Kognice - (latinsky cognoscere "poznávat, zkoumat" ) - termín vztahující se k získávání a zpracování informací, a k používání znalostí. Patří se především pozornost, vnímání, paměť, asociace, utváření konceptů, jazyk, řešení problémů a představivost.