VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku - pracovní skupiny

Pracovní skupina nových technologií v psychiatrii

vedoucí: Španiel, Filip, MUDr., Ph.D.

čtěte více >>>>>

Pracovní skupina neuronálních korelátů duševních poruch

vedoucí: Horáček, Jiří, prof. MUDr., Ph.D., FCMA

Pracovní skupina neuronálních korelátů duševních poruch se zaměřuje na funkční zobrazení mozku pomocí magnetické rezonance (MR), ...

čtěte více >>>>>

Pracovní skupina modelování mozku

vedoucí: Hlinka, Jaroslav, Ing. Mgr., Ph.D.

Software DIDIFF ...

čtěte více >>>>>

Pracovní skupina vývojové a sociální percepce

vedoucí: Havlíček, Jan, doc. Mgr., Ph.D.

Zabýváme se nejrůznějšími aspekty lidského chování, kognice a osobnosti nejen z evoluční perspektivy, ale i historicko-teoretickými ...

čtěte více >>>>>

Pracovní skupina emocí a fobií vyvolaných zvířaty

vedoucí: Frynta, Daniel, doc. RNDr., Ph.D.

Naše skupina se zabývá vztahem člověka ke zvířatům, která vzhledem k dlouhé společné evoluční historii představují důležité ...

čtěte více >>>>>

Pracovní skupina analýzy biomedicínských dat

vedoucí: Bakštein, Eduard, Ing., Ph.D.

V pracovní skupině analýzy biomedicinských se zaměřujeme na výzkum a vývoj pokročilých metod pro zpracování časových řad i ...

čtěte více >>>>>

Pracovní skupina evoluční sexuologie a psychopatologie

vedoucí: Klapilová, Kateřina, Mgr., Ph.D.

Primárním zaměřením výzkumné skupiny je základní výzkum dílčích systémů partnerského/sexuálního chování a prožívání v rámci ...

čtěte více >>>>>

Pracovní skupina neurofyziologie kognitivních funkcí

vedoucí: Nekovářová, Tereza, PhDr. RNDr., Ph.D.

čtěte více >>>>>

Pracovní skupina obrazu, mysli a mozku

vedoucí: Kesner, Ladislav, Doc. PhDr., Ph.D.

Činnost pracovní skupiny Obraz, mysl, mozek se soustředí zejména na: ...

čtěte více >>>>>

Pracovní skupina stimulačních metod

vedoucí: Novák, Tomáš, MUDr., Ph.D.

Pracovní skupina stimulační metody se zaměřuje na využití moderních neinvazivních stimulačních metod ve výzkumu mozku a terapii ...

čtěte více >>>>>

Pracovní skupina neurokognice

vedoucí: Rodriguez Manchola, Mabel Virginia, PhDr., Ph.D.

web neurokognice ...

čtěte více >>>>>

Pracovní skupina kognitivních a sociálních neurověd

vedoucí: Zaytseva, Yulia, MUDr., Ph.D.

Cognitive and Social Neuroscience is an emerging scientific discipline that attempts to integrate the theories, methods, and insights of social ...

čtěte více >>>>>

Pracovní skupina provozu magnetické rezonance

vedoucí: Viták, Tomáš, MUDr. Ing., Ph.D.

čtěte více >>>>>

Pracovní skupina pokročilých technik magnetické rezonance

vedoucí: Tintěra, Jaroslav, doc. Ing., CSc.

čtěte více >>>>>

Pracovní skupina virtuální reality v neurovědách

vedoucí: Fajnerová, Iveta, Mgr. et Mgr., Ph.D.

Činnost skupiny se orientuje zejména na využití virtuálních technologií v neurobiologickém výzkumu. Cílem je vytvoření metod, které se ...

čtěte více >>>>>

Pracovní skupina Program pro poruchy nálady

vedoucí: Hájek, Tomáš, prof. MUDr., Ph.D.

čtěte více >>>>>
 
VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Diagnostika a léčba duševních poruch Centrum transferu technologií a aplikovaného výzkumu NUDZ AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty