Úvod / O nás / Ocenění / V médiích / Osvětové přednášky / Studentské práce / Podpora projektů / Odkazy / Kontakt          English
Pro odborníky: Testy / Dotazníky / Vzdělávací kurz / Zobrazení mozku / Neuropsychologie / Neurochemie / Publikace
Pro veřejnost: Vyšetření paměti / Ordinace v ČR / Info pro pečující / O Alzheimerově nemoci / Trénování paměti
Zapojte se do našich výzkumů: Výzkum nových probiotik / Výzkum paměti a spánku / Cvičení a paměť / Spánková edukace

 


Tyto stránky již nejsou od r. 2020 dále aktualizovány. Nové a průběžně aktualizované informace najdete na www.abadeco.cz
 

 
       
Poslední publikace
1) článek Bartoš A, Hohinová H. Soubor obrázků s protikladnou náročností pojmenovatelnosti. Cesk Slov Neurol N 2018; 81/114(4): 466-474.
2) článek Šilhán D, Ibrahim I, Tintěra J, Bartoš A. Parietální atrofický skór na magnetické rezonanci mozku u normálně stárnoucích osob. Cesk Slov Neurol N 2018; 81/114(4): 414-419.
3) článek Bartoš A. Test gest (TEGEST) k rychlému vyšetření epizodické paměti
u mírné kognitivní poruchy. Cesk Slov Neurol N 2018; 81(1): 37-44.

  Poznejte demenci správně a včas
Příručka pro klinickou praxi
doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
PhDr. Martina Hasalíková
Rozhovor s doc. Bartošem,
Recenze

 

DOTAZNÍKY

Představujeme vám dotazníky, které v našem AD Centru jsme použili nebo využíváme v klinické praxi a výzkumu.

Dotazník změněných schopností seniora AD8-CZ je velice jednoduchá pomůcka k rychlé detekci časného kognitivního postižení obecně. Dotazník funkčního stavu FAQ-CZ slouží k rychlému a strukturovaného zhodnocení instrumentálních aktivit pro detekci jejich časných poruch ve stáří a ve stadiu mírné kognitivní poruchy. Dotazník soběstačnosti DAD-CZ postihuje jak základní tak instrumentální aktivity, a proto je vhodný pro všechny stadia různých demencí, především Alzheimerovy nemoci. Bristolská škála aktivit denního života BADLS-CZ je dotazník pro mírnou až velmi těžkou demenci. Každá z 20 základních a instrumentálních aktivit se hodnotí výběrem z nabídky 4 konkrétních odpovědí. Škála deprese pro geriatrické pacienty GDS je nejpoužívanějším dotazníkem, kterým se zjišťuje přítomnost depresivních příznaků u seniorské populace.

U každého testu je uvedena stručná informace a různé dokumenty ke stažení.

Podrobnější údaje o některých těchto metodách je možné najít v odborné knize
Bartoš a Raisová: Testy a dotazníky pro vyšetřování kognitivních funkcí, nálady a soběstačnosti.

Seznam vystavených dotazníků:

 

Dotazník změněných schopností seniora (AD8-CZ) – 2015
Dotazník změněných schopností seniora AD8-CZ je velice jednoduchá pomůcka k rychlé detekci časného kognitivního postižení obecně.
Dotazník obsahuje 8 otázek na změnu stavu oproti předchozí úrovni, nikoli tedy popis aktuálních schopností, ale porovnání dvou stavů. Tím se zásadně odlišuje od jiných podobných dotazníků. Je primárně určen pro blízkou osobu, která zná schopnosti pacienta nejen aktuálně, ale většinou i dříve, a proto je možné posoudit změnu stavu. Jsou možné tři odpovědi: 1) „ano, změna“; 2) „ne, beze změny“ nebo 3) „nelze určit, nevím“. Sčítá se počet odpovědí „ano, změna“. Sebeposouzení samotným pacientem je také možné, zejména u mírné demence a věku do 80 let, i když s horšími psychometrickými charakteristikami než od pečovatele.
Ústní nebo písemné vyplňování zabere průměrně tři minuty

[Stáhnout Dotazník změněných schopností seniora AD8-CZ]

Název původního dotazníku: The Washington University Dementia Screening Test ("The Eight-item Interview to Differentiate Aging and Dementia") (AD8)
Článek o původním dotazníku: Galvin JE et al. The AD8, a brief informant interview to detect dementia. Neurology 2005; 65: 559-564

<<nahoru

   

Dotazník funkčního stavu (FAQ-CZ) – 2012

2008 - Dotazník funkčního stavu FAQ-CZ slouží k rychlému a strukturovaného zhodnocení instrumentálních aktivit pro detekci jejich časných poruch ve stáří a ve stadiu mírné kognitivní poruchy.

Charakteristika dotazníku:

 • rozsah postižení: stárnutí, mírná kognitivní porucha až středně těžká Alzheimerova nemoc
 • pouze instrumentální aktivity denního života
 • délka vyplnění: 2-5 minut
 • způsob hodnocení: 4stupňová škála 0-3 (0 - vykoná sám, 1 - vykoná sám s potížemi, 2 - potřebuje pomoc druhého, 3 - je zcela závislý – vykonává někdo druhý)
 • položek: 10
 • možnost odpovědi nelze určit: neexistuje, ale je dána možnost odhadu „nikdy nevykonával, ale byl(a)/nebyl(a) by nyní schopen/schopna“

[Stáhnout záznamový formulář a články o aktivitách denního života]

Související články:

 1. Bartoš A, Martínek P, Bezdíček O, Buček A, Řípová D. Dotazník funkčního stavu FAQ-CZ – česká verze pro zhodnocení každodenních aktivit pacientů s Alzheimerovou nemocí. Psychiat pro Praxi 2008; 9(1):31-34 [Číst celý článek]
 2. Martínek P; Bartoš A. Použití dotazníků aktivit denního života u pacientů s Alzheimerovou nemocí. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2011, 74/107(6): 632-640 [Číst celý článek]
 3. Martínek P, Bartoš A. Dotazníky k hodnocení běžných činností u pacientů s Alzheimerovou nemocí. Psychiatrie, 2010; 14(4): 175-180 [Číst celý článek]
 4. Bartoš A, Raisová M. Testy a dotazníky pro vyšetřování kognitivních funkcí, nálady a soběstačnosti. Praha: Mladá fronta, 2015 [LINK Plný text]
 5. Bartoš A, Jirák R. Posuzovací škály a testy používané v gerontopsychiatrii. In: Jirák R, Gerontopsychiatrie, Praha: Galén, 2013, s. 47-68. ISBN 978-80-7262-873-5 [LINK Plný text]
 6. Bartoš A, Martínek P, Řípová D. Hodnocení soběstačnosti u pacientů s mírnou kognitivní poruchou a demencí. Psychiatrie, 2013; 17(1): 23-26. [LINK Plný text]

Název původního dotazníku: Functional Activities Questionnaire
Článek o původním dotazníku: Pfeffer RI et al. Measurement of functional activities in older adults in the community. J Gerontol 37, 1982:323-329.

<<nahoru

 

Dotazník soběstačnosti (DAD-CZ) – 2012

2009 - Dotazník soběstačnosti DAD-CZ postihuje jak základní tak instrumentální aktivity, a proto je vhodný pro všechny stadia různých demencí, především Alzheimerovy nemoci.

Charakteristika dotazníku:

 • rozsah postižení: mírná až těžká demence
 • délka vyplnění: 5-10 minut
 • způsob hodnocení: dichotomické - Ano/Ne
 • položek: 40
 • možnost odpovědi nelze určit: ano

[Stáhnout záznamový formulář a články o aktivitách denního života]

Související články:

 1. Bartoš A, Martínek P, Buček A, Řípová D. Dotazník soběstačnosti DAD-CZ – česká verze pro hodnocení každodenních aktivit pacientů s Alzheimerovou nemocí. Neurol pro praxi 2009; 10(5): 320–323 [Číst celý článek]
 2. Martínek P; Bartoš A. Použití dotazníků aktivit denního života u pacientů s Alzheimerovou nemocí. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2011, 74/107(6): 632-640 [Číst celý článek]
 3. Martínek P, Bartoš A. Dotazníky k hodnocení běžných činností u pacientů s Alzheimerovou nemocí. Psychiatrie, 2010; 14(4): 175-180 [Číst celý článek]
 4. Bartoš A, Raisová M. Testy a dotazníky pro vyšetřování kognitivních funkcí, nálady a soběstačnosti. Praha: Mladá fronta, 2015 [LINK Plný text]
 5. Bartoš A, Jirák R. Posuzovací škály a testy používané v gerontopsychiatrii. In: Jirák R, Gerontopsychiatrie, Praha: Galén, 2013, s. 47-68. ISBN 978-80-7262-873-5 [LINK Plný text]
 6. Bartoš A, Martínek P, Řípová D. Hodnocení soběstačnosti u pacientů s mírnou kognitivní poruchou a demencí. Psychiatrie, 2013; 17(1): 23-26. [LINK Plný text]

Název původního dotazníku: Disability Assessment for Dementia
Článek o původním dotazníku: Gélinas I et al.: Development of a functional measure for persons with Alzheimer’s disease: the Disability Assessment for Dementia. Am J Occup Ther. 1999;53:471-481

<<nahoru

 

Bristolská škála aktivit denního života (BADLS-CZ) – 2012

2010 - Bristolská škála aktivit denního života (BADLS-CZ) je dotazník pro mírnou až velmi těžkou demenci. Každá z 20 základních a instrumentálních aktivit se hodnotí výběrem z nabídky 4 konkrétních odpovědí.

Charakteristika dotazníku:

 • rozsah postižení: mírná až velmi těžká demence
 • délka vyplnění: 9 minut
 • způsob hodnocení: graduované, nabídka 4 konkrétních odpovědí u každé aktivity
 • položek: 20
 • možnost odpovědi nelze určit: ano

[Stáhnout záznamový formulář a články o aktivitách denního života]

Související články:

 1. Bartoš A, Martínek P, Řípová D. Dotazník Bristolská škála aktivit denního života BADLS-CZ pro hodnocení pacientů s demencí. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2010; 73/106(6): 673-677 [Číst celý článek]
 2. Martínek P; Bartoš A. Použití dotazníků aktivit denního života u pacientů s Alzheimerovou nemocí. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2011, 74/107(6): 632-640 [Číst celý článek]
 3. Martínek P, Bartoš A. Dotazníky k hodnocení běžných činností u pacientů s Alzheimerovou nemocí. Psychiatrie, 2010; 14(4): 175-180 [Číst celý článek]
 4. Bartoš A, Raisová M. Testy a dotazníky pro vyšetřování kognitivních funkcí, nálady a soběstačnosti. Praha: Mladá fronta, 2015 [LINK Plný text]
 5. Bartoš A, Jirák R. Posuzovací škály a testy používané v gerontopsychiatrii. In: Jirák R, Gerontopsychiatrie, Praha: Galén, 2013, s. 47-68. ISBN 978-80-7262-873-5 [LINK Plný text]
 6. Bartoš A, Martínek P, Řípová D. Hodnocení soběstačnosti u pacientů s mírnou kognitivní poruchou a demencí. Psychiatrie, 2013; 17(1): 23-26. [LINK Plný text]

Název původního dotazníku: Bristol Acitivites of Daily Living Scale
Článek o původním dotazníku: Bucks RS et al: Assessment of Activities of Daily Living in Dementia: Development of the Bristol Activities of Daily Living Scale. Age and Ageing 1996;25:113-120

<<nahoru

 

ŠKÁLA DEPRESE PRO GERIATRICKÉ PACIENTY (GDS)

Škála deprese pro geriatrické pacienty GDS je nejpoužívanějším dotazníkem, kterým se zjišťuje přítomnost depresivních příznaků u seniorské populace. Jedná se o krátkou a jednoduchou metodu. Administrace může být verbální, kdy se administrátor vyšetřované osoby ptá a sám zapisuje odpovědi nebo může jít o vlastní administraci, kdy dotazník vyplňuje sám vyšetřovaný. Vyšetřovaná osoba sama posuzuje stav své nálady podle otázek za poslední týden. U jednotlivých položek jedinec zakroužkováním vybírá odpověď ANO či NE. Za každou odpověď získává 0 nebo 1 bod. Minimum je tedy 0 bodů, maximum 15 bodů.

[Stáhnout dotazník Škály deprese pro geriatrické pacienty (GDS)]

Související publikace:

 1. Bartoš A, Raisová M. Testy a dotazníky pro vyšetřování kognitivních funkcí, nálady a soběstačnosti. Praha: Mladá fronta, 2015 [LINK Plný text]
 2. Bartoš A, Jirák R. Posuzovací škály a testy používané v gerontopsychiatrii. In: Jirák R, Gerontopsychiatrie, Praha: Galén, 2013, s. 47-68. ISBN 978-80-7262-873-5 [LINK Plný text]
 3. Bartoš A, Martínek P, Řípová D. Hodnocení soběstačnosti u pacientů s mírnou kognitivní poruchou a demencí. Psychiatrie, 2013; 17(1): 23-26. [LINK Plný text]

<<nahoru

 

Hodnocení soběstačnosti pacientů s kognitivními poruchami

Diagnostická kritéria demence vyžadují, aby byl zhodnocen nejen kognitivní stav pacienta, ale také jeho funkční stav. Ten je rovněž rozhodující pro posouzení a nutnosti péče o pacienta a odhadnutí zátěže pečovatele Porušení soběstačnosti je také prvek, který silně negativně ovlivňuje kvalitu života pacientů samotných. Zlepšení či zhoršení funkčního stavu je i indikátorem úspěšnosti léčby či progrese choroby.

Nejrozšířenějším způsobem zjištění funkčního stavu je měření takzvaných aktivit běžného života (ABŽ). Aktivitami běžného života se rozumí činnosti, které pacient běžně (prakticky denně) vykonává. Dělí se na základní ABŽ, kterými jsou například chůze, jezení nebo hygiena, a na instrumentální ABŽ, mezi které patří používání nástrojů, příprava jídla, nakupování a podobně. Instrumentální ABŽ jsou při Alzheimerově nemoci postiženy časněji a ve větší míře než aktivity základní.

Nejlepší způsob hodnocení ABŽ jsou strukturované dotazníky. Poskytují rychlé a standardní zhodnocení pacientových aktivit bez časového zatížení lékaře (dotazníky vyplňuje pečovatel). Dále umožňují kvantifikaci, která je nutná pro sledování pacienta v čase, výzkum, a pro dorozumění se s jinými pracovišti.

V AD Centru jsme přeložili 3 mezinárodně používané dotazníky ABŽ vhodné pro ambulantní pacienty s mírnou až středně těžkou Alzheimerovou nemocí. Vyzkoušeli jsme je v klinické praxi. Odborníkům na poli kognitivních poruch a demence je nabízíme volně ke stažení.
O naše dotazníky ADŽ od jejich uvedení projevili zájem odborníci nejen z Česka, ale i ze Slovenska z oboru klinické psychologie, neurologie, psychiatrie, ošetřovatelství, ergoterapie a fyzioterapie. Používají je pro vyšetřování pacientů, ve výuce či při studiu. Příklady táhnou - staňte se i vy jejich uživateli a sdělte nám svůj názor na ně.

Všechny dotazníky musí být vyplněny osobou, která pacienta dobře zná a je s ním často v blízkém kontaktu. Pacient sám není někdy schopen podat spolehlivé informace o svém funkčním stavu kvůli anozognózii, která progreduje společně s postižením kognitivních funkcí. U každého dotazníku je uvedena krátká instruktáž, je tedy možné jej zadat pečovateli k vyplnění v čekárně nebo v průběhu vyšetřování.

Velmi podrobné informace o aktivitách denního života lze nalézt v našich publikacích nebo dipolomové práci Pavla Martínka: Stanovení běžných aktivit pacientů s Alzheimerovou nemocí v klinické praxi.

<<nahoru

  Počet přístupů od 23. 4. 2009:TOPlist