Úvod / O nás / Ocenění / V médiích / Osvětové přednášky / Studentské práce / Podpora projektů / Odkazy / Kontakt          English
Pro odborníky: Testy / Dotazníky / Vzdělávací kurz / Zobrazení mozku / Neuropsychologie / Neurochemie / Publikace
Pro veřejnost: Vyšetření paměti / Ordinace v ČR / Info pro pečující / O Alzheimerově nemoci / Trénování paměti
Zapojte se do našich výzkumů: Výzkum nových probiotik / Výzkum paměti a spánku / Cvičení a paměť / Spánková edukace

 
       
 

Poznejte demenci správně a včas
Příručka pro klinickou praxi

doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
PhDr. Martina Hasalíková
Rozhovor s doc. Bartošem,
Recenze

       
       
Poslední publikace
1) článek Bartoš A, Hohinová H. Soubor obrázků s protikladnou náročností pojmenovatelnosti. Cesk Slov Neurol N 2018; 81/114(4): 466-474.
2) článek Šilhán D, Ibrahim I, Tintěra J, Bartoš A. Parietální atrofický skór na magnetické rezonanci mozku u normálně stárnoucích osob. Cesk Slov Neurol N 2018; 81/114(4): 414-419.
3) článek Bartoš A. Test gest (TEGEST) k rychlému vyšetření epizodické paměti u mírné kognitivní poruchy. Cesk Slov Neurol N 2018; 81(1): 37-44.

 

NEUROPSYCHOLOGIE

Je nám potěšením se podělit s vámi o naše zkušenosti s neuropsychologickými metodami u Alzheimerovy nemoci a dalších demencí. Při přípravě našich internetových stránek jsme na vás mysleli a snažili se, aby byly pro vás přínosné. Budeme vděčni za váš názor a podněty a co byste potřebovali. Děkujeme vám za návštěvu a přejeme vám hezký den.

Klinická část AD centra se zabývá diagnostikou a výzkumem na dvou místech:

 1. Oddělení kognitivních poruch v Národním ústavu duševního zdraví v Klecanech 10 km severně od Prahy

 2. Poradna pro poruchy paměti na Neurologické klinice ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady a Univerzitě Karlově 3. lékařské fakultě v Praze

Neuropsychologické vyšetření slouží k diagnostice a výzkumu Alzheimerovy nemoci a dalších kognitivních poruch. Jedním z hlavních cílů oddělení je poskytovat profesionálům – odborníkům v medicíně a psychologii v celé České republice a ev. i na Slovensku nástroje k časné a správné diagnostice Alzheimerovy nemoci. Ze zahraničí jsme adaptovali řadu testů a dotazníků. Zvláště upozorňujeme na tréninkovou verzi Montrealského kognitivního testu, kterou jsme představili v publikaci Bartoš A, Orlíková H a ost. Česká tréninková verze Montrealského kognitivního testu (MoCA-CZ1) k časné detekci Alzheimerovy nemoci. Cesk Slov Neurol N 2014; 77/110 (5): 587-595. Je možné ji stáhnout z našich internetových stránek Testy. Zároveň jsme u řady těchto metod zjistili české normy a hranice pro časnou Alzheimerovu nemoci.

Naše dlouholeté zkušenosti jsme v roce 2015 sepsali do odborné knihy Testy a dotazníky pro vyšetřování kognitivních funkcí, nálady a soběstačnosti. Publikace systematicky představuje metody, které umožní správnou a včasnou diagnostiku Alzheimerovy nemoci a dalších onemocnění mozku ve stáří. Komplexní publikace zahrnuje krátké testy, psychodiagnostické metody, dotazníky nálady a soběstačnosti použitelné v rutinní a výzkumné praxi. Je určena pro různé skupiny odborníků od sociálních pracovníků, trenérů paměti, zdravotních sester, studentů přes lékaře až po psychology a další specialisty, kteří se setkávají s pacienty s poruchami paměti a dalších poznávacích funkcí. Podobná publikace v Česku dosud chyběla. Její výjimečnost spočívá v tom, že soubor vybraných metod doprovází výsledky zjištěné u stovek českých seniorů a to zdravých i s Alzheimerovou nemoci. Poprvé uvádí hraniční hodnoty výsledků, které odlišují normální stárnutí od patologického, což je při diagnostice osob s Alzheimerovou nemocí klíčové.

Výzkum v neuropsychologických metodách nabízíme v AD Centru jako téma pro pregraduální a postgraduální studenty (doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D. – postgraduální studium).

Několik studentů Filozofické fakulty Univerzity Karlovy úspěšně obhájilo své diplomové práce na důležitá a praktická témata, která byla řešena ve spolupráci s AD Centrem. Jejich seznam s odkazy na práce je uveden níže.

Akademický rok Student Téma Odkaz na diplomovou práci
2016–2018 Mgr. Ing. M. Hollá Reliabilita paralelních forem nových kognitivních testů Detail práce
2015–2016 Mgr. Dan Fayette Srovnání alternativní verze Montrealského kognitivního testu (MoCA-CZ 2) s jeho verzí základní (MoCA-CZ 1) Detail práce
2014–2015 Mgr. Gabriela Věchetová Deprese ve stáří se zaměřením na osoby s kognitivním deficitem Detail práce
2012–2013 Mgr. Hana Orlíková Srovnání Montrealského kognitivního testu a krátkého testu kognitivních funkcí pro screeningovou diagnostiku Alzheimerovy choroby Detail práce
2010–2011 Mgr. Jana Pečínková Deprese u chronicky nemocných Detail práce

O našich výsledcích o neuropsychologii pravidelně informujeme odbornou veřejnost přednáškami a publikacemi.
Zde uvádíme přehled naší publikační činnosti k danému tématu:

Knihy

1. Bartoš A, Raisová M. Testy a dotazníky pro vyšetřování kognitivních funkcí, nálady a soběstačnosti. Praha: Mladá fronta, 2015
2. Bartoš A, Hasalíková M. Poznejte demenci správně a včas – příručka pro klinickou praxi. Praha: Mladá fronta 2010, 181 s., ISBN 978-80-204-2282-8


Kapitoly v knihách

3. Bartoš A, Raisová M, Řípová D. Alzheimer’s Disease. In Cognitive Deficit in Mental and Neurological Disorders. New York: Nova Science Publishers, Inc., 2013, Kučerová H., Preiss M. (eds).: s. 191–219. ISBN 978-1-60741-957-0 [LINK FullText]
4. Bartoš A, Jirák R. Posuzovací škály a testy používané v gerontopsychiatrii. In: Jirák R, Gerontopsychiatrie, Praha: Galén, 2013, s. 47-68. ISBN 978-80-7262-873-5 [LINK Plný text]
5. Preiss M, Bartoš A, Čermáková R, Nondek M, Benešová M, Rodriguez M, Raisová M, Laing H, Mačudová G, Bezdíček O, Nikolai T. Neuropsychologická baterie Psychiatrického centra Praha. Praha: Psychiatrické centrum Praha, 2012. 158 s. ISBN: 978-80-87142-19-6. [LINK Plný text]

Články v časopisech

2016–2020

 1. Bartoš. A. Dvě původní české zkoušky k vyšetření paměti za tři minuty: Amensia Light and Brief Assessment (ALBA). Cesk Slov Neurol N 2019; 82(4): 420-429

 2. Bartoš, A., Raisová, M. Test mince v ruce k detekci předstírání oslabeného paměťového výkonu ve srovnání s mírnou kognitivní poruchou a s mírnou demencí u Alzheimerovy nemoci. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2019. 82/115(3); 1-6.

 3. Bartos A., Fayette D. Validation of the Czech Montreal Cognitive Assessment (MoCA-CZ) for mild cognitive impairment due to Alzheimer disease and Czech norms in 1552 elderly persons. Dement Geriatr Cogn Disord. 2018;46(5-6):335-345. doi: 10.1159/000494489

 4. Bartoš A. Pamatujte na POBAV - krátký test pojmenování obrázků a jejich vybavení sloužící ke včasnému záchytu kognitivních poruch. Neurologie pro praxi. 2018, Supplementum, 19, 5-14. ISSN 1213-1814.

 5. Bartoš A, Hohinová M. Soubor obrázků s protikladnou náročností pojmenovatelností. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2018, 81(4): 466-474. DOI: 10.14735/amcsnn2018466

 6. článek Bartoš A. Test gest (TEGEST) k rychlému vyšetření epizodické paměti u mírné kognitivní poruchy. Cesk Slov Neurol N 2018; 81(1): 37-44. [LINK FullText]

 7. článek Bartoš A. Krátký test slovní paměti pomocí věty u Alzheimerovy nemoci. Cesk Slov Neurol N 2017; 80(6): 679-684. [LINK FullText]

 8. Bartoš A. Netestuj, ale POBAV: písemné záměrné Pojmenování OBrázků A jejich Vybavení jako krátká kognitivní zkouška. Cesk Slov Neurol N 2016; 2016; 79/112(6), 671-679 [LINK FullText]

 9. Bartoš, A., Raisová, M. The mini-mental state examination: Czech norms and cutoffs for mild dementia and mild cognitive impairment due to Alzheimer's disease. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders. 2016, 42(1-2), 50-58. [LINK FullText]

 10. Bartoš, Janoušek, Petroušová, Hohinová: Tři časy Testu kreslení hodin hodnocené BaJa skórováním u časné Alzheimerovy nemoci. Cesk Slov Neurol N 2016; 79/112(4): 406-412. [LINK FullText]

2011–2015

 1. Bartoš A, Orlíková H, Raisová M, Řípová D. Česká tréninková verze Montrealského kognitivního testu (MoCA-CZ1) k časné detekci Alzheimerovy nemoci. Cesk Slov Neurol N 2014; 77/110 (5): 587-595 [LINK FullText]  [Stažení testu]

 2. Orlíková H, Bartoš A, Raisová M, Řípová D. Montrealský kognitivní test (MoCA) k záchytu mírné kognitivní poruchy a časné Alzheimerovy nemoci. Psychiatrie. 2014;18(1):18-25 [LINK FullText]

 3. Bartoš A, Čermáková P, Orlíková H, Al-Hajjar M, Řípová D. Soubor jednoznačně pojmenovatelných obrázků k hodnocení a léčbě jazykových a kognitivních deficitů. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2013; 76(4): 453-462. [LINK Plný text]

 4. Bartoš A, Martínek P, Řípová D. Hodnocení soběstačnosti u pacientů s mírnou kognitivní poruchou a demencí. Psychiatrie, 2013; 17(1): 23-26. [LINK Plný text]

 5. Sheardová K, Hort J, Rektorová I, Rusina R, Línek V, Bartoš A. Dementia diagnosis and treatment in Czech neurological and psychiatric practices. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2012; 75(2): 208–211. [LINK FullText]

 6. Orlíková H. Minisada pro trénink paměti. Brno: Grifart, 2012. 26 s. ISBN: 978-80-260-2253-4.

 7. Buček A. Význam slovní produkce v záchytu Alzheimerovy nemoci v klinické praxi. Seminární práce 2011 [LINK Plný text]

 8. Bartoš A, Raisová M, Kopeček M. Novelizace české verze Addenbrookského kognitivního testu (ACE-CZ). Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2011, 74(6): 681–684 [LINK]   [Stažení testu]

 9. Bartoš, A, Raisová M, Kopeček M. Důvody a průběh novelizace české verze Addenbrookského kognitivního testu (ACE-CZ). Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2011, 74(6): 1–5. ISSN: 1210–7859 [LINK]

 10. Raisová M, Kopeček M, Řípová D, Bartoš A. Addenbrookský kognitivní test a jeho možnosti použití v lékařské praxi. Psychiatrie, 2011, 15(3: 145–150 [LINK]

 11. Martínek P, Bartoš A. Použití dotazníků aktivit denního života u pacientů s Alzheimerovou nemocí. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2011, 74/107(6): 632–640 [Link]

 12. Vyhnálek M, Bartoš A, Dostál V, Franková V, Holmerová I, Laczó J, Línek V, Rektorová I, Ressner P, Rusina R, Sheardová K, Vališ M, Hort J. Diagnostikujeme a léčíme demence správně a včas? Výsledky průzkumu ve světle nových doporučení. Neurologie pro praxi, 2011; 12(5): 352–358. [LINK Plný text]

 13. Čechová L, Bartoš A, Doležil D, Řípová D. Alzheimerova nemoc a mírná kognitivní porucha: diagnostika a léčba. Neurologie pro praxi, 2011; 12(3): 175–180. [LINK Plný text]

2006–2010

 1. Martínek P. Stanovení běžných aktivit pacientů s Alzheimerovou nemocí v klinické praxi. Diplomová práce 2010 [LINK Plný text]

 2. Bartoš A, Martínek P, Řípová D. Dotazník Bristolská škála aktivit denního života BADLS-CZ pro hodnocení pacientů s demencí. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2010; 73/106(6): 673–677. [LINK Plný text]

 3. Martínek P, Bartoš A. Dotazníky k hodnocení běžných činností u pacientů s Alzheimerovou nemocí. Psychiatrie, 2010; 14(4): 175–180. [LINK Plný text]

 4. Hummelová-Fanfrdlová Z, Rektorová I, Sheardová K, Bartoš A, Línek V, Ressner P, Zapletalová J, Vyhnálek M, Hort J. Česká adaptace Addenbrookského kognitivního testu (Addenbrooke’s Cognitive Examination). Československá psychologie 2009, 4: 376–388 [LINK Abstrakt]

 5. Mátlová M, Holmerová I, Bartoš A. Dny paměti – jak na včasnou diagnózu Alzheimerovy choroby. Čes Ger Rev 2009; 7(3–4): 157–160 [LINK Plný text]

 6. Bartoš A, Martínek P, Buček A, Řípová D. Dotazník soběstačnosti DAD-CZ – česká verze pro hodnocení každodenních aktivit pacientů s Alzheimerovou nemocí. Neurol pro praxi 2009; 10(5): 320–323 [LINK Plný text] [Stažení dotazníku]

 7. Martínek P, Bartoš A. Aktivity denního života pacientů s Alzheimerovou nemocí očima jejich pečovatelů. Čes Ger Rev 2008; 6 (3): 186–192 [LINK Plný text]

 8. Bartoš A, Martínek P, Bezdíček O, Buček A, Řípová D. Dotazník funkčního stavu FAQ-CZ – česká verze pro zhodnocení každodenních aktivit pacientů s Alzheimerovou nemocí. Psychiat pro Praxi 2008; 9(1):31–34 [LINK Plný text] [Stažení dotazníku]

 9. Ressner P, Hort J, Rektorová I, Bartoš A, Rusina R, Línek V, Sheardová K. Doporučené postupy pro diagnostiku Alzheimerovy nemoci a dalších onemocnění spojených s demencí. Cesk Slov Neurol N 2008; 71/104 (4): 494–501 [LINK Plný text]

2005 a dříve

 1. Topinková E, Bartoš A. Diferenciální diagnostika kognitivních poruch vyššího věku v klinické praxi. Postgraduální medicína 2000; 6: 709–716.

 2. Topinková E, Jirák R, Bartoš A. Diferenciální diagnostika kognitivních poruch ve vyšším věku. Doporučený postup pro praktické lékaře. [LINK Plný text]

 3. Tošnerová T, Horáčková M, Bělinová J, Bartoš A, Javůrková A, Bahbouh R, Černý P, Sedláková M. Ambulance pro poruchy paměti. Problematika poruch paměti v ambulanci praktického lékaře. Causa subita 2000; 27–9.

<<nahoru

 


Počet přístupů od 28. 12. 2015:TOPlist