VP7 Diagnostika a léčba duševních poruch - pracovníci

Kmenoví zaměstnanci

Vedoucí

Mohr, Pavel, prof. MUDr., Ph.D.


Koordinátor

Špádová, Pavla


Výzkumní pracovníci

Adamcová, Katarína, MUDr.

Andrashko, Veronika, MUDr.

Bareš, Martin, doc. MUDr., Ph.D.

Bartoš, Aleš, doc. MUDr., Ph.D.

Bolceková, Eva, Mgr., Ph.D.

Čerešňáková, Silvie, MUDr.

Hanka, Jan, MUDr.

Hejzlar, Martin, MUDr.

Hynková, Tereza, MUDr.

Juríčková, Veronika, Mgr.

Klírová, Monika, MUDr., Ph.D.

Kohútová, Barbora, MUDr. Mgr., Ph.D. (Tišlerová)

Kolenič, Marián, MUDr.

Kopeček, Miloslav, MUDr., Ph.D.

Kosová, Jiřina, MUDr.

Kostýlková, Lenka, MUDr.

Kotoučová, Jolana, MUDr.

Lawyer, Steven R., PhD

Marková, Jindra, Mgr., M.A.

Nosková, Eliška, MUDr.

Novák, Tomáš, MUDr., Ph.D.

Paštrnák, Martin, Mgr.

Preiss, Marek, doc. PhDr., Ph.D.

Protopopová, Dita, MUDr., Ph.D.

Příhodová, Kateřina, MA

Raisová, Miloslava, PhDr., Ph.D.

Ryznarová, Zuzana, MUDr.

Stopková, Pavla, MUDr., Ph.D.

Šamánková, Dita, MUDr.

Španiel, Filip, MUDr., Ph.D.

Švancer, Patrik, MUDr.

Věchetová, Gabriela, Mgr.

Vevera, Jan, doc. MUDr., Ph.D.

Viták, Tomáš, MUDr. Ing., Ph.D.


Postgraduální studenti

Bartošková, Magda, Mgr.

Elischer, Areta, MUDr.

Greguš, David, Mgr.

Knytl, Pavel, MUDr.

Korčáková, Jana, MUDr. (Čapková)

Kosová, Jiřina, MUDr.

Kratochvílová, Zuzana, PhDr.

Paštrnák, Martin, Mgr.

Příhodová, Tereza, MA

Renka, Jiří, MUDr.

Šebela, Antonín, MUDr.

Ševčíková, Marcela, Mgr.

Šimková, Eva, Mgr.

Věchetová, Gabriela, Mgr.

Vranka, Marek, Ing. Mgr.


Výzkumní asistenti

Adámková, Jana

Halmlová, Martina, Bc. Et Bc.

Křížová, Lucie


Ostatní

Baslová, Barbora, Bc. - sociální pracovník

Bašná, Jana - sanitář

Bumbová, Helena, Bc. - koordinátorka klinického kontrahovaného výzkumu

Capová, Lenka - všeobecná sestra

Dalimanová, Dagmar - všeobecná sestra

Ernekerová, Blanka - administrativní pracovník

Fišer, Michal, MUDr. - lékař

Formánková, Klára, DiS. - všeobecná sestra

Gašparová, Petra - všeobecná sestra

Havránková, Petra - všeobecná sestra

Hodboďová, Kateřina, Mgr. - ergoterapeut

Jarošová, Romana - sociální pracovník

Ješetová, Vendula, Bc. - vedoucí, ergoterapeut

Karlecová, Tereza, DiS. - ergoterapeut

Koppová, Miluše - všeobecná sestra

Koubová, Simona - všeobecná sestra

Krejbichová, Denisa, DiS. - všeobecná sestra

Krištofová, Ivana - administrativní pracovník

Krumlová, Jana - všeobecná sestra

Kudrnovská, Hana, Bc. - staniční sestra

Linhartová, Klára, Mgr. (Šindýlková) - všeobecná sestra

Lorencová, Kateřina - ambulantní sestra

Makusi, Zuzana, Bc. - všeobecná sestra

Marková, Bohumila - všeobecná sestra

Martínková, Vlasta - staniční sestra

Minarčíková, Nikola, Bc. - podpůrný pracovník

Náprstková, Radka, Bc. - všeobecná sestra

Nouzová, Miroslava, DiS. - všeobecná sestra

Nováková, Marie - vrchní sestra

Odstrčilíková, Elena - úklid

Pištecký, Václav, Bc. - zdravotní bratr

Pízová, Vladimíra - všeobecná sestra

Poborská, Marcela - úklid

Pohlová, Libuše, DiS. - staniční sestra

Policarová, Jarmila, Bc. - sociální pracovník

Slavíková, Markéta - všeobecná sestra, terapeutka

Smolíková, Jaroslava - všeobecná sestra

Sobotka, Jakub, Bc. - sociální pracovník

Srbková, Kateřina, Mgr. - fyzioterapeut

Šeketová, Hedviga - úklid

Šiková, Hana - úklid

Špačková, Alena, Bc. - rehabilitační pracovník

Švecová, Olga - asistentka primáře

Švejdová Jandová, Markéta, Bc. - sociální pracovník

Turková, Libuše - všeobecná sestra

Ungrmanová, Martina - staniční sestra

Vavrušková, Karolína - úklid

Veselá, Monika - všeobecná sestra

Vonásková, Květoslava - všeobecná sestra

Votavová, Jana, DiS. - terapeutka, všeobecná sestra

Vrubelová, Helena - podpůrný pracovník, laborant

Vysoká, Ladislava - všeobecná sestra

Zajíčková, Romana - všeobecná sestra


 
VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Diagnostika a léčba duševních poruch Centrum transferu technologií a aplikovaného výzkumu NUDZ AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty