VP5 Spánková medicína a chronobiologie

Poruchy spánku a cirkadiánní rytmy u neuropsychiatrických onemocnění (SDACRIND)


Vedoucí
PhDr. Jana Kopřivová, Ph.D.
Kontakt
Ing. Martina Kolářová (koordinátor)
telefon:(+420) 283 088 437
e-mail:Martina.Kolarova@nudz.cz


Profil

Výzkumný program se zabývá spánkem, cirkadiánní rytmicitou a jejich poruchami. Zaměřuje se zejména na zlepšení diagnostiky a léčby pacientů s poruchami spánku a cirkadiánní rytmicity s důrazem na záchyt raných fází onemocnění, dlouhodobé monitorování a preventivní potenciál časných intervencí. Část výzkumu je však zaměřena i mimo klinickou populaci, především na výzkum cirkadiánních preferencí a spánkových zvyklostí.

Klinická základna výzkumného programu, ambulance a oddělení spánkové medicíny, poskytuje léčebnou péči pacientům se širokým spektrem poruch spánku, přičemž těžištěm zájmu jsou insomnie, hypersomnie a parasomnie.

Hlavní cíle

1) Poskytování klinických služeb v oblasti spánkové medicíny

2) Zlepšení diagnostiky a léčby pacientů s poruchami spánku a cirkadiánní rytmicity s důrazem na záchyt raných fází onemocnění, dlouhodobé monitorování a preventivní potenciál časných intervencí.

3) Monitorování spánku a cirkadiánní rytmicity v obecné populaci a jejích podskupinách

4) Implementace poznatků ze studia spánku, denní vigility a cirkadiánní rytmicity mimo oblast klinické medicíny

5) Vzdělávací a osvětová činnost v oblasti spánku a cirkadiánní rytmicity

Jednotlivé pracovní skupiny v rámci výzkumného programu úzce spolupracují, jednotliví pracovníci jsou do nich rozděleni dle hlavní oblasti činnosti, přestože se mohou podílet a podílejí na projektech primárně realizovaných jinou pracovní skupinou či jiným výzkumným programem.


 
VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Diagnostika a léčba duševních poruch Centrum transferu technologií a aplikovaného výzkumu NUDZ AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty