Úvod / O nás / Ocenění / V médiích / Osvětové přednášky / Studentské práce / Podpora projektů / Odkazy / Kontakt          English
Pro odborníky: Testy / Dotazníky / Vzdělávací kurz / Zobrazení mozku / Neuropsychologie / Neurochemie / Publikace
Pro veřejnost: Vyšetření paměti / Ordinace v ČR / Info pro pečující / O Alzheimerově nemoci / Trénování paměti
Zapojte se do našich výzkumů: Výzkum nových probiotik / Výzkum paměti a spánku / Cvičení a paměť / Spánková edukace

 
Na zveřejnění dalších testů, záznamových formulářů, českých orientačních norem a hraničních skórů pilně pracujeme. Objeví se za několik dnů. Těšíme se, že se na stránky časem vrátíte a najdete zde potřebné.
   

  Poznejte demenci správně a včas
Příručka pro klinickou praxi
doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
PhDr. Martina Hasalíková
Rozhovor s doc. Bartošem,
Recenze
       

KRÁTKÉ KOGNITIVNÍ TESTY (do 30 minut)

Představujeme vám krátké kognitivní testy, které v našem AD Centru využíváme v klinické praxi a výzkumu. Zvládnete s nimi orientačně vyšetřit kognitivní funkce v běžné ordinaci do třiceti minut.

Za hlavní test považujeme Montrealský kognitivní test. Pro přesnější a správnější administraci jsme v našem AD Centru upravili záznamový formulář pro tzv. tréninkovou verzi. Na rozdíl od původního formuláře obsahuje doslovné instrukce a návod k vyhodnocení při zachování totožného obsahu. Kromě první podoby nabízíme i další dvě alternativní, paralelní verze testu. Sedmiminutový screeningový test je šikovnou kombinací čtyř úloh k časné detekci Alzheimerovy nemoci. Addenbrookský kognitivní test je zkrácenou polo-neuropsychologickou baterií testů k podrobnějšímu zjištění kognitivního profilu, k časnému záchytu kognitivních poruch a k přesnější diferenciální diagnostice kognitivních poruch a demencí. Vzhledem k tomu, že Mini-Mental State Examination je chráně autorskými právy a jeho používání je zpoplatněno, nabízíme pouze popis testu, nikoli test ke stažení.

U každého testu je uvedena stručná informace a různé dokumenty ke stažení.

Podrobnější údaje o některých těchto metodách je možné najít v odborné knize
Bartoš a Raisová: Testy a dotazníky pro vyšetřování kognitivních funkcí, nálady a soběstačnosti.

 

 

 

Úvodní slovo Doc. MUDr. Aleše Bartoše, Ph.D. z Oddělení kognitivních poruch a AD Centra
v Národním ústavu duševního zdraví o testech
Zásady správného testování

Seznam vystavených testů:

 

Montrealský kognitivní test (MoCA-CZ1) – 2012

2012Montrealský kognitivní test (MoCA-CZ) obsahuje řadu krátkých, relativně náročných zkoušek k určení počínajících nebo lehkých kognitivních deficitů, tedy především mírné kognitivní poruchy. Součástí jsou také položky k prověření exekutivních schopností a kvalitně prověřuje paměť. Od roku 2011 existují dvě alternativní formy. Administrace a hodnocení testu jsou podrobně popsány v návodu pro každou verzi zvlášť. Nabízíme volně ke stažení záznamové formuláře a návody ke všem třem modifikovaným českým verzím, které byly nazvány podle přání autora testu jako tréninkové. V nich jsme doplnili standardní podobu o 3 užitečná vylepšení: 1) vložili jsme instrukce k provedení testu a k jeho vyhodnocení přímo do záznamového archu ke snazší a spolehlivější administraci, 2) oddělili jsme některé úlohy na zvláštní List pro vyšetřovaného ke snazší manipulaci a 3) přidali jsme kolonky k záznamu výsledků jinak neskórovaných paměťových testů, takže je možné posoudit více kvalitu paměti. Převod a úpravy byly schváleny kontrolou zpětného překladu z češtiny do angličtiny původním autorem Dr. Nasreddine v říjnu 2012. Test je možné používat ke klinickým nebo výukovým účelům volně. Jakékoli komerční nebo výzkumné použití je třeba vyjednat s vlastníkem práv na www.mocatest.org.

[Stáhnout záznamový formulář a články o MoCA-CZ]

Název původního testu: The Montreal Cognitive Assessment
Článek o původním testu: Nasreddine et al. The Montreal Cognitive Assessment, MoCA: a brief screening tool for mild cognitive impairment. J Am Geriatr Soc. 2005;53(4):695-9
 

 

Popis Montrealského kognitivního testu (MoCA)
Administrace a vyhodnocení Montrealského kognitivního testu s pacientem
Nejčastější chyby, úskalí a sporné situace Montrealského kognitivního testu (MoCA-CZ1)Související publikace:

 1. Bartoš A, Raisová M. Testy a dotazníky pro vyšetřování kognitivních funkcí, nálady a soběstačnosti. Praha: Mladá fronta, 2015
 2. Bartoš A, Orlíková H, Raisová M, Řípová D. Česká tréninková verze Montrealského kognitivního testu (MoCA-CZ1) k časné detekci Alzheimerovy nemoci. Cesk Slov Neurol N 2014; 77/110 (5): 587-595 [LINK FullText]
 3. Orlíková H, Bartoš A, Raisová M, Řípová D. Montrealský kognitivní test (MoCA) k záchytu mírné kognitivní poruchy a časné Alzheimerovy nemoci. Psychiatrie. 2014;18(1):18-25 [LINK FullText]
 4. Bartoš A, Jirák R. Posuzovací škály a testy používané v gerontopsychiatrii. In: Jirák R, Gerontopsychiatrie, Praha: Galén, 2013, s. 47-68. ISBN 978-80-7262-873-5 [LINK Plný text]
 5. Preiss M, Bartoš A, Čermáková R, Nondek M, Benešová M, Rodriguez M, Raisová M, Laing H, Mačudová G, Bezdíček O, Nikolai T. Neuropsychologická baterie Psychiatrického centra Praha. Praha: Psychiatrické centrum Praha, 2012. 158 s. ISBN: 978-80-87142-19-6. [LINK Plný text]

<<nahoru

 

Sedmiminutový screeningový test (7MST) – 2015

Krátká baterie nazvaná v českém názvosloví Sedmiminutový screeningový test (7MST) byla vyvinuta s cílem zlepšit detekci demence s využitím nových neuropsychologických poznatků. Skládá se ze čtyř částí, které hodnotí kognitivní oblasti, které bývají typicky porušené u Alzheimerovy nemoci a to jsou časová orientace, paměť, zrakově-prostorové schopnosti a slovní produkce. Na rozdíl od ostatních podobných testů je možné výsledky testu rovnou interpretovat jako pravděpodobnost, s jakou trpí testovaná osoba Alzheimerovou nemocí.

Související publikace:

 1. Bartoš A, Raisová M. Testy a dotazníky pro vyšetřování kognitivních funkcí, nálady a soběstačnosti. Praha: Mladá fronta, 2015
 2. Bartoš A, Jirák R. Posuzovací škály a testy používané v gerontopsychiatrii. In: Jirák R, Gerontopsychiatrie, Praha: Galén, 2013, s. 47-68. ISBN 978-80-7262-873-5 [LINK Plný text]

[Stáhnout záznamový formulář pro Sedmiminutový screeningový test (7MST)]

Popis Sedmiminutového screeningového testu (7MST)
Administrace a vyhodnocení Sedmiminutového screeningového testu

<<nahoru

 

 
 

Addenbrookský kognitivní test (ACE-CZ) – 2012

Náhled ACE-CZ2010 – Addenbrookský kognitivní test (ACE-CZ), revidovaná verze 2010 je opravená a graficky upravená původní česká verze z roku 2008. Test slouží k podrobnějšímu zjištění kognitivního profilu, k časnému záchytu kognitivních poruch a k přesnější diferenciální diagnostice kognitivních poruch a demencí. Výsledkem je nejen celkový skór kognitivních funkcí, ale i zhodnocení kognitivních domén (pozornost a orientace, paměť, slovní produkce, jazyk a zrakově-prostorové schopnosti). Nemá omezení autorských práv jako Krátký test kognitivních funkcí (Mini-Mental State Examination). Revizi české verze testu podpořila společnost Pfizer.

Charakteristika testu:

 • polo-neuropsychologické vyšetření
 • 6 stran záznamových archů, 26 úkolů na 5 kognitivních domén
 • kvantifikace kognitivního postižení s maximálním skórem 100 bodů
 • kvalita kognitivních funkcí: testuje se podrobněji a více kognitivních oblastí (proto lze zjistit kognitivní profil, nejen míru postižení)
 • více prověřována paměť (zejm. oddálené vybavení) a zrakově-prostorové funkce
 • navíc obsahuje vyšetřování exekutivních schopností
 • poskytuje samostatné podskóry pro každou kognitivní funkci: 1) pozornost a orientace (max. 18 bodů), 2) paměť (max. 26 bodů), 3) slovní produkce (max. 14 bodů), 4) jazyk (max. 26 bodů)a 5) zrakově-prostorové schopnosti (max. 16 bodů)
 • trvání: 12-30 minut
 • umožňuje třídit druhy demence
 • obsahuje v sobě Mini-Mental State Examination (MMSE), takže lze získat orientační skór MMSE (i když struktura není zcela identická s původním MMSE)
 • nový fenomén: i když je MMSE normální (29-30 bodů), tímto testem se přesto dokáže již zachytit zjevná kognitivní porucha

[Stáhnout záznamový formulář a články o ACE-CZ]

Související články:
 1. Bartoš A, Raisová M. Testy a dotazníky pro vyšetřování kognitivních funkcí, nálady a soběstačnosti. Praha: Mladá fronta, 2015
 2. Bartoš A, Jirák R. Posuzovací škály a testy používané v gerontopsychiatrii. In: Jirák R, Gerontopsychiatrie, Praha: Galén, 2013, s. 47-68. ISBN 978-80-7262-873-5 [LINK Plný text]
 3. Bartoš, A.; Raisová, M.; Kopeček, M.: Novelizace české verze Addenbrookského kognitivního testu (ACE-CZ). Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2011, 74(6): 681-684 [Číst celý článek]
 4. Bartoš, A.; Raisová, M.; Kopeček, M.: Důvody a průběh novelizace české verze Addenbrookského kognitivního testu (ACE-CZ). Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2011, 74(6): 1-5. ISSN: 1210-7859 [Číst celý článek]
 5. Raisová, M.; Kopeček, M.; Řípová, D.; Bartoš, A.: Addenbrookský kognitivní test a jeho možnosti použití v lékařské praxi. Psychiatrie, 2011, 15(3): 145-150 [Číst celý článek]
 6. Hummelová-Fanfrdlová Z, Rektorová I, Sheardová K, Bartoš A, Línek V, Ressner P, Zapletalová J, Vyhnálek M, Hort J. Česká adaptace Addenbrookského kognitivního testu (Addenbrooke´s Cognitive Examination). Československá psychologie 2009, 4: 376-388 [Abstraktum]
Název původního dotazníku: Addenbrooke´s Cognitive Examination
Článek o původním dotazníku: Mioshi E et al. The Addenbrooke's Cognitive Examination Revised (ACE-R): a brief cognitive test battery for dementia screening. Int J Geiratr Psychiatry 2006;21(11):1078-85

<<nahoru

 

Mini-Mental State Examination (MMSE)

Mini-Mental State Examination (MMSE) je nejpoužívanější metodou ke zjištění celkových kognitivních funkcí a k záchytu demence s určením míry postižení.

Bartoš, A., Raisová, M. The mini-mental state examination: Czech norms and cutoffs for mild dementia and mild cognitive impairment due to Alzheimer's disease. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders. 2016, 42(1-2), 50-58

Článek pojednává o českých normách k testu Mini-Mental State Examination vytvořených na základě vyšetření 650(!) normálních seniorů. Zároveň jsou uvedeny hraniční skóry podle porovnání se 110(!) pacienty s časnou Alzheimerovou nemocí podle nových mezinárodních kritérií NIA-AA. Nejdůležitější poznatek je ten, že kdo má v MMSE 27 a méně bodů, je už podezřelý z kognitivní poruchy. Obvykle tradovanou hranici 24 bodů je tedy potřeba posunout výše. Z článku je k dispozici praktická tabulka do ordinací, ze které je možné rychle zjistit percentil výkonu v závislosti na vzdělání a věku.

[Stáhnout tabulku českých norem k testu Mini-Mental State Examination]
 

Krátké vyšetření mentálního stavu je v Česku známé pod anglickým názvem Mini-Mental State Examination (MMSE). Žádný český název se neujal a běžně se používá jeho anglický název nebo ještě častěji zkratka MMSE. Jedná se o test, který byl první a rychle se rozšířil v klinické praxi, výzkumu a lékových studiích po celém světě. Z toho vyplývá, že slouží zároveň jako test referenční, k němuž se poměřují různé aspekty (nové testy, pomocná vyšetření, stádia onemocnění, léčba). Pomocí několika různých úkolů můžeme rychle a orientačně zhodnotit více kognitivních funkcí ve velmi krátkém čase. Dá se používat v rutinní klinické praxi a opakovaně ke sledování dynamiky v čase.

Bodové hodnocení v testu je také v ČR důležitou podmínkou k předpisu léčby tzv. kognitivy z prostředků všeobecného zdravotního pojištění. Blíže také jinde. Používání testu se stalo problematickým při uplatňování autorských práv a zpoplatnění.

Test zahrnuje celkově 10 subtestů, které hodnotí orientaci pacienta v čase a prostoru, krátkodobou paměť, početní schopnosti, pozornost, čtení, psaní, řeč a konstrukčně-praktické dovednosti. Test dobře odliší středně těžkou demenci od normálního stárnutí. Protože úkoly jsou relativně nenáročné, není možné s ním spolehlivě identifikovat osoby s mírnou kognitivní poruchou (skórují jako zdravé osoby). Administrace testu je 5-10 minut. Maximální skóre v MMSE je 30 bodů, čím vyšší skóre, tím lepší výkon. Od 24 bodů začíná většinou pásmo demence.

Orientační hodnocení (závisí také na vzdělání, věku, případně dalších okolnostech):

28-30 bodů většinou normální kognitivní funkce, ale není vyloučena ani počínající kognitivní porucha
25-27 bodů možná mírná kognitivní porucha, hraniční nález, vhodné kontrolní nebo neuropsychologické vyšetření
20-24 bodů mírná demence
16-19 bodů středně těžká demence
< 15 bodů závažná demence

Předností MMSE je snadná administrace bez složitých pomůcek, krátké trvání a určitá kvantifikace postižení. Nedostatkem testu je chybějící subtest na vyšetření exekutivních funkcí a závislost na věku a vzdělání. Osoby s vyšším vzděláním tak mohou dosahovat normálních hodnot i navzdory již probíhajícímu postižení. A naopak osoby s nižším stupněm vzdělání mohou mít nižší skóre, ačkoliv se u nich nejedná o funkční pokles.

„Co tímto testem měříme?“
1. časoprostorová orientace
2. paměť
3. řečové schopnosti
4. čtení, psaní
5. zrakově-prostorové schopnosti
6. pozornost a kalkulie

„Kdy je vhodné tento test použít?“
1. u demence
2. u orientační kvantifikace kognitivní poruchy
3. při sledování kognitivní výkonnosti v čase při opakovaném testování.

Test není vhodný a spolehlivý pro zjištění mírné kognitivní poruchy.


MMSE má nepopiratelné přednosti. Zůstává výborným testem k detekci demence, tj. pokud vyšetřovaný přestal být soběstačný. Není však vhodným nástrojem k záchytu počínajících deficitů nebo mírné kognitivní poruchy. Je příliš jednoduchý, takže ho správně zvládnou i mírně postižení jedinci. Problém nastává tehdy, kdy se MMSE používá jako referenční test a určuje se podle něj stádium onemocnění. Podle našeho názoru znamenají i drobné poklesy v jednotlivých zkouškách vlastně už těžké postižení. Výkon podle MMSE tedy zkresluje a podhodnocuje závažnost poruchy. Současná doba klade zvýšené nároky na časnou diagnostiku. MMSE však na vyšetření časných stádií poruch paměti bohužel nestačí. Naštěstí se objevila řada jiných kvalitních a bezplatných testů, které MMSE mohou nahradit.

Vzhledem k tomu, že test je chráněn autorskými právy a jeho používání je zpoplatněno, nabízíme pouze tento popis testu, nikoli test ke stažení.

Název původního testu: Mini-mental state
Článek o původním testu: Folstein MF, Folstein SE, McHugh PR. „Mini-mental state“. A practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. J Psychiatr Res 1975; 12 (3): 189-98

Popis testu Mini-Mental State Examinatio (MMSE)
   
<<nahoru

Počet přístupů od 23. 4. 2009:TOPlist