VP5 Spánková medicína a chronobiologie

Poruchy spánku a cirkadiánní rytmy u neuropsychiatrických onemocnění (SDACRIND)


Vedoucí
PhDr. Jana Kopřivová, Ph.D.
Kontakt
Ing. Martina Kolářová (koordinátor)
telefon:(+420) 283 088 437
e-mail:Martina.Kolarova@nudz.cz


Profil

Výzkumný program se zabývá spánkem, cirkadiánní rytmicitou a jejich poruchami. Zaměřuje se zejména na zlepšení diagnostiky a léčby pacientů s poruchami spánku a cirkadiánní rytmicity s důrazem na záchyt raných fází onemocnění, dlouhodobé monitorování a preventivní potenciál časných intervencí. Část výzkumu je však zaměřena i mimo klinickou populaci, především na výzkum cirkadiánních preferencí a spánkových zvyklostí.

Klinická základna výzkumného programu, ambulance a oddělení spánkové medicíny, poskytuje léčebnou péči pacientům se širokým spektrem poruch spánku, přičemž těžištěm zájmu jsou insomnie, hypersomnie a parasomnie.  Více informací zde: http://www.nudz.cz/lecebna-pece/spankova-medicina/profil/

Hlavní cíle

1) Poskytování klinických služeb v oblasti spánkové medicíny

2) Zlepšení diagnostiky a léčby pacientů na základě studia patofyziologie poruch spánku a neuropsychiatrických onemocnění

3) Monitorování spánku a cirkadiánní rytmicity v obecné populaci a jejích podskupinách

4) Implementace poznatků ze studia spánku, denní vigility a cirkadiánní rytmicity mimo oblast klinické medicíny

5) Vzdělávací a osvětová činnost v oblasti spánkové medicíny a chronobiologie

 

Vzdělávací akce

Polysomnografický kurz, 3.–7. 12. 2018
Pozvánka >

Světový den spánku, 16. 3. 2018 

fotografie z akce  |  video  

Polysomnografický kurz, 4. - 8. 12. 2017

 

Media

MF DNES, 6. dubna 2018 – Poruchy spánku a nemoci

Lidové noviny, 28. března 2018 - Vědci ladí vnitřní hodiny na míru. Kvalitní spánek je základ.

ČT24, 16. března 2018 - Třetina lidí má nedostatek spánku

ČT24, 15. listopadu 2017 - Nejsou to jen divoké sny. Čeští vědci zkoumají nebezpečnou poruchu, při které sebou člověk ve spánku trhá

Radiožurnál, 1. října 2017 - Dobrý spánek zařídí Oskar

ČT Sama doma, 4. září 2017 – Jaká jsou rizika poruchy biorytmů

ČT24, 5. prosince 2016 - Noční můry se léčí hypnózou a pomocí vůní. Pracují na tom i čeští vědci

Cena Neuron Prima ZOOM 2015 – 2. místo: Hynek aneb balada o spánku

 


 
VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Diagnostika a léčba duševních poruch Centrum transferu technologií a aplikovaného výzkumu NUDZ AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty