VP7 Diagnostika a léčba duševních poruch

Klinické centrum NUDZ (CLINIC)


Vedoucí
prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
Kontakt
Pavla Špádová (koordinátorka)
telefon:(+420) 283 088 436
e-mail:Pavla.Spadova@nudz.cz


Profil

V roce 2016 chceme dále budovat a rozvíjet Klinické centrum NUDZ jako centrum excelence v klinické psychiatrii a moderní referenční pracoviště péče o duševní zdraví, dále zkvalitňovat diagnostickou a léčebnou péči, pokračovat na řešení grantových projektů.

Výzkumné cíle v oblasti psychotických v roce 2016 se zaměří na sledování vlivu relevantních proměnných (demografie, kouření, komedikace) na hladinu antipsychotik. V klinické péči o jedince trpící afektivními poruchami plánujeme mj. zavádět do klinické praxe nové stimulační metody: transkraniální stimulace jednosměrným proudem, theta burst stimulace. Budeme pokračovat v řešení grantových projektů skupiny afektivních poruch (AZV č. 15-29900A) a grantů, na kterých skupina spolupracuje (č. 15-33250A –Projekt 7). Plánováno je také zahájení spolupráce s výzkumným týmem Projektu 5 Poruchy spánku a cirkadiánní rytmy u neuropsychiatrických onemocnění a po  provedení vstupních rešerší a stanovení výzkumných cílů plánujeme zahájit aktigrafické sledování změny psychomotorické aktivity ev. polysomnografických parametrů u pacientů léčených antidepresivy. Paralelně a ve spolupráci s týmy Projektů 5 a 6, by postupně měla vzniknout databáze systematicky zachycující strukturovaná data o nemocných s afektivními poruchami. Dále bude pokračovat prospektivní sledování potomků rodičů s bipolární poruchou (klinické, elektrofyziologické a zobrazovací).

OKP plánuje vytvořit databázi seniorů z regionu, publikovat 2 psychologické kognitivní zkoušky a zahájit klinickou lékovou studii s očkováním tau proteinem. Studie zabývající se endofenotypy psychotického onemocnění bude dále sledovat klinické, metabolické, neurofyziologické, morfologické a neuropsychologické faktory u zdravých sourozenců a pacientů s první epizodou psychózy.

Skupina psychologická a neuropsychologická plánuje v roce 2016 pokračovat v publikování dat z obou grantů GAČR (téma integrity a podobných konstruktů), na téma integrity připraví manuskript knihy. Dále budeme zpracovávat a publikovat data z projektu GAUK (pozitivní aspekty deprese). Plánujeme publikovat práce na téma poruchy osobnosti, diagnostika –o PID-5 a BPQ (Borderline Personality Questionnaire [BPQ]; Osobnostní inventář pro DSM-5 [PID-5] – forma pro dospělé) a jiné.

 


 
VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Diagnostika a léčba duševních poruch Centrum transferu technologií a aplikovaného výzkumu NUDZ AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty