Úvod / O nás / Ocenění / V médiích / Osvětové přednášky / Studentské práce / Podpora projektů / Odkazy / Kontakt          English
Pro odborníky: Testy / Dotazníky / Vzdělávací kurz / Zobrazení mozku / Neuropsychologie / Neurochemie / Publikace
Pro veřejnost: Vyšetření paměti / Ordinace v ČR / Info pro pečující / O Alzheimerově nemoci / Trénování paměti
Zapojte se do našich výzkumů: Výzkum nových probiotik / Výzkum paměti a spánku / Cvičení a paměť / Spánková edukace

 

INTERAKTIVNÍ TRÉNINK PAMĚTI

1) Pokud chcete svou paměť trénovat sami doma, doporučujeme navštívit webové stránky www.pfizer.cz/edukativni_brozury, kde najdete edukační materiály pro pacienty, pracovní sešity volně ke stažení, příručky pro pečující i další zajímavé informace.

2) Další pěkné trénování paměti a dalších poznávacích funkcí je připraveno na http://www.rskompas.cz/kognitivni-trenink

3) Časopis pro seniory i v online verzi www.vitalplus.org, lze zde najít i bloky cvičení paměti

4) Stránky trenérky paměti Z. Adlerové www.treninkpameti.com, s cvičeními v sekci Mozkovna, a Deníky, kde pokaždé najdete odkaz na nějaký kognitivní úkol

5) Online kurz cvičení paměti www.pomaterske.cz

6) www.jitkasucha.cz - ukázky z knih, které lze vytisknout

7) Časopis Makovice - www.makovice.net – "pro luštitele od 8 do 108 let" – lehčí křížovky a další úkoly

8) Pracovní sešity, které VZP proplácí svým pojištěncům starším 65 let (do výše 500 Kč, Klub pevného zdraví) - www.alzheimer.cz/e-shop, popř. síť lékáren Moje lékárna

9) Stránky trenérky paměti J. Suché www.napadnik-aktivizace.cz – určené spíše pro ty, kdo aktivity vedou – roční poplatek 450 Kč, možnost stahování jakýchkoliv aktivit, i pracovní listy pro klienty

 

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI A ZDRAVÉ STÁRNUTÍ

Trénování paměti je jedním ze způsobů udržování duševní svěžesti a samostatnosti během postupujícího věku. Představuje určitou kognitivní zátěž, která udržuje mozek činorodým, a zároveň se stává pilířem budování náhradních, alternativních strategií při řešení problémů čili aktivní kognitivní rezervy. Při aktivním přístupu jedince ke kognitivnímu cvičení lze předpokládat kompenzaci přirozeného úbytku duševní flexibility.

Základním kamenem trénování paměti jsou mnemotechniky, jejichž původ můžeme vysledovat až do antického Řecka. Během lekcí jsou procvičovány kognitivní nebo-li poznávací funkce prostřednictvím rozmanitých cvičení kombinujících různé způsoby vnímání, zpracování informací a zařazena jsou i cvičení s pohybem. Cílem je aktivovat co nejvíce mozkových center a drah. Kurzy trénování paměti jsou v současnosti dostupné na mnoha místech republiky. Kontakty můžete nalézt níže.

Trénování paměti je typem náročné duševní aktivity, jež je důležitá po celý život a i ve starším věku je tedy významnou složkou zdravého životního stylu. Pro zdravé stárnutí je vedle duševní činnosti vysoce důležitý tělesný pohyb, nejlépe některé aerobní cvičení uzpůsobené zdravotnímu stavu jednotlivce. Zásadní jsou vztahy s ostatními lidmi a udržování četných společenských kontaktů. Samozřejmostí je správná skladba potravy a pitný režim.

Od roku 2006 do konce roku 2010 probíhal projekt MŠMT 2D06013 Trénink kognitivních funkcí u stárnoucí populace – efektivita a využití. (Závěrečná zpráva projektu)

Články k tématu zdravý životní styl během stárnutí:
Ta hlava moje zapomnětlivá!
(Psychologie Dnes, 4/2008)
Výživa v starším věku (Florence – časopis moderního ošetřovatelství, 4/2008)

 

Veřejnost

 
Dokumentární film o výzkumném projektu
 
Kontakty na trenéry paměti a kurzy trénování paměti:
kurzy pro veřejnost
kurzy pro rezidenční zařízení
Seznam trénérů paměti III. stupně (absolventů třístupňového vzdělávání ČSTPMJ – vzdělávacího programu akreditovaného MPSV č.2009/716-PC/SP)
 

Trenéři paměti

Instruktážní film:
CD 1: lekce 1 / lekce 2 / lekce 3 / lekce 4 / lekce 5
CD 2: lekce 6 / lekce 7 / lekce 8 / lekce 9
   
Trénování paměti
Metodická příručka

Mgr. H. Štěpánková, Ing. D. Steinová


tištěnou verzi lze objednat / koupit
v Informačním středisku Psychiatrického centra Praha

   
Efektivita trénování paměti
Příručka pro zájemce o trénování paměti
doc. PhDr. M. Preiss, PhDr. D. Chrástková, Ing. D. Steinová, J. Vejsadová
   
Tipy na literaturu

Odkazy

Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging
Český statistický úřad. Senioři v české republice. ČSÚ, 2004. ISBN 802500936X.
The Dana Foundation: Brain Awareness Week 
EURAG Europe
Sekce kognitivní neurologie České neurologické společnosti JEP
Česká alzheimerovská společnost
Neuropsychologická sekce Asociace klinických psychologů ČR
www.trenovani-pameti.cz

Stránky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR:
Národní program přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 (Kvalita života ve stáří)
Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR - Zdraví pro všechny v 21. století

Cvičení pro seniory, aerobní cvičení
Obecně o aerobním cvičení:
Studio zdraví HEDIS
cvičíme.cz
Fit klub Heleny Jarkovské, Praha
Pohybové studio pro seniory v Brně

Univerzita třetího věku – jako možnost duševní aktivity ve starším věku
Přehled nabízených možností:

Třetí věk.cz e-senior helpnet.cz
 

Některé přímé odkazy:
Brno, Masarykova univerzita
Brno, Mendelova univerzita
Brno, Vysoké učení technické
Karlovy Vary (vč. pobočky v Rumburku)
Karviná
Mladá Boleslav 
Plzeň, Západočeská univerzita
Praha, Karlova univerzita
Praha, VŠE
Praha, ČVUT
Praha, Česká zemědělská univerzita
Olomouc, Univerzita Palackého
Opava, Slezská univerzita
Ostrava, Vysoká škola báňská
Svitavy
Turnov
Uherské Hradiště
Ústí nad Labem
 


Počet přístupů od 28. 2. 2010: TOPlist