Úvod / O nás / Ocenění / V médiích / Osvětové přednášky / Studentské práce / Podpora projektů / Odkazy / Kontakt          English
Pro odborníky: Testy / Dotazníky / Vzdělávací kurz / Zobrazení mozku / Neuropsychologie / Neurochemie / Publikace
Pro veřejnost: Vyšetření paměti / Ordinace v ČR / Info pro pečující / O Alzheimerově nemoci / Trénování paměti
Zapojte se do našich výzkumů: Výzkum nových probiotik / Výzkum paměti a spánku / Cvičení a paměť / Spánková edukace

 
       
   

Poslední publikace pro klinickou praxi

Bartoš. A. Dvě původní české zkoušky k vyšetření paměti za tři minuty: Amensia Light and Brief Assessment (ALBA). Cesk Slov Neurol N 2019; 82(4): 420-429

Bartoš, A., Raisová, M. Test mince v ruce k detekci předstírání oslabeného paměťového výkonu ve srovnání s mírnou kognitivní poruchou a s mírnou demencí u Alzheimerovy nemoci. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2019. 82/115(3); 1-6.
proklik na:

Bartos A., Fayette D. Validation of the Czech Montreal Cognitive Assessment (MoCA-CZ) for mild cognitive impairment due to Alzheimer disease and Czech norms in 1552 elderly persons. Dement Geriatr Cogn Disord. 2018;46(5-6):335-345. doi: 10.1159/000494489

Bartoš A. Pamatujte na POBAV - krátký test pojmenování obrázků a jejich vybavení sloužící ke včasnému záchytu kognitivních poruch. Neurologie pro praxi. 2018, Supplementum, 19, 5-14. ISSN 1213-1814.

Další publikace

 

Naše inovativní testy paměti ALBA a POBAV

Rychlý test paměti Amnesia Light and Brief Assessment (ALBA) – 2019

Rychlý test paměti Amnesia Light and Brief Assessment (ALBA) je původním českým a inovativním testem, jak snadno (proto v názvu Light) a rychle během dvou až tří minut (proto Brief) vyšetřit stav paměti (proto Amnesia Assessment). Zkouška ALBA může být dobrým pomocníkem v klinické a výzkumné praxi při detekci kognitivních deficitů poruch paměti v počáteční fázi. Pro svou nápaditou konstrukci se stane atraktivní a zábavnou zkouškou i pro vyšetřované osoby. Může být využita různými specialisty v rámci komplexní péče o pacienty s poškozením mozku – neurology, psychiatry, geriatry, praktickými lékaři, zdravotními sestrami, sociálními pracovníky, psychology, klinickými logopedy, ergoterapeuty aj. Výhodou je to, že není třeba žádných pomůcek a dá se provést dokonce z hlavy i bez záznamového archu.

[Stáhnout záznamový formulář a návod k testu ALBA]

Související články

Bartoš. A. Dvě původní české zkoušky k vyšetření paměti za tři minuty: Amensia Light and Brief Assessment (ALBA). Cesk Slov Neurol N 2019; 82(4): 420-429

článek Bartoš A. Test gest (TEGEST) k rychlému vyšetření epizodické paměti u mírné kognitivní poruchy. Cesk Slov Neurol N 2018; 81(1): 37-44. [LINK FullText]

 

Test písemného záměrného Pojmenování OBrázků A jejich Vybavení (písemný záměrný POBAV) – 2015

Písemné záměrné pojmenování obrázků a jejich vybavení (POBAV) je původním českým a krátkým testem, jehož smyslem je rychle prověřit současně psanou řeč, dlouhodobou sématickou a krátkodobou vizuální paměť. Název vystihuje hlavní obsah testování a z klíčových písmen vznikla zkratka POBAV (Pojmenování OBrázků A jejich Vybavení). Úkolem vyšetřovaného je napsat jedním slovem názvy 20 obrázků a zároveň si je zapamatovat. Vzápětí je požádán znovu napsat názvy obrázků, na které si vzpomene. Test POBAV je jednoduše proveditelný kýmkoli bez zvláštních zkušeností po krátkém zácviku. Je náročný pro vyšetřovaného na více kognitivních funkcí. Má dobrou senzitivitu a specificitu k časné detekci mírné demence způsobené Alzheimerovou nemocí. Trvá krátce (3,5-4 minuty). Vzhledem k těmto přednostem může být vhodným nástrojem ke všestrannému použití v běžné praxi pro různé odborníky v mnoha klinických situacích nejen u demencí.

[Stáhnout záznamový formulář a návod k testu Písemný záměrný POBAV]

Související články

Bartoš A. Pamatujte na POBAV - krátký test pojmenování obrázků a jejich vybavení sloužící ke včasnému záchytu kognitivních poruch. Neurologie pro praxi. 2018, Supplementum, 19, 5-14. ISSN 1213-1814.

Bartoš A, Hohinová M. Soubor obrázků s protikladnou náročností pojmenovatelností. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2018, 81(4): 466-474. DOI: 10.14735/amcsnn2018466

Bartoš A. Netestuj, ale POBAV: písemné záměrné Pojmenování OBrázků A jejich Vybavení jako krátká
kognitivní zkouška.
Cesk Slov Neurol N 2016; 2016; 79/112(6), 671-679

Bartoš A, Čermáková P, Orlíková H, Al-Hajjar M, Řípová D. Soubor jednoznačně pojmenovatelných
obrázků k hodnocení a léčbě jazykových a kognitivních deficitů.
Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie,
2013; 76(4): 453-462

 

Vítejte na stránkách AD Centra

AD Centrum je seskupení osob se zájmem o výzkum, diagnostiku a léčbu Alzheimerovy demence (AD) a dalších neurodegenerativních demencí. Vzniklo v roce 2005 propojením klinických a výzkumných činností na Neurologické klinice ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady a Univerzitě Karlově, 3. LF v Praze s Oddělením kognitivních poruch v Národním ústavu duševního zdraví v Klecanech severně u Prahy (dříve Psychatrické centrum Praha v Praze – Bohnicích).

Výzkum je zaměřen na časnou diagnostiku poruch paměti, Alzheimerovy nemoci a dalších neurodegenerativních demencí. Pro tyto účely jsme zjistili normy a hraniční skóry kognitivních testů a vyvinuli vlastní metody k popisu změn na magnetické rezonanci.

K časné diagnostice poruch paměti vyvíjíme inovativní a původní české krátké kognitivní testy určené pro rutinní i výzkumnou praxi nejen v tématice Alzheimerovy nemoci a neurodegenerativních demencí, ale i pro další oblasti somatické medicíny a dalších příbuzných oborů.

Snažíme se vyvinout trénovací schémata k procvičování paměti různými způsoby.

Činnost AD Centra je podporována různými granty Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Akademie věd. Některé výsledky získaly ocenění.
 

 

 

 


Symbolem AD Centra je logo vzdáleně připomínající národní barvy. Ústředním motivem je červený mořský koník, který je symbolickým vyjádřením stěžejní struktury pro paměť podléhající časně a nejvíce alzheimerovským změnám – hippokampus. Koník je umístěn do mořské modři mozku. Bílou je uveden název centra – AD Centrum.

Stránky AD Centra navštívilo od 24. 4. 2009 TOPlist zájemců.