Úvod / O nás / Ocenění / V médiích / Osvětové přednášky / Studentské práce / Podpora projektů / Odkazy / Kontakt          English
Pro odborníky: Testy / Dotazníky / Vzdělávací kurz / Zobrazení mozku / Neuropsychologie / Neurochemie / Publikace
Pro veřejnost: Vyšetření paměti / Ordinace v ČR / Info pro pečující / O Alzheimerově nemoci / Trénování paměti
Zapojte se do našich výzkumů: Výzkum nových probiotik / Výzkum paměti a spánku / Cvičení a paměť / Spánková edukace

 

STUDENTSKÉ PRÁCE
 

Postgraduální doktorské studium biomedicíny

Jméno studenta Trvání studia Téma Poznámka
Mgr. Ing. Marie Hollá 2018 Krátké testy k efektivní detekci časných kognitivních poruch  
MUDr. David Šilhán 2017 Změny na magnetické rezonanci mozku u Alzheimerovy nemoci  
Mgr. David Greguš 2014– Cognitive correlations with neuroimaging in Alzheimer disease patients  
Mgr. Libuše Nosková 2014– Biomarkery neurodegenerace v séru a mozkomíšním moku u pacientů s vybranými neurologickými onemocněními školitel-
-specialista
Mgr. Lenka Hromádková 2012– Antineuronální protilátky u Alzheimerovy choroby školitel-
-specialista
Mgr. Michala Kolářová (Krestová), Ph.D. 2011–2017 Tau protein a jeho varianty v diagnostice Alzheimerovy nemoci školitel-
-specialista
MUDr. Bc. Jana Mrzílková, Ph.D. 2007–2015 Volumetrie a lateralita struktur CNS v experimentu na zvířeti a u člověka (ve zdraví a nemoci) školitel-
-specialista

<<nahoru


Pregraduální studentská vědecká činnost

Diplomové práce
Student/i Akad. roky Téma Poznámka
Mgr. Ing. M. Hollá 2016–2018 Reliabilita paralelních forem nových kognitivních testů Školitel
Diplomová práce
A. Buček 2010–2011 Význam slovní produkce v záchytu Alzheimerovy nemoci v klinické praxi Seminární práce
P. Martínek 2009–2010 Stanovení běžných aktivit pacientů s Alzheimerovou nemocí v klinické praxi Diplomová práce
J. Klener 2009–2011 Diagnostika neurodegenerativních chorob pomocí Ramanovy spektroskopie konzultant pro vedoucího RNDr. Vladimíra Kopeckého Jr., Ph.D., Fyzikální ústav Univerzity Karlovy v Praze
M. Mazancová 2003–4 Použití krátkých kognitivních testů v ordinaci praktického lékaře prezentováno také formou plakátu na 14. mezinárodním kongresu Alzheimer Europe v Praze, 2004 (abstrakt), (poster)

 

Studentské vědecké práce na 3. LF UK

Student/i Akad. rok Téma Poznámka
D. Šilhán 2018–2019 Vizuální škála atrofie hipokampů na magnetické rezonanci mozku pro časnou diagnostiku Alzheimerovy nemoci (abstrakt) 3. místo v postgraduální sekci přednášek na studentské vědecké konferenci 3. LF UK
O. Pashkovska 2018–2019 The Parietal Atrophy Score on brain magnetic resonance imaging is a reliable visual scale (abstrakt)  
M. Hohinová 2018–2019 Electronic picture name agreement in 5290 Czech respondents (abstrakt)  
D. Šilhán 2017–2018 Parietální atrofie na magnetické rezonanci mozku u Alzheimerovy nemoci s časným začátkem (abstrakt)  
M. Hohinová 2017–2018 Vývoj samovyšetřovacích testů pro posouzení paměti a dalších kognitivních funkcí (abstrakt)  
J. Netík 2017–2018 Subjektivní dotazník exekutivních obtíží (abstrakt)  
M. Hohinová 2016–2017 Soubor jednoznačně pojmenovatelných obrázků k testovacím a logopedickým účelům (abstrakt)  
M. Holubcová 2016–2017 Vývoj dopravně-značkového testu (DOZNAT) a jeho uplatnění v seniorské populaci (abstrakt)  
D. Šilhán 2016–2017 Vizuální hodnocení parietální atrofie mozku na magnetické rezonanci u Alzheimerovy nemoci (abstrakt) 2. místo v klinické sekci přednášek na studentské vědecké konferenci 3. LF UK
M. Janoušek 2016–2017 Jak velká hipokampální atrofie na magnetické rezonanci mozku je již patologická? (abstrakt) plakát vyznamenán Cenou děkana na studentské vědecké konferenci 3. LF UK mezi 57 plakáty, dále získal 2. místo v klinické sekci – plakáty na studentské vědecké konferenci 3. LF UK
D. Greguš 2016–2017 Objemové změny na MR mozku podle segmentace FreeSurferem u pacientů s Alzheimerovou nemocí (abstrakt)  
P. Kracíková 2015–2016 Časná detekce Alzheimerovy nemoci – Pamatujete na POBAV! – Pojmenování OBrázků A jejich následné Vybavení (abstrakt, POBAV příloha)  
M. Fišer 2015–2016 SPECT mozku a jeho softwarová analýza v časné diagnostice Alzheimerovy nemoci (abstrakt)  
D. Šilhán 2015–2016 Vizuální hodnocení perfúze mozku na SPECT u časných stádií Alzheimerovy nemoci (abstrakt)  
M. Janoušek 2014–2015 Skórovací systém Baja pro Test kreslení hodin (abstrakt)  
Z. Kalná 2013–2014 Vývoj dotazníku ke zjišťování subjektivních stížností na paměť u seniorů (abstrakt)  
P. Čermáková 2011–2012 Test pojmenování a vybavení obrázků (abstrakt)  
A. Pekárková 2008–2009 Kognitivní poruchy u diabetiků (abstrakt) ve spolupráci s Diabetologickým centrem II. interní kliniky, UK 3. LF
A. Pekárková 2007–2008 Tvořivé schopnosti mozkové kůry ve stáří (abstrakt) 1. místo na studentské vědecké konferenci 3. LF UK (foto z předávání), (diplom)
P. Martínek 2007–2008 Jak Alzheimerova nemoc zasahuje do běžných aktivit pacientů (abstrakt) 2. místo na studentské vědecké konferenci 3. LF UK (foto z předávání), (diplom)
A. Buček 2007–2008 Slovní produkce: normy pro české seniory (abstrakt)
P. Martínek 2006–2007 Aktivity denního života u pacientů s Alzheimerovou nemocí(abstrakt) 1. místo na studentské vědecké konferenci 3. LF UK (diplom), 2. místo na celostátní studentské vědecké konferenci lékařských fakult České a Slovenské republiky v Praze (foto z předávání), (diplom) a 3. místo v národní soutěži o nejlepší studentskou vědeckou práci v lékařských oborech vypisovanou Francouzským velvyslanectvím v ČR a Pierre Fabre Médicament, s.r.o. (diplom Cena za lékařství)
A. Buček 2006–2007 Slovní produkce pacientů s Alzheimerovou nemocí (abstrakt)
R. Antal
M. Gojdič
T. Komárová
K. Štillová
2004–2005 Diagnostika poruch vědomí - frekvence příčin, úskalí interpretace; mýtus meningeálního příznaku
Z. Elbertová 2004–2005 Využití krátkých kognitivních testů k vyhledávání Alzheimerovy demence (abstrakt) 5. místo z 19 zúčastněných

<<nahoru


Počet přístupů od 22. 9. 2011:TOPlist