Úvod / O nás / Ocenění / V médiích / Osvětové přednášky / Studentské práce / Podpora projektů / Odkazy / Kontakt          English
Pro odborníky: Testy / Dotazníky / Vzdělávací kurz / Zobrazení mozku / Neuropsychologie / Neurochemie / Publikace
Pro veřejnost: Vyšetření paměti / Ordinace v ČR / Info pro pečující / O Alzheimerově nemoci / Trénování paměti
Zapojte se do našich výzkumů: Výzkum nových probiotik / Výzkum paměti a spánku / Cvičení a paměť / Spánková edukace

 

PUBLIKACE

 

Publikace jsou řazeny podle témat:
1. Přehledy
2. Biochemické ukazatele
3. Změny mozku vyvolané normálním stárnutím nebo AD
4. Animální modely AD
5. Léčiva kognitivních funkcí mozku
6. Peptidy beta-amyloidu a tau v experimentu in vitro
7. Funkční a strukturální zobrazování mozku pacientů s Alzheimerovou nemocí
8. Neuropsychologická diagnostika pacientů s Alzheimerovou nemocí

 

1. Přehledy

Publikace v anglickém jazyce

2011–2015

 1. Bartoš A, Raisová M, Řípová D. Alzheimer’s Disease. In Cognitive Deficit in Mental and Neurological Disorders. New York: Nova Science Publishers, Inc., 2013, Kučerová H., Preiss M. (eds).: s. 191–219. ISBN 978-1-60741-957-0 [LINK FullText] 
 2. Sheardová K, Hort J, Rektorová I, Rusina R, Línek V, Bartoš A. Dementia diagnosis and treatment in Czech neurological and psychiatric practices. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2012; 75(2): 208–211. [LINK FullText] 

Publikace v českém jazyce

2011–2015

 1. Bartoš A, Raisová M. Testy a dotazníky pro vyšetřování kognitivních funkcí, nálady a soběstačnosti. Praha: Mladá fronta, 2015; 152 s.
 2. Bartoš A, Jirák R. Posuzovací škály a testy používané v gerontopsychiatrii. In: Jirák R, Gerontopsychiatrie, Praha: Galén, 2013, s. 47–68. ISBN 978-80-7262-873-5  [LINK Plný text]
 3. Bartoš A. Kdy vlastně začíná Alzheimerova nemoc – nová kritéria mírné kognitivní poruchy a Alzheimerovy nemoci. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2012; 75(1): 108–109.
 4. Bartoš A, Řípová D. Vaskulární demence a vaskulární kognitivní porucha. Neurologie pro praxi, 2012; 13(2): 72–77. [LINK Plný text]  
 5. Vyhnálek M, Bartoš A, Dostál V, Franková V, Holmerová I, Laczó J, Línek V, Rektorová I, Ressner P, Rusina R, Sheardová K, Vališ M, Hort J. Diagnostikujeme a léčíme demence správně a včas? Výsledky průzkumu ve světle nových doporučení. Neurologie pro praxi, 2011; 12(5): 352–358. [LINK Plný text]  
 6. Čechová L, Bartoš A, Doležil D, Řípová D. Alzheimerova nemoc a mírná kognitivní porucha: diagnostika a léčba. Neurologie pro praxi, 2011; 12(3): 175–180. [LINK Plný text]

2006–2010

 1. Bartoš A, Hasalíková M. Poznejte demenci správně a včas – příručka pro klinickou praxi. Praha: Mladá fronta 2010, 181 s., ISBN 978-80-204-2282-8x

2. Biochemické ukazatele

Publikace v anglickém jazyce

2011–2015

 1. Stegurová L, Dráberová E, Bartos A, Dráber P, Rípová D, Dráber P. Gold nanoparticle-based immuno-PCR for detection of tau protein in cerebrospinal fluid. J Immunol Methods 2014;406: 137-142, doi: 10.1016/j.jim.2014.03.007 [LINK FullText]
 2. Klener J, Hofbauerová K, Bartoš A, Ríčný J, Rípová D, Kopecký V. Instability of cerebrospinal fluid after delayed storage and repeated freezing: a holistic study by drop coating deposition Raman spectroscopy. Clin Chem Lab Med. 2014 1;52(5):657-64. doi: 10.1515/cclm-2013-0800. IF=3,0 [LINK FullText]
 3. Bartoš A, Fialová L, Švarcová J, Řípová D. Patients with Alzheimer disease have elevated intrathecal synthesis of antibodies against tau protein and heavy neurofilament. Journal of Neuroimmunology, 2012; 252(1–2): 100–105.  [LINK Plný text]

2006–2010

 1. Fialová L, Švarcová J, Bartoš A, Ridzoň P, Malbohan IM, Keller O, Rusina R. Cerebrospinal fluid and serum antibodies against neurofilaments in patients with amyotrophic lateral sclerosis. European Journal of Neurology, 2010; 17(4): 562–566. [LINK Abstract]
 2. Gažová Z, Antošová A, Krištofiková Z, Bartoš A, Říčný J, Čechová L, Klaschka J, Řípová D. Attenuated antiaggregation effects of magnetite nanoparticles in cerebrospinal fluid of people with Alzheimer´s disease. Molecular Biosystems, 2010; 6(11): 2200–2205. [LINK Abstract]
 3. Petzold A, Altintas A, Andreoni L, Bartos A et al. Neurofilament ELISA validation. J Immunol Methods 2010, 352(1–2): 23–31 [LINK Abstract]
 4. Hort J, Bartos A, Pirttilä T, Scheltens P. Use of cerebrospinal fluid biomarkers in diagnosis of dementia across Europe. Eur J Neurol 2010; 17(1): 90–96 [LINK Abstract]
 5. Kristofikova Z, Bockova M, Hegnerova K, Bartos A, Klaschka J, Ricny J, Ripova D, Homola J. Enhanced levels of mitochondrial enzyme 17beta-hydroxysteroid dehydrogenase type 10 in patients with Alzheimer disease and multiple sclerosis. Mol Biosyst. 2009:1174–1179 [LINK Abstract]
 6. Fialová L, Bartoš A, Soukupová J, Švarcová J, Ridzoň P, Malbohan I. Synergy of serum and cerebrospinal fluid antibodies against axonal cytoskeletal proteins in patients with different neurological diseases. Folia Biol 2009; 55: 23–26 [LINK Abstract]
 7. Hegnerová K, Bocková M, Vaisocherová H, Krištofiková Z, Říčný J, Řípová D, Homola J. Surface plasmon resonance biosensors for detection of Alzheimer disease biomarker. Sensor Actuat. B-Chem. 139 (2009), 69–73.

2005 a dříve

 1. Řípová D, Platilová V, Strunecká A, Jirák R, Höschl C. Cytosolic calcium alterations in platelets of patients with early stages of Alzheimer’s disease. Neurobiolog. Aging 21/5, 2000, 729–734.
 2. Řípová D, Strunecká A. An ideal biological marker of Alzheimer’s disease: dream or reality? Physiol. Res. 50, 2001, 119–129.
 3. Řípová D, Platilová V, Jirák R: Calcium dyshomeostasis in the course of disease in individual patients with Alzheimer dementia. In: New Trends in Alzheimer and Parkinson Related Disorders (I.Hanin, A.Fisher and R.Cacabelos, eds). Medimond, Bologna, 2003, p. 53–56.
 4. Řípová D, Platilová V, Strunecká A, Jirák R and Höschl C: Alterations in calcium homeostasis as biological marker for mild Alzheimer’s disease? Physiol.Res. 53/4, 2004, 449–452.
 5. Bičíková M, Řípová D, Hill M, Jirák R, Havlíková H, Tallová J, Hampl R. Plasma levels of 7-hydroxylated DHEA metabolites and selected aminothiols as discriminatory tools of Alzheimers disease and vascular dementia. Clin. Chem. Lab. Med. 42/5, 2004, 518–524.

Publikace v českém jazyce

2011-2015

 1. Bartoš A. Likvorová diagnostika demencí. In: Rusina, R., Matěj, R. Neurodegenerativní onemocnění. Praha: Mladá fronta, 2014, s. 66-73. ISBN: 978-80-204-3300-8
 2. Bartoš A, Čechová L, Švarcová J, Říčný J, Řípová D. Likvorový triplet (tau proteiny a beta-amyloid) v diagnostice Alzheimerovy-Fischerovy nemoci. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2012; 75(5): 587-594. [LINK Plný text]

2006-2010

 1. Ressner P, Hort J, Rektorová I, Bartoš A, Rusina R, Línek V, Sheardová K. Doporučené postupy pro diagnostiku Alzheimerovy nemoci a dalších onemocnění spojených s demencí. Cesk Slov Neurol N 2008; 71/104 (4): 494–501 [LINK Plný text]

 2. (Vystaveno se souhlasem šéfredaktora prof. MUDr. Bednaříka a nakladatele Medica Healthworld, a.s. časopisu Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie)
 3. Bartoš A. Klinické novinky na poli Alzheimerovy nemoci, str. 49–60. V: Rektorová I. (pořadatel). Kognitivní poruchy a demence. Praha: Triton, 2007. ISBN 978-80-7387-017-1
 4. Bartoš A, Řípová D. Pokroky v diagnostice Alzheimerovy nemoci. Psychiat. pro Praxi 2007; 1: 17–21 [LINK Plný text]

2005 a dříve

 1. Topinková E, Bartoš A. Diferenciální diagnostika kognitivních poruch vyššího věku v klinické praxi. Postgraduální medicína 2000;6:709–716.
 2. Topinková E, Jirák R, Bartoš A. Diferenciální diagnostika kognitivních poruch ve vyšším věku. Doporučený postup pro praktické lékaře. http://www.cls.cz/dp/2002/t271.rtf [LINK Plný text]
 3. Tošnerová T, Horáčková M, Bělinová J, Bartoš A, Javůrková A, Bahbouh R, Černý P, Sedláková M. Ambulance pro poruchy paměti. Problematika poruch paměti v ambulanci praktického lékaře. Causa subita 2000;27–9.

<<nahoru

3. Změny mozku vyvolané normálním stárnutím nebo AD

Publikace v anglickém jazyce

2011–2015

 1. Krištofiková Z, Řípová D, Bartoš A, Bocková M, Hegnerová K, Říčný J, Čechová L, Vrajová M, Homola J. Neuroinflammation and complexes of 17beta-hydroxysteroid dehydrogenase type 10 – amyloid beta in Alzheimer’s Disease. Current Alzheimer Research, 2013; 10(2): 165–173. [LINK FullText]  
 2. Říčný J. Overlooked Alzheimer's Smoking Gun? Neurochemical Research, 2013; 38(9): 1774–1776. [LINK FullText]
 3. Garcia-Sierra F, Basulto JJJ, Krištofiková Z, Majer E, Binder LI, Řípová D. Ubiquitin is associated with early truncation of tau protein at aspartic acid421 during the maturation of neurofibrillary tangles in Alzheimer´s disease. Brain Pathology, 2012; 22(2): 240–250. [LINK FullText]
 4. Kolářová M, Garcia-Sierra F, Bartoš A, Říčný J, Řípová D. Structure and pathology of tau protein in Alzheimer disease. International Journal of Alzheimer’s Disease, 2012; 2012(Article ID 731526, Online 29 May 2012): 1–13. [LINK FullText]

2006–2010

 1. Krištofiková Z, Říčný J, Ort M, Řípová D. Aging and lateralization of the rat brain on a biochemical level. Neurochemical Research, 2010; 35(8): 1138–1146.
 2. Krištofiková Z, Kozmiková I, Hovorková P, Říčný J, Zach P, Majer E, Klaschka J, Řípová D. Lateralization of hippocampal nitric oxide mediator system in people with Alzheimer disease, multi-infarct dementia and schizophrenia. Neurochem Int. 53, 2008, 118–125.
 3. Hovorková P, Krištofiková Z, Hořínek A, Řípová D, Majer E, Zach P, Sellinger P, Říčný J. Lateralization of 17beta-hydroxysteroid dehydrogenase type 10 in hippocampi of demented and psychotic peoples. Dement. Geriatr. Cogn. Disord. 26, 2008, 193–198.
 4. Zach P, Krištofiková Z, Mrzílková J, Majer E, Sellinger P, Španiel F, Řípová D, Kenney J. Planum temporale analysis via a new volumetric method in autoptic brains of demented and psychotic patients. Curr. Alzh. Res. 6, 2009, 69–76.

2005 a dříve

 1. Tuček S, Doležal V, Říčný J. Factors affecting the synthesis of acetylcholine in the brain. In: Alzheimer's Disease: Advances in Basic Research and Therapies (RJ Wurtman, SH Corkin and JH Crowdon, eds), Cambridge, MA, 1984, p.113–122.
 2. Tuček S, Říčný J, Doležal V. Advances in the biology of cholinergic neurons. In: Advances in Neurology, vol. 51: Alzheimer's Disease (R.J. Wurtman, S.Corkin, J.H. Crowdon and E.Ritter-Walker, eds), Raven Press, New York, 1990, pp. 109–115.
 3. Tuček S, Říčný J, Doležal V. Advances in cholinergic research relevant to problems of aging. In: Aging and Dementia: New Trends in Diagnosis and Therapy (L.Battistin and F.Gerstenbrand, eds), Alan R. Liss, New York, 1990, p. 203–214.
 4. Krištofiková Z, Klaschka J, Němcová V, Majer E, Fales E. Effect of postmortem storage on the (3H)hemicholinium-3 binding site in the rat brain. Preliminary study for investigations of human patients with Alzheimer´s disease. Arch. Gerontol. Geriatr. 16, 1993, 117–128.
 5. Krištofiková Z, Benešová O, Tejkalová H. Comparison of the effects of aging in vivo and of oxygen free radicals in vitro on high-affinity choline uptake and hemicholinium-3 binding in the rat brain. Arch. Gerontol. Geriatr. 19, 1993, 179–188.
 6. Krištofiková Z, Fales E, Majer E, Klaschka J. (3H)Hemicholinium-3 binding sites in postmortem brains of human patients with Alzheimer´s disease and multi-infarct dementia. Exp. Gerontol. 30/2, 1995, 125–136.
 7. Krištofiková Z, Klaschka J, Tejkalová H: Effect of aging on lipid peroxide levels induced by L-glutamic acid and estimated by means of a thiobarbituric acid test in rat brain tissue. Exp. Gerontol. 30/6, 1995, 645–657.
 8. Krištofiková Z, Majer E, Fales E, Pěkný I, Klaschka J. Effects of aging and dementia on the levels of thiobarbituric-acid reactive products stimulated by L-glutamic acid in human autopsy and biopsy tissue. Dement. Geriatr. Cogn. Disord. 9, 1998, 6–12.
 9. Řípová D, Němcová V, Höschl C, Fales E, Majer E, Strunecká A. Lipid composition of different brain regions in patients with Alzheimer’s disease and multi-infarct dementia. In: Progress in Alzheimer’s and Parkinson’s diseases (A.Fisher, M. Yoshida and I.Hanin, eds). Medimond, Bologna, 1998, p. 301–308.
 10. Krištofiková Z, Klaschka J, Tejkalová H. Effects of K+-depolarization, arachidonic acid, ethanol, and aging on the high-affinity choline transport in rat hippocampus. Neurochem. Res. 23/7, 1998, 923–929.
 11. Zach P, Krištofiková Z, Majer E, Selinger P, Řípová D. Alterations in the planum temporale in patients with Alzheimer disease estimated via a new volumetric method. In: New Trends in Alzheimer and Parkinson Related Disorders (A. Fisher, I. Hanin, M. Memo and F. Stocchi, eds). Medimond, Bologna, 2005, p. 171–176.


<<nahoru

4. Animální modely AD

Publikace v anglickém jazyce

2005 a dříve

 1. Krištofiková Z, Šťastný F, Bubeníková V, Druga R, Klaschka J, Španiel F. Age- and sex-dependent laterality of rat hippocampal cholinergic system in relation to animal models of neurodevelopmental and neurodegenerative disorders. Neurochem. Res. 29/4, 2004, 671–680.

Publikace v českém jazyce

2006–2010

 1. Krištofiková Z, Řípová D. Asymetrie aktivit syntáz oxidu dusnatého v mozku potkana a animální modelování neurovývojových nebo neurodegenerativních onemocnění. Psychiatrie, 2010; 14(Suppl. 2): 11–13.


<<nahoru

5. Léčiva kognitivních funkcí mozku

Publikace v anglickém jazyce

2006–2010

 1. Soukup O, Krištofiková Z, Proška J, Tobin G, Patočka J, Marek J, Jun D, Fusek J, Řípová D, Kuča K. Novel acetylcholinesterase reactivator K112 and its cholinergic properties. Biomedicine & Pharmacotherapy, 2010; 64(8): 541–545.

2005 a dříve

 1. Benešová O, Krejčí I, Pavlík A. Nootropic Drugs. Avicenum, Prague, 1991.
 2. Krištofiková Z, Benešová O,Tejkalová H. Changes of high-affinity choline uptake in the hippocampus of old rats after long-term administration of two nootropic drugs (tacrine and Ginkgo biloba Extract). Dementia 3, 1992, 304–307.
 3. Krištofiková Z, Klaschka J. In vitro effect of Ginkgo biloba Extract (EGb 761) on the activity of presynaptic cholinergic nerve terminals in rat hippocampus. Dement. Geriatr. Cogn. Disord. 8, 1997, 43–48.

<<nahoru

6. Peptidy beta-amyloidu a tau v experimentu in vitro

Publikace v anglickém jazyce

2011–2015

 1. Krištofiková Z, Řípová D, Hegnerová K, Šírová J, Homola J. Protein tau-mediated effects on rat hippocampal choline transporters CHT1 and tau-amyloid beta interactions. Neurochemical Research, 2013; 38(9): 1949–1959. [LINK FullText]  
 2. Kříž Z, Klusák J, Krištofiková Z, Koča J. How ionic strength affects the conformational behavior of human and rat beta amyloids – a computational study. PLoS One, 2013; 8(5): "e62914". [LINK FullText]
 3. Krištofiková Z, Kříž Z, Řípová D, Koča J. Interactions of amyloid beta peptide 1-40 and cerebrosterol. Neurochemical Research, 2012; 37(3): 604–613. [LINK FullText] 

2006–2010

 1. Krištofiková Z, Patočka J, Řípová D. Stereospecific interactions of amyloid ß peptides. Psychiatrie, 2010; 14(1): 18–21. 
 2. Krištofiková Z, Říčný J, Kozmiková I, Řípová D, Zach P, Klaschka J. Sex-dependent actions of amyloid beta peptides on hippocampal choline carriers of postnatal rats. Neurochem. Res. 31, 2006, 351–360.
 3. Krištofiková Z, Kopecký V, Hofbauerová K, Hovorková P, Řípová D. Complex of amyloid beta peptides with 24-hydroxycholesterol and its effect on hemicholinium-3 sensitive carriers. Neurochem. Res. 33 (2008), 412–421.

2005 a dříve

 1. Krištofiková Z, Tejkalová H, Klaschka J. Amyloid beta peptide 1-40 and the function of rat hippocampal hemicholinium-3 sensitive choline carriers: effects of a proteolytic degradation in vitro. Neurochem. Res. 26/3, 2001, 203–212.

<<nahoru

7. Funkční a strukturální zobrazování mozku pacientů s Alzheimerovou demencí

Publikace v anglickém jazyce

2011–2015

 1. Mrzílkova J, Koutela A, Kutová M, Patzelt M, Ibrahim I, Al-Kayssi D, Bartoš A, Řípová D, Čermáková P, Zach P. Hippocampal spatial position evaluation on MRI for research and clinical practice. PLoS ONE, 2014; 9(12): e115174. doi:10.1371/journal.pone.0115174 [LINK FullText]
 2. Mrzílková J, Zach P, Bartoš A, Tintěra J, Řípová D. Volumetric analysis of the pons, cerebellum and hippocampi in patients with Alzheimer’s disease. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders, 2012; 34(3-4): 224–234. [LINK FullText] 

2006–2010

 1. Peisker T, Bartoš A, Škoda O, Ibrahim I, Kalvach P. Impact of aging on cerebral vasoregulation and parenchymal integrity. Journal of the Neurological Sciences, 2010; 299(1–2): 112–115. [LINK Abstract]
 2. Ibrahim I, Horacek J, Bartos A, Hajek M, Ripova D, Brunovsky M, Tintera J. Combination of Voxel Based Morphometry and Diffusion Tensor Imaging in Patients with Alzheimer’s Disease. Neuroendocrinology Letters, 2009;30(1): 101–107 [LINK Abstract]
 3. Kukal J, Bartoš A, Řípová D. Radial approach to 3D magnetic resonance morphology of brain in Alzheimer disease classification. Psychiatrie 2006; 10 (Suppl. 3): 43–44 [LINK FullText]

Publikace v českém jazyce

2011–2015

 1. Píchová R, Bartoš A, Trojanová H, Lang O, Řípová D. Význam SPECT mozku u kognitivních poruch – porovnání klinické diagnózy a perfúzní scintigrafie mozku. Praktická radiologie, 2011; (2): 4–7.

2006–2010

 1. Bartoš A, Zach P, Tintěra J, Ibrahim I, Řípová D. Jednoduchá klasifikace změn bílé hmoty na MR mozku ve stáří. Psychiatrie, 2010; 14(Suppl. 2): 44–47. [LINK Plný text]
 2. Tintěra J, Ibrahim I, Bartoš A, Řípová D. Využití susceptibilitně váženého zobrazování (SWI) k charakterizaci stavu pacientů s Alzheimerovou chorobou: detekce mikro krvácení a tkáňových změn v bazálních gangliích. Psychiatrie, 2010; 14(Suppl. 2): 48–51. [LINK Plný text]
 3. Bartoš A, Zach P, Ibrahim I, Řípová D. Atrofie mozkové kůry a bílé hmoty u Alzheimerovy nemoci na magnetické rezonanci mozku. Psychiatrie 2009; 13 (4): 140–144 [LINK Plný text]
 4. Ibrahim I, Bartoš A, Škoch A, Řípová D, Tintěra J. Hodnocení integrity bílé hmoty in vivo v corpus callosum u pacientů s Alzheimerovou nemocí pomocí zobrazení difúzního tenzoru. Psychiatrie 2009; 13 (4): 157–159 [LINK Plný text]
 5. Bartoš A, Píchová R, Trojanová H, Lang O, Řípová D. SPECT mozku v diagnostice Alzheimerovy nemoci. Psychiatrie 2008; 12 (Suppl. 3): 8–11 [LINK Plný text]
 6. Bartoš A, Zach P, Diblíková F, Tintěra J, Řípová D, Brunovský M. Vizuální kategorizace mediotemporální atrofie na MR mozku u Alzheimerovy nemoci. Psychiatrie 2007; 11 (Suppl. 3): 49–52. [LINK Plný text]
 7. Kukal J, Helm R, Bartoš A, Píchová R, Trojanová H, Lang O, Řípová D. Morfologická analýza segmentů 3D SPECT obrazu mozku v diagnostice Alzheimerovy demence. Psychiatrie 2007; 11 (Suppl. 3): 53–55. [LINK Plný text]

2005 a dříve

 1. Bartoš A, Kukal J. Magnetická rezonance mozku u pacientů s Alzheimerovou chorobou. Psychiatrie 2005; 9 (Suppl. 3): 39–42 [LINK Plný text]
 2. Bartoš A, Rusina R, Píchová R, Lang O, Tošnerová T. Demence v obraze SPECT vyšetření mozku. Prak Lékař 2000; 11:610–613.

<<nahoru

8.  Neuropsychologická diagnostika pacientů s Alzheimerovou nemocí

Publikace v anglickém jazyce

2011–2015

 1. Bartoš A, Raisová M, Řípová D. Alzheimer’s Disease. In Cognitive Deficit in Mental and Neurological Disorders. New York: Nova Science Publishers, Inc., 2013, Kučerová H., Preiss M. (eds).: s. 191–219. ISBN 978-1-60741-957-0  [LINK FullText]
 2. Štěpánková H, Jarolímová E, Dragomirecká E, Sobotková I, Šulová L, Bezdíček O, Nikolai T, Pulkrabková A, Bergerová M, Vácha T, Kolda P, Holmerová I. On geropsychology in the Czech Republic. GeroPsych, 2012; 25(3): 161–166.
 3. Štěpánková H, Lukavský J, Kopeček M, Steinová D, Řípová D. Modification of subjective cognitive outcomes in older persons through memory training. GeroPsych, 2012; 25(3): 117–125.

Publikace v českém jazyce

2011–2015

 1. Bartoš A, Raisová M. Testy a dotazníky pro vyšetřování kognitivních funkcí, nálady a soběstačnosti. Praha: Mladá fronta, 2015
 2. Bartoš A, Orlíková H, Raisová M, Řípová D. Česká tréninková verze Montrealského kognitivního testu (MoCA-CZ1) k časné detekci Alzheimerovy nemoci. Cesk Slov Neurol N 2014; 77/110 (5): 587-595 [LINK FullText]
 3. Orlíková H, Bartoš A, Raisová M, Řípová D. Montrealský kognitivní test (MoCA) k záchytu mírné kognitivní poruchy a časné Alzheimerovy nemoci. Psychiatrie. 2014;18(1):18-25 [LINK FullText]
 4. Bartoš A, Jirák R. Posuzovací škály a testy používané v gerontopsychiatrii. In: Jirák R, Gerontopsychiatrie, Praha: Galén, 2013, s. 47-68. ISBN 978-80-7262-873-5 [LINK Plný text]
 5. Bartoš A, Čermáková P, Orlíková H, Al-Hajjar M, Řípová D. Soubor jednoznačně pojmenovatelných obrázků k hodnocení a léčbě jazykových a kognitivních deficitů. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2013; 76(4): 453-462. [LINK Plný text] 
 6. Bartoš A, Martínek P, Řípová D. Hodnocení soběstačnosti u pacientů s mírnou kognitivní poruchou a demencí. Psychiatrie, 2013; 17(1): 23-26. [LINK Plný text]
 7. Preiss M, Bartoš A, Čermáková R, Nondek M, Benešová M, Rodriguez M, Raisová M, Laing H, Mačudová G, Bezdíček O, Nikolai T. Neuropsychologická baterie Psychiatrického centra Praha. Praha: Psychiatrické centrum Praha, 2012. 158 s. ISBN: 978-80-87142-19-6. [LINK Plný text]
 8. Orlíková H. Minisada pro trénink paměti. Brno: Grifart, 2012. 26 s. ISBN: 978-80-260-2253-4.
 9. Štěpánková H, Jaeggi M, Lukavský J, Buschkuehl M. Počítačový trénink pracovní paměti u starších lidí. In Stárnutí/Ageing 2012. Praha: Psychiatrické centrum Praha, 2012; s. 154–160. [LINK Plný text] 
 10. Buček A. Význam slovní produkce v záchytu Alzheimerovy nemoci v klinické praxi. Seminární práce 2011 [LINK Plný text]
 11. Bartoš A, Raisová M, Kopeček M. Novelizace české verze Addenbrookského kognitivního testu (ACE-CZ). Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2011, 74(6): 681–684 [LINK]
 12. Bartoš, A, Raisová M, Kopeček M. Důvody a průběh novelizace české verze Addenbrookského kognitivního testu (ACE-CZ). Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2011, 74(6): 1–5. ISSN: 1210–7859 [LINK]
 13. Raisová M, Kopeček M, Řípová D, Bartoš A. Addenbrookský kognitivní test a jeho možnosti použití v lékařské praxi. Psychiatrie, 2011, 15(3): 145–150 [LINK]
 14. Martínek P, Bartoš A. Použití dotazníků aktivit denního života u pacientů s Alzheimerovou nemocí. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2011, 74/107(6): 632–640 [Link]

2006–2010

 1. Martínek P. Stanovení běžných aktivit pacientů s Alzheimerovou nemocí v klinické praxi. Diplomová práce 2010 [LINK Plný text]
 2. Bartoš A, Martínek P, Řípová D. Dotazník Bristolská škála aktivit denního života BADLS-CZ pro hodnocení pacientů s demencí. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2010; 73/106(6): 673–677. [LINK Plný text]
 3. Martínek P, Bartoš A. Dotazníky k hodnocení běžných činností u pacientů s Alzheimerovou nemocí. Psychiatrie, 2010; 14(4): 175–180. [LINK Plný text]
 4. Hummelová-Fanfrdlová Z, Rektorová I, Sheardová K, Bartoš A, Línek V, Ressner P, Zapletalová J, Vyhnálek M, Hort J. Česká adaptace Addenbrookského kognitivního testu (Addenbrooke’s Cognitive Examination). Československá psychologie 2009, 4: 376–388 [LINK Abstrakt]
 5. Mátlová M, Holmerová I, Bartoš A. Dny paměti – jak na včasnou diagnózu Alzheimerovy choroby. Čes Ger Rev 2009; 7(3–4): 157–160 [LINK Plný text]
 6. Bartoš A, Martínek P, Buček A, Řípová D. Dotazník soběstačnosti DAD-CZ – česká verze pro hodnocení každodenních aktivit pacientů s Alzheimerovou nemocí. Neurol pro praxi 2009; 10(5): 320–323 [LINK Plný text] [Stažení dotazníku]
 7. Martínek P, Bartoš A. Aktivity denního života pacientů s Alzheimerovou nemocí očima jejich pečovatelů. Čes Ger Rev 2008; 6 (3): 186–192 [LINK Plný text]
 8. Bartoš A, Martínek P, Bezdíček O, Buček A, Řípová D. Dotazník funkčního stavu FAQ-CZ – česká verze pro zhodnocení každodenních aktivit pacientů s Alzheimerovou nemocí. Psychiat pro Praxi 2008; 9(1):31–34 [LINK Plný text] [Stažení dotazníku]
<<nahoru


Počet přístupů od 23. 4. 2009:TOPlist