SPECT mozku

 

Regionální perfúzní scintigrafie mozku 

informace pro pacienty

 

Obecné informace

Infinia Hawkeye 4

Mozek je orgán nervové soustavy, který nám umožňuje vnímat okolní svět, chovat se v něm a rovněž je nezbytný pro řízení všech procesů v našem těle. Scintigrafie je speciální zobrazovací metoda, která nám umožňuje vytvářet obrazy pomocí speciálních zařízení a počítačů. Perfúze znamená prokrvení tkáně. Regionální znamená místní, týkající se určité části. Regionální perfúzní scintigrafie mozku je tedy neinvazivní metoda, která nám umožní vidět prokrvení Vaší mozkové tkáně v jejích jednotlivých částech. Slouží nám k tomu rozložení vyšetřovací látky, která z krevního proudu proniká do nervových buněk. Toto rozložení můžeme zobrazit pomocí speciálních zařízení a počítačů po nitrožilním podání vyšetřovací látky.

 

Toto vyšetření poskytne informaci o stavu prokrvení mozkové tkáně zejména:

- při podezření na psychiatrická onemocnění (demence) - metoda má pomoci v  posouzení  

  závažnosti poruchy paměti a rozlišení typu demence ve vztahu k lokalitě a rozsahu postižení

  mozku

- při cévní mozkové příhodě (mozkové mrtvici), ke které obvykle dojde ucpáním  tepny    

  krevní sraženinou, která přeruší přívod krve do příslušné oblasti mozku

- při záchvatovitých onemocněních (epilepsie)

- u migrenózních stavů

- u některých dalších onemocněních mozku

 

Dual Detector SystemPro vyšetření použijeme nepatrné množství speciální chemické látky, která je donesena krví cévami do mozku a díky svým vlastnostem proniká do jeho tkáně úměrně velikosti jejího prokrvení. Proto je nejvíce této látky nahromaděno v šedé mozkové kůře. Protože však mozek pracuje neustále a práce určitých oblastí ovlivňuje velikost jejich prokrvení, musíme zajistit, aby v době, kdy tuto látku podáváme, byl mozek pokud možno v nečinnosti. Proto musíte několik minut před podáním látky do žíly klidně ležet v zatemněné místnosti a nesmíte mluvit. Totéž musíte dodržet ještě asi 5 minut po jejím podání. Protože je na tuto látku navázáno malé množství radioaktivního prvku, můžeme pomocí záření, které z něho vychází, a pomocí speciálních zařízení zobrazit prokrvení jednotlivých částí Vašeho mozku.

Dual Detector SystemNěkdy se může stát, že prokrvení Vašeho mozku je v klidu normální i při postižení cév, které ho krví zásobují, a porucha prokrvení se projeví teprve při nějaké zátěži. Tento stav můžeme odhalit, pokud Vám před vyšetřením podáme lék, který způsobuje rozšíření zdravých cév.

Pokud je prokrvení Vašeho mozku dobré, nevidíme žádnou poruchu. V případě poruchy vidíme v místě postižení nervové tkáně oblast, která má speciální látky málo nebo vůbec žádnou.

 

 

Konkrétní informace

 

·        Jak se musíte na vyšetření připravit?

Nemusíte být nalačno. Jednu hodinu před vyšetřením polknete tabletu Chlorigenu, který brání hromadění vyšetřovací látky ve štítné žláze, slinných žlázách a cévní pleteni v mozkových komorách. Tím dojde ke zlepšení kvality obrazů. Tablety dostanete u svého lékaře nebo na naší klinice.

 

·        Jak probíhá vlastní vyšetření?

V klidné zatemněné místnosti ležíte na zádech na lůžku se zavřenýma očima. Nitrožilně je Vám podána vyšetřující látka. Hlava je fixovaná v tzv. podložníku v mírném předklonu, aby se nepohnula. Do 15 minut po podání vyšetřovací látky začíná vlastní vyšetření, které spočívá v tom, že se kolem Vaší hlavy pohybuje pomalu detektor gamakamery (vyšetřovací zařízení). Vyšetření trvá asi 30 až 40 minut a po celou dobu nesmíte pohnout hlavou.

 

·        Obraz záznamu dat na gamakameře

Pacient leví v klidu na zádech, má zavřené oči, detektory gamakamery mu pomalu krouží kolem hlavy. Po celou dobu vyšetření nesmí pohnout hlavou.

 

·        Jak se získají potřebné informace ke zhodnocení Vašeho vyšetření?

Získaná data z vyšetření jsou ukládána do paměti počítače a matematicky zpracována. Potřebné informace zhodnotíme a výsledek odesíláme Vašemu lékaři.