Mnemotechniky - systém metod usnadňujících zapamatování a zvětšující rozsah paměti, založený na vytváření pomocných představ a asociací. V řeckém antickém bájesloví nalezneme bohyni paměti Mnémosyné, jež byla matkou Múz. Mnemoničtí géniové jsou lidé, kteří oplývají výrazně nadprůměrnými paměťovými výkony. Základními mnemotechnikami jsou kategorizace (roztřídění podnětů do logických skupin), vizualizace (mentální obrazy podnětů), akronyma (tj. zkratky, slova postavená z počátečním písmen zapamatovávaných slov), akrostika (říkanka, počáteční písmena např. verše vytvářejí určité slovo či mají připomenout počátek podnětového slova), metoda příběhu (vytvoření příběhu za pomoci podnětových slov), metoda loci (umístění podnětů do mentální mapy určitého místa).