborových studií v sociální psychiatrii

vedoucí: Winkler, Petr, PhDr.

Cílem pracovní skupiny je rozvíjet studium přesahových témat přímo souvisejících s psychiatrií a přinášet evidenci pro porozumění ...

čtěte více >>>>>
 
VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Diagnostika a léčba duševních poruch Centrum transferu technologií a aplikovaného výzkumu NUDZ AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty