Úvod / O nás / Ocenění / V médiích / Osvětové přednášky / Studentské práce / Podpora projektů / Odkazy / Kontakt          English
Pro odborníky: Testy / Dotazníky / Vzdělávací kurz / Zobrazení mozku / Neuropsychologie / Neurochemie / Publikace
Pro veřejnost: Vyšetření paměti / Ordinace v ČR / Info pro pečující / O Alzheimerově nemoci / Trénování paměti
Zapojte se do našich výzkumů: Výzkum nových probiotik / Výzkum paměti a spánku / Cvičení a paměť / Spánková edukace

 
3. osvětová přednáška pro laickou veřejnost u příležitosti Mezinárodního dne Alzheimerovy nemoci – 18. 9. 2019

 

________________________________________________________________________________________________________

 

2. osvětová přednáška pro laickou veřejnost u příležitosti Mezinárodního dne Alzheimerovy nemoci21. 9. 2017

_______________________________________________________________________________________________________________

Mezinárodní den Alzheimerovy nemoci 21. září 2016 na Oddělení kognitivních poruch

Asi 130 tisíc Čechů bojuje s Alzheimerovou nemocí, na to dne 21. 9. 2016 upozornilo Oddělení kognitivních poruch u příležitosti Mezinárodního dne Alzheimerovy nemoci na akci nazvané Přednáškové odpoledne pro veřejnost. Oddělení kognitivních poruch je specializované pracoviště, které poskytuje péči o paměť a další poznávací funkce u seniorů. Nazývá se také AD Centrum – centrum pro diagnostiku, léčbu a výzkum Alzheimerovy demence.

V Klecanech funguje od ledna 2015, kdy se do budovy v Klecanech přesunulo Psychiatrické centrum Praha, které se přeformovalo do Národního ústavu duševního zdraví a přestěhovalo do Klecan.

Pro pacienty je zde otevřena Ordinace pro poruchy paměti a Alzheimerovu nemoc a dále Denní stacionář pro seniory, kde odborníci pečují o seniory ohrožené demencí nebo takové, které již demencí trpí. Pobyt ve stacionáři jim nabízí sociální kontakt s vrstevníky, trénování paměti a dalších dovedností.

Na zajímavou akci dorazilo téměř 40 zvídavých posluchačů a zaujala i Českou televizi. Účastníci se dozvěděli více o činnosti celého oddělení včetně zajímavostí z Denního stacionáře od jeho vedoucího Bc. Jakuba Sobotky. Vyslechli si přednášku lékařky MUDr. Jolany Kotoučové o Alzheimerově nemoci a její diagnostice. Jana Adámková, koordinátorka oddělení, řekla o dalších dvou projektech:
„Na našem oddělení probíhá výzkum stárnutí paměti. Je obecně známo, že paměť s přibývajícím věkem slábne. Co však je přirozené stárnutí paměti a co je již nemoc? Pomocí dlouhodobého rozsáhlého výzkumu se snažíme najít normy pro testy paměti, které vyvíjíme. Hledáme hranice, které odlišují zdravé od nemocných. Náš výzkumný projekt jsme nazvali RESPA – regionální stárnutí paměti. Vyzvali jsme dobrovolníky z okolí starší 55 let, aby si přišli nechat otestovat paměť. Naše experimentální testy paměti doplníme vyšetřením paměti u psychologa a objektivním vyšetřením zobrazením mozku magnetickou rezonancí. Dobrovolníky a jejich paměť budeme sledovat i v následujících letech až desetiletích. Do tohoto projektu se stále ještě mohou hlásit další zájemci, kteří najdou více informací na http://www.nudz.cz/adcentrum.

Další zajímavou činností oddělení je testování nových léků ve fázi vývoje v lékových studiích.
Momentálně zde probíhá testování nového léku na Alzheimerovu nemoc. Slovenská firma Axon Neuroscience si naše pracoviště vybrala jako jedno z lokalit, kde bude probíhat II.fáze lékové studie ADAMANT. Jedná se o lékovou studii, která potrvá 2 roky, kde bude náhodně vybrané části pacientů podávána účinná látka a druhé části placebo. Cílem studie je vyhodnotit bezpečnost a účinnost léčby. Lék se podává formou aktivní vakcíny. Vakcína má způsobit imunitní reakci, která ovlivní chorobně změněné procesy probíhající v mozku. Jedná se o testování nového léku v jeho samém počátku. Cesta k účinnému léku je ještě velmi dlouhá i v případě, že se potvrdí, že je to cesta správným směrem. Nejedná se o preventivní očkování proti Alzheimerově nemoci, jak by si laici mohli myslet. Do studie může být zařazen pouze pacient trpící Alzheimerovou nemocí, který splňuje velmi přísná kritéria. I přesto, že výsledek celé studie je zatím v nedohlednu, jsme velmi rádi, že můžeme být u toho a přispět malou měrou k výzkumu nové léčby Alzheimerově nemoci.“

Akce se velmi zdařila, posluchači kladli velmi fundované otázky, měli možnost si prohlédnout prostory Oddělení kognitivních poruch a neodmítli ani pomoci výzkumu vyplněním krátkých testů.

doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D., vedoucí Oddělení kognitivních poruch
Jana Adámková, koordinátorka oddělení kognitivních poruch

 

 

 


Počet přístupů od 10. 1. 2017:TOPlist