Úvod / O nás / Ocenění / V médiích / Osvětové přednášky / Studentské práce / Podpora projektů / Odkazy / Kontakt          English
Pro odborníky: Testy / Dotazníky / Vzdělávací kurz / Zobrazení mozku / Neuropsychologie / Neurochemie / Publikace
Pro veřejnost: Vyšetření paměti / Ordinace v ČR / Info pro pečující / O Alzheimerově nemoci / Trénování paměti
Zapojte se do našich výzkumů: Výzkum nových probiotik / Výzkum paměti a spánku / Cvičení a paměť / Spánková edukace

 

OCENĚNÍ VĚDECKÉ ČINNOSTI

Jméno

Ocenění

2019

 
MUDr. David Šilhán
Doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
školitel studenta 3. LF UK Davida Šilhána, který získal s prací Vizuální škála atrofie hipokampů na magnetické rezonanci mozku pro časnou diagnostiku Alzheimerovy nemoci (proklik na diplom v příloze) 3. místo na studentské vědecké konferenci 3. LF UK (postgraduální sekce – prezentace)
MUC. Olga Pashkovka
MUDr. David Šilhán
Doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
školitel studentky 3. LF UK Olgy Pashkovské, která byla vyznamenána 1. cenou s prací „The Parietal Atrophy Score (PAS) on Brain Magnetic Resonance Imaging Is a Reliable Visual Scale“ na 6. ročníku mezinárodní lékařské a lékárnické konference studentů a mladých vědců v ukrajinském městě Chernivtsi . Video z konference (vystoupení Olgy: 2:52:32–3:01:30)

2018

 
Doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
Mgr. Ing. Marie Hollá, MSc.
plakát s názvem Cortical sources of deep sleep in young and elderly people podpořený grantem grant AZV MZ, NV18-07-00272, Změny spánku a mozku ve vztahu ke zhoršení paměti u mírné kognitivní poruchy, 2018–2021 získal ocenění nejlepší poster v rámci celoústavní soutěže NUDZ za rok 2018.
Doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.školitel studenta 3. LF UK Davida Šilhána, který získal s prací Parietální atrofie na magnetické rezonanci mozku u Alzheimerovy nemoci s časným začátkem 2. místo na studentské vědecké konferenci 3. LF UK (postgraduální sekce – prezentace)
MUDr. Bc. Jana Mrzílková, Ph.D.školitelka studentky 3. LF UK Barbory Kuchtové, která získala s prací Traktografie bazálních ganglií u pacientů s Alzheimerovou chorobou 1. místo na studentské vědecké konferenci 3. LF UK (klinická sekce – prezentace)
MUDr. Bc. Jana Mrzílková, Ph.D.školitelka studenta 3. LF UK Jana Křemene, který získal s prací Volumetry of insular cortex in diagnostics of AD 1. místo na studentské vědecké konferenci 3. LF (klinická sekce – plakáty)

2017

 
Doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.školitel studenta 1. LF UK Milana Janouška, který získal s prací Jaká velikost hipokampu je ještě normální u starších osob? Cenu děkana na studentské vědecké konferenci 3. LF UK mezi 57 plakáty
Doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.školitel studenta 1. LF UK Milana Janouška, který získal s prací Jaká velikost hipokampu je ještě normální u starších osob? 2. místo v klinické sekci – plakáty na studentské vědecké konferenci 3. LF UK
Doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.školitel studenta 3. LF UK Davida Šilhána, který získal s prací Vizuální hodnocení parietální atrofie mozku na magnetické rezonanci u Alzheimerovy nemoci 2. místo na studentské vědecké konferenci 3. LF UK

2016

 
Doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D. Národní psychiatrická cena profesora Vladimíra Vondráčka za rok 2016 udělená Vědeckou radou Národní psychiatrické ceny Vladimíra Vondráčka za nejlepší práci na téma „Závažné duševní poruchy – výskyt, diagnostika a léčba“ v kategorii praktická aplikace za publikaci: Doc. Aleš Bartoš, Ph.D. a PhDr. Miloslava Raisová, Ph.D.: Testy a dotazníky pro vyšetřování kognitivních funkcí, nálady a soběstačnosti, Mladá fronta, 2015
MUDr. Michal Fišer
Doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
Ocenění za nejlepší plakát na Dnech nukleární medicíny, 21.-23.9. 2016: Píchová R, Fišer M, Bartoš A. Kvantitativní analýza perfúzního SPECT mozku pomocí softwaru Neurogam u pacientů s Alzheimerovou nemocí (diplom)
Doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D. Ocenění za nejlepší plakát na 8. mezinárodním symposiu klinické a aplikované anatomie v Budapešti, 31.8.–3.9.2016 s názvem Kuchtova B, Mrzilkova J, Wurst Z, Bartos A, Ibrahim I, Kieslich K, Riedlova J, Janousek M, Musil V, Patzelt M, Zach P. Tractography of fornix and gyrus subcallosus and paraterminalis in patients with Alzheimer's disease

2015

 
Mgr. Michaela Kolářová
Mgr. Lenka Hromádková
Doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
RNDr. Jan Říčný, CSc.
RNDr. Daniela Řípová, CSc.
Autoři z Oddělení neurobiologie NUDZ (Výzkumný program neurobiologie stárnutí, závažných duševních onemocnění a závislostí) získali 1. a 2. místo na Studentské vědecké konferenci 3. LF UK v Praze. 1. místo je zároveň spojeno s mimořádnou cenou děkana 3. LF UK. Oceněná práce Naturally occurring antibodies against protein associated with Alzheimer disease.

2009

MUDr. Linda Čechová,
MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.,
RNDr. Daniela Řípová, Csc.
Cena za nejlepší odbornou přednášku autora do 35 let věku na kongresu XXIV. českých a slovenských dnů mladých neurologů v Hradci nad Moravicí (Čechová L, Bartoš A, Martínek P, Řípová D. Hodnocení aktivit denního života u pacientů s Alzheimerovou nemocí, česka verze Dotazníku funkčního stavu: FAQ-CZ)
MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D. Cena správní rady Nadačního fondu Scientia za nejlepší vědecké práce studentů 1. LF UK publikované v roce 2008, 3. místo v kategorii doktorských studijních programů (Švarcová J, Fialová L, Bartoš A, Šteinbachová M, Malbohan I. Cerebrospinal fluid antibodies to tubulin are elevated in the patients with multiple sclerosis. Eur J Neurol 2008; 15: 1173-1179)

2008

MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D. Mimořádná cena České neurologické společnosti za nejlepší publikace roku 2007 Bartoš A, Fialová L, Soukupová J, Kukal J, Malbohan I, Piťha J. Elevated intrathecal antibodies against the medium neurofilament subunit in multiple sclerosis. J Neurol 2007;254:20-25 [LINK FullText]
MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.,
RNDr. Daniela Řípová, CSc.
plakátové sdělení Bartos A, Zach P, Ibrahim I, Ripova D: Visual rating and volumetry of hippocampus on magnetic resonance imaging in Alzheimer disease [LINK FullText] na 16. psychiatrickém evropském kongresu v Nice bylo z mnoha set plakátů vybráno k ústnímu vysvětlení a nakonec bylo organizačním výborem oceněno první cenou za nejlepší plakát na kongresu v sekci Brain Imaging
MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D. školitel studentky 3. LF UK Andrey Pekárkové, která získala s prací Tvořivé schopnosti mozkové kůry ve stáří (abstrakt) 1. místo na studentské vědecké konferenci 3. LF UK
MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D. školitel studenta 3. LF UK Pavla Martínka, který získal s prací Jak Alzheimerova nemoc zasahuje do běžných aktivit pacientů abstrakt) 2. místo na studentské vědecké konferenci 3. LF UK

2007

MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.Cena České neurologické společnosti za vynikající krátké sdělení či kasuistiku roku 2005. Musil L, Bartoš A, Matěj R, Elleder M, Hřebíček M. Unusual cause of stroke: CADASIL with novel mutation in Czech patient. Čes slov Neurol Neurochir 2006;69/102:311-314 [LINK FullText]
MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.školitel studenta 3. LF UK Pavla Martínka, který získal s prací Aktivity denního života u pacientů s Alzheimerovou nemocí (abstrakt) 1. místo na studentské vědecké konferenci 3. LF UK, 2. místo na celostátní studentské vědecké konferenci lékařských fakult České a Slovenské republiky v Praze a 3. místo v národní soutěži o nejlepší studentskou vědeckou práci v lékařských oborech vypisovanou Francouzským velvyslanectvím v ČR a Pierre Fabre Médicament, s.r.o.

2006

MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.Práce Píchová R, Bartoš A, Trojanová H, Kukal J, Lang O: Relation between brain perfusion SPECT and Mini Mental State Examination in Alzheimer’s disease [LINK Poster] byla zařazena mezi nejlepší sdělení na kongresu Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, Atény, Řecko

2005

RNDr. Daniela Řípová, CSc.1. cena Aloise Alzheimera udělená Nadací Academia Medica Pragensis za nejlepší publikaci týkající se diagnostiky a terapie Alzheimerovy demence za rok 2004 (Bičíková M., Řípová D., Hill M., Jirák R., Havlíková H., Tallová J., Hampl R.: Plasma levels of 7-hydroxylated DHEA metabolites and selected aminothiols as discriminatory tools of Alzheimer´s disease and vascular dementia. Clin. Chem. Lab. Med. 42(5): 518-524.
MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.Hennerova cena České neurologické společnosti ČLS JEP pro mladé neurology za nejlepší publikaci roku 2004 (Rusina R, Seemanová E, Lukáš Z, Vyšata O, Bartoš A. Případ geneticky prokázané okulofaryngeální svalové dystrofie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2004; 67/100 (5): 377-379)

2004

MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.Hennerova cena České neurologické společnosti ČLS JEP pro mladé neurology za nejlepší publikaci roku 2003 (Bartoš A, Piťha J. Opsoclonus - myoclonus - dysequilibrium syndrome: cytological and immunological dynamics in the serial cerebrospinal fluid in two patients. J Neurol 2003; 60 (250): 1420-1425)
MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.Jeden z 12 nejlepších abstraktů vyhodnocených výborem Evropské federace neurologických společností při posuzování 158 abstraktů přihlášených mladými evropskými neurology do 35 let na 8. výroční kongres v Paříži (Bartoš A, Fialová L, Soukupová J, Kožený J, Malbohan I. M. Anti-neurofilament antibodies as a marker of axonal pathology in multiple sclerosis.) Práce byla přednášena na kongresu anglicky v soutěži před komisí.

2003

MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.Hennerova cena České neurologické společnosti ČLS JEP pro mladé neurology za nejlepší publikaci roku 2002 (Bartoš A., Šťourač P., Rusina R., Švejdová M., Velenská Z. Paraneoplastische Degeneration des Kleinhirns bei einem Ovarialkarzinom: anti-Yo positive Immunreaktivität der Kleinhirn- und Tumorzellen. Nervenarzt 2002; 73 : 995-998)
Ing. Zdena Krištofiková, Ph.D.Cena Vladimíra Vondráčka za nejlepší práci na téma „Psychické poruchy ve stáří" v kategorii věda a výzkum autorů: Z. Krištofiková, H. Tejkalová, J.Klaschka: Amyloid beta peptide 1-40 and function of rat hippocampal hemicholinium-3 sensitive choline carriers: effects of a proteolytic degradation in vitro
RNDr. Daniela Řípová, CSc. 1. cena Aloise Alzheimera udělená Nadací Academia Medica Pragensis za nejlepší publikaci týkající se diagnostiky a terapie Alzheimerovy demence za rok 2003 (Řípová D., Platilová V., Strunecká A., Jirák R., Höschl C. Alterations in calcium homeostasis as biological marker for mild Alzheimer´s disease? Physiol.Res. 53(4): 449-452.

1999

MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.Hennerova cena České neurologické společnosti ČLS JEP pro mladé neurology za nejlepší publikaci roku 1998 (Bartoš A, Vyšata O. Wernickeova encefalopatie - opomíjená diagnóza léčitelného onemocnění. Čes. a slov. Neurol. Neurochir. 1998;61/94:135-43)

1995

RNDr. Daniela Řípová, CSc.Cena České neuropsychiatrické společnosti za nejlepší originální sdělení (D. Řípová, V. Němcová, P. Mohr, C. Höschl, „Postreceptorové signální systémy u schizofrenie“)
RNDr. Daniela Řípová, CSc.Cena redakce za nejlepší publikaci ročníku 93 (Strunecká A., Řípová D. Strategie výzkumu Alzheimerovy choroby: od redukcionizmu k integrativnímu celku. Č.S.Psychiat. 93 (5): 245-257

Počet přístupů od 23. 4. 2009:TOPlist