VP2 Sociální psychiatrie - pracovníci

Kmenoví zaměstnanci

Vedoucí

Winkler, Petr, PhDr.


Koordinátor

Komárková, Karla, Ing.


Výzkumní pracovníci

Bankovská Motlová, Lucie, prof. MUDr., Ph.D.

Csémy, Ladislav, PhDr.

Čermáková, Pavla, MD, Ph.D.

Hrivíková, Zuzana, Mgr.

Chrtková, Dana, RNDr., CSc.

Janoušková, Miroslava, Mgr. et Mgr., Ph.D.

Kagstrom, Anna, M.Sc.

Kasal, Alexandr, Mgr.

Kočárová, Rita, Mgr.

Kondrátová, Lucie, Mgr.

Kožený, Jiří, prof. PhDr., CSc.

Krupchanka, Dzmitry, M.D., M.Sc., Ph.D.

Menšl, Filip, MgA.

Mladá, Karolína, Mgr.

Müller, Matyas, Mgr., MSc. Ph.D.

Rögnerová, Helena, Ing.

Štanglová, Andrea, Mgr., Bc.

Tišanská, Lýdie, Mgr.

Weissová, Aneta, Mgr.


Postgraduální studenti

Broulíková, Hana Marie, Bc. Ing., MSc. (Smrčková)

Kočárová, Rita, Mgr.

Kondrátová, Lucie, Mgr.

Nechanská, Blanka, Ing.

Pasz, Jiří, MSc.

Prajsová, Jitka, Mgr. (Bartoňová)

Ševčíková, Marcela, Mgr.

Tušková, Eva, Mgr.

Weissová, Aneta, Mgr.


Výzkumní asistenti

Formánek, Tomáš, Bc.

Machů, Vendula

Roboch, Zbyněk, BA

Šouláková, Barbora

Vítková, Markéta

Zrnečková, Michaela


Ostatní

Dobrovolská, Lucie - pomocný kuchař

Dominguez, Karolína - administrativní pracovník

Herzig, Miroslav - kuchař

Horáček, Jiří - vedoucí gastronomického provozu

Chvátalová, Barbora, Mgr. - koordinátor sběru, přepisu a managementu dat

Němec, Petr - pomocný kuchař

Provazníková, Šárka - baristka

Relichová, Romana - kuchař

Švarc, Roman - vedoucí gastronomického provozu

Turkova, Nora - baristka

Veselský, Michal, DiS. - junior výzkumník

Winková, Hana - pomocný kuchař

Zelerová, Irena - pomocný kuchař

Zubčeková, Barbora - baristka


 
VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Diagnostika a léčba duševních poruch Centrum transferu technologií a aplikovaného výzkumu NUDZ AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty