Úvod / O nás / Ocenění / V médiích / Osvětové přednášky / Studentské práce / Podpora projektů / Odkazy / Kontakt          English
Pro odborníky: Testy / Dotazníky / Vzdělávací kurz / Zobrazení mozku / Neuropsychologie / Neurochemie / Publikace
Pro veřejnost: Vyšetření paměti / Ordinace v ČR / Info pro pečující / O Alzheimerově nemoci / Trénování paměti
Zapojte se do našich výzkumů: Výzkum nových probiotik / Výzkum paměti a spánku / Cvičení a paměť / Spánková edukace

 

  Poznejte demenci správně a včas
Příručka pro klinickou praxi
doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
PhDr. Martina Hasalíková
Rozhovor s doc. Bartošem,
Recenze
       

VELMI KRÁTKÉ ZKOUŠKY


Přestavujeme vám velmi krátké zkoušky, které v našem AD Centru využíváme v klinické praxi a výzkumu. Zvládnete s nimi orientačně vyšetřit kognitivní funkce v běžné ordinaci do pěti minut.

Náš tříminutový test ALBA je inovativní a původní česká zkouška pro detekci časných poruch paměti u jakékoli diagnózy, aniž by k testování byly potřeba nějaké pomůcky.

Naše původní zkouška POBAV má název podle hlavního obsahu – test pojmenování a vybavení obrázků, takže prověřuje rychle několik různých kognitivních funkcí. Test kreslení hodin je oblíbenou a komplexní zkouškou několika kognitivních funkcí. Snadno proveditelné, ale přitom náročné testy slovní produkce jsou užitečným vyšetřením především psychomotorického tempa, exekutivních funkcí a sémantické a pracovní paměti. Jako jejich vizuální analogii může sloužit pětičárový nebo pětibodový test obrazcové produkce.

U každého testu je uvedena stručná informace a různé dokumenty ke stažení.

Podrobnější údaje o některých těchto metodách je možné najít v odborné knize
Bartoš a Raisová: Testy a dotazníky pro vyšetřování kognitivních funkcí, nálady a soběstačnosti.
   
Úvodní slovo Doc. MUDr. Aleše Bartoše, Ph.D. z Oddělení kognitivních poruch a AD Centra
v Národním ústavu duševního zdraví o testech
Zásady správného testování

 

Seznam vystavených testů:

Velmi krátké kognitivní zkoušky (do 5 minut)

 

Rychlý test paměti Amnesia Light and Brief Assessment (ALBA) – 2019

Rychlý test paměti Amnesia Light and Brief Assessment (ALBA) je původním českým a inovativním testem, jak snadno (proto v názvu Light) a rychle během dvou až tří minut (proto Brief) vyšetřit stav paměti (proto Amnesia Assessment). Zkouška ALBA může být dobrým pomocníkem v klinické a výzkumné praxi při detekci kognitivních deficitů poruch paměti v počáteční fázi. Pro svou nápaditou konstrukci se stane atraktivní a zábavnou zkouškou i pro vyšetřované osoby. Může být využita různými specialisty v rámci komplexní péče o pacienty s poškozením mozku – neurology, psychiatry, geriatry, praktickými lékaři, zdravotními sestrami, sociálními pracovníky, psychology, klinickými logopedy, ergoterapeuty aj. Výhodou je to, že není třeba žádných pomůcek a dá se provést dokonce z hlavy i bez záznamového archu.

[Stáhnout záznamový formulář a návod k testu ALBA]

Související články

Bartoš. A. Dvě původní české zkoušky k vyšetření paměti za tři minuty: Amensia Light and Brief Assessment (ALBA). Cesk Slov Neurol N 2019; 82(4): 420-429

článek Bartoš A. Test gest (TEGEST) k rychlému vyšetření epizodické paměti u mírné kognitivní poruchy. Cesk Slov Neurol N 2018; 81(1): 37-44. [LINK FullText]

 

 

Test písemného záměrného Pojmenování OBrázků A jejich Vybavení (písemný záměrný POBAV) – 2015

Písemné záměrné pojmenování obrázků a jejich vybavení (POBAV) je původním českým a krátkým testem, jehož smyslem je rychle prověřit současně psanou řeč, dlouhodobou sématickou a krátkodobou vizuální paměť. Název vystihuje hlavní obsah testování a z klíčových písmen vznikla zkratka POBAV (Pojmenování OBrázků A jejich Vybavení). Úkolem vyšetřovaného je napsat jedním slovem názvy 20 obrázků a zároveň si je zapamatovat. Vzápětí je požádán znovu napsat názvy obrázků, na které si vzpomene. Test POBAV je jednoduše proveditelný kýmkoli bez zvláštních zkušeností po krátkém zácviku. Je náročný pro vyšetřovaného na více kognitivních funkcí. Má dobrou senzitivitu a specificitu k časné detekci mírné demence způsobené Alzheimerovou nemocí. Trvá krátce (3,5-4 minuty). Vzhledem k těmto přednostem může být vhodným nástrojem ke všestrannému použití v běžné praxi pro různé odborníky v mnoha klinických situacích nejen u demencí.

[Stáhnout záznamový formulář a návod k testu Písemný záměrný POBAV]

Související články

Bartoš A. Pamatujte na POBAV - krátký test pojmenování obrázků a jejich vybavení sloužící ke včasnému záchytu kognitivních poruch. Neurologie pro praxi. 2018, Supplementum, 19, 5-14. ISSN 1213-1814.

Bartoš A, Hohinová M. Soubor obrázků s protikladnou náročností pojmenovatelností. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2018, 81(4): 466-474. DOI: 10.14735/amcsnn2018466

Bartoš A. Netestuj, ale POBAV: písemné záměrné Pojmenování OBrázků A jejich Vybavení jako krátká
kognitivní zkouška.
Cesk Slov Neurol N 2016; 2016; 79/112(6), 671-679

Bartoš A, Čermáková P, Orlíková H, Al-Hajjar M, Řípová D. Soubor jednoznačně pojmenovatelných
obrázků k hodnocení a léčbě jazykových a kognitivních deficitů.
Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie,
2013; 76(4): 453-462

Ohlasy

1. POBAV se rozhodla vydat farmaceutická firma Schwabe formou trhacího bloku pro klinickou praxi  >>>
V případě zájmu o trhací blok kontaktujte zástupkyni firmy: Mgr. Monika Taterová, sales manager, Schwabe Czech Republic s.r.o., Čestmírova 1, 140 00 Praha 4, tel.: 241 740 447, fax: 241 740 167, www.schwabe.cz

2. Článek o testu POBAV byl suverénně nejčtenějším článkem v časopise České a slovenské neurologie a neurochirurgie z celého čísla 6 v roce 2016 .

3. Uživatelé testu POBAV o něm napsali pochvalné e-maily:

 

From: Mgr. Petra Meisnerová [mailto:Petra.Meisnerova@seznam.cz]
Sent: Sunday, January 29, 2017 10:54 AM
To: Bartos Ales <Ales.Bartos@nudz.cz>
Subject: Test POBAV

Vážený pane docente,
test POBAV již rok používáme a zařadili jsme ho jako jeden z testů do dopravně psychologického vyšetření. Pracuje se nám s ním velmi dobře. Je jasný, rychlý, estetický a přehledný. Nejen, že získáme velmi rychle základní informaci o krátkodobé paměti probanda, ale výsledek testu POBAV nám napoví, jaký další test do testové baterie u konkrétního řidiče zařadit. Test používáme nejen u řidičů seniorů, ale i u mladších řidičů a jeho výsledky jsou také velmi užitečné. Jelikož při vyšetření používáme i jiné testy paměti, můžeme nyní již konstatovat, že výsledky testu POBAV a výsledky jiných testů paměti se u konkrétního probanda velmi podobají. Myslím, že by stálo za to, aby mohl být tento test častěji využíván v oblasti psychologické diagnostiky v nejrůznějších oborech psychologie.

Se srdečným pozdravem
Mgr. Petra Meisnerová

poradenská psycholožka
dopravní psycholožka s akreditací MD
lektorka vzdělávacích programů
supervizorka

From: wittnerova@seznam.cz [mailto:wittnerova@seznam.cz]
Sent: Sunday, January 29, 2017 4:03 PM
To: Bartos Ales <Ales.Bartos@nudz.cz>
Subject: Test POBAV

Vážený pane docente,
v ordinaci klinické a dopravní psychologie Plzeň  jsme se seznámili s testem POBAV  před relativně krátkou dobou - koncem roku 2016.
Test  se okamžitě, zcela a nenásilně  "vloudil" do naší testové baterie krátkých neuropsychologických testů, používaných pro detekci kognitivních poruch, zvláště mnestických funkcí, u klientů s různým postižením CNS. Ať již po cévních mozkových příhodách, posttraumatickém organickém postižení funkcí CNS, tak také k diferenciaci vaskulární demence a demence Alzheimerovského typu. Test je možné rovněž použít individuálně  pro rychlý screening  organicity také u řidičů - seniorů.  Pro posuzované osoby již svým názvem odlehčuje možný aspekt psychotraumatizující "zkoušky". Je rychlý, svižný, zábavný, členitý,,posuzovanou osobu nezatěžující. Je kreativní, s vypovídající hodnotou k příp. poruchám kognice.  

Přeji Vám mnoho úspěchů a velice zdravím
Iva Wittnerová

PhDr. Iva Wittnerová
ABC psychologie, s.r.o.
Ordinace klinické a dopravní psychologie
U Velkého rybníka 115, 323 00 Plzeň
e-mail: wittnerova@seznam.cz
http://wittnerova.sweb.cz

 

From: PhDr. Igor Grajcar [mailto:igorgrajcar@gmail.com]
Sent: Saturday, January 14, 2017 3:58 PM
To: Bartos Ales <Ales.Bartos@nudz.cz>
Subject: Neuropsychologická skúška " POBAV"

Dobrý den p. docent
som Igor Grajcar, klinický psychológ zo psychiatrického oddelenia nemocnice s poliklinikou z Východného Slovenka - z Trebišova.
Rád by som sa s Vami podelil o svoju klinickú skúsenosť s použitím nového diagnostického nástroja testu POBAV.
Skúšku administrujem obvykle ako prvú z celej palety testov pri podozrení na kognitívny deficit bez ohľadu na etiopatogenézu poruchy, špeciálne ale pri suspekcii na incipientnú fázu Alzheimerovej choroby ale aj u iných neurodegenerácií.Nemám s ním skúsenosť u iných nozologických jednotiek okrem demencií ale chystám sa na to.
Test vnímam ako výborný rozbehový diagnostický nástrel, ktorý ma časovo nezaťaží a poskytne mi "za málo peňazí veľa muziky", teda veľa prvotných zásadných infomácií.Jeho screeningovosť nejde na úkor kvality získaných informácií, skôr naopak, smeruje k podstate.
Okrem toho je  prívetivým svojou podstatou aj pre pacienta, V ľahších prípadoch dodá pacientovi sebavedomie a uľahčí s ním pokračujúcu kooperáciu.Psychometricky je  veľmi silný.
Je geniálny tým, že je prostý nielen administráciou ale aj myšlienkou vyhodnotenia a naviac diagnosticky veľmi výživný a závery z neho plynúce sa mi často neskôr s odstupom času potvrdili aj inými nálezmi či klinickým vývojom. Má iskru.Teším sa, keď ho beriem do ruky  idem s ním pracovať.

Igor Grajcar

PhDr. Igor Grajcar
súdny znalec v odbore písmoznalectvo a klinická psychológia dospelých
mail:
igorgrajcar@gmail.com
www.expertizapisma.sk

 

4. Test POBAV má již první zahraniční překlad záznamového archu, instrukcí a návodu do slovenštiny.
Dokumenty jsou dostupné po e-mailové žádosti u autora testu doc. MUDr. Aleše Bartoše, Ph.D.

 

Test kreslení hodin (TKH) – 2015

Test kreslení hodin (TKH) je rychlou orientační zkouškou sloužící k detekci kognitivních poruch a demence. Úkolem vyšetřovaného je nakreslit ciferník, všechna správně umístěná čísla a nastavit dvě různě dlouhé ručičky tak, aby ukazovaly požadovaný čas, nejčastěji 11:10 hod. Jedná se o oblíbenou a jednoduchou zkoušku, která postihuje několik kognitivních funkcí současně. Používá se nejen samostatně, ale také jako součást krátkých komplexních testů s vlastním skórováním (např. v Addenbrookském nebo Montrealském kognitivním testu).
Test kreslení hodin je dosud nepřekonaná zkouška pro jednoduché zadání, krátké trvání a komplexní pojetí. Pro tyto vlastnosti je vhodným doplňkem k testu MMSE. V našem AD Centru jím vyšetřujeme prakticky každého. Považujeme ho spíše za kvalitativní test, jehož jakékoli chybné provedení může upozornit na kognitivní poruchu. Je tomu tak proto, že splnění zkoušky je poměrně jednoduchým úkolem. Ze stejného důvodu nezachytí počínající deficity podobně jako MMSE. Chyby se objevují až při rozvinutém onemocnění, což je největší nevýhodou.
Jedná se o zkoušku, která má spousty zadání a hodnocení. Existuje zadání s předkresleným kruhem nebo bez něj, s číselným nebo slovním zadáním času, s různými časy apod. Z našich stránek je možné stáhnout variantu provedení a skórování, které jsme si vytvořili léty klinické praxe. Pro testování navrhujeme náročnější čas 23:20, při které je vyšetřený nucen přejít z 12hodinového módu na 24hodinový. V hodinách tedy musí převést čísla na ciferníku na jiná čísla vyšší než 12, která na něm nejsou. K hodnocení jsme se snažili vyjádřit kvalitu kresby adekvátním počtem bodů. Jedná se o jednoduchý a krátký systém pěti dichotomických otázek, kterými hodnotíme podrobně především ručičky. Byl vyvinut v AD Centru v r. 2014–2015 a pojmenován po jeho tvůrcích Baja (Bartoš–Janoušek). Čím vyšší skór, tím lepší výkon.
 

Dvě provedení Testu kreslení hodin s časem 23:20 k vyhodnocení podle BaJa systému jako kvíz
Zkuste je vyhodnotit sami. Výsledky najdete níže.

Ciferník A

               Ciferník B

Správné vyhodnocení dvou provedení Testu kreslení hodin podle BaJa skórování
Ciferník A: 3 body (1 + 1 + 1 + 0 + 0); Ciferník B: 2 body (1 + 1 + 0 + 0 + 0)

[Stáhnout záznamový formulář s Baja skórováním na Test kreslení hodin]

 

Testy slovní produkce (TSP, SP)

Při zkoušce slovní produkce (SP) je úkolem vyjmenovat co nejvíce slov podle určitých pravidel za určitý čas, nejčastěji za jednu minutu. Jedná se o užitečnou zkoušku s jednoduchým zadáním, krátkým trváním a relativně velkou náročností pro posuzovaného (musí dodržovat pravidlo, generovat slova na čas, nesmí je opakovat).
Rozlišujeme dva základní typy: 1. kategoriální (sémantická) SP a 2. fonémická (lexikální) SP.
Při kategoriální SP se vyjmenovávají slova z určité kategorie. Nejčastější a nejoblíbenější skupinou jsou zvířata. Jako další kategorie se používají druhy ovoce, zeleniny, povolání, nákupní seznam, křestní jména, barvy, rostliny, dopravní prostředky aj.
Fonémická SP je založena na slovech začínajících určitým písmenem. V Česku se vžila počáteční písmena slov N, K, P, ale lze se setkat i s dalšími písmeny jako V, O, Z, B, D, L, M, T, R, S.
Přestože kategoriální a fonémická SP mají podobný princip, jedná se o dvě různé zkoušky lišící se náročností, anatomickými koreláty a klinickým významem.
Testy slovní produkce jsou přímočaré a zdánlivě jednoduché zkoušky. Ve skutečnosti jsou poměrně náročné a komplexní ve velmi krátkém čase. V Česku jsou daleko známější a používanější fonémické SP než kategoriální. Překvapilo nás, jak špatné psychometrické vlastnosti má právě hojně používaná fonémická SP v diagnostice Alzheimerovy nemoci. Zároveň není výhodnější používat výkon ze tří SP slov (na počáteční písmeno N – K – P než pro jednotlivé SP na jedno počáteční písmeno). Domníváme se, že při podezření na Alzheimerovu nemoc jsou to zbytečné zkoušky. Pokles se projevuje až při větším kognitivním deficitu. To neznamená, že v jiných indikacích nemají svou výpovědní hodnotu (např. u vaskulární nebo frontotemporální lobární degenerace). Naproti tomu jakákoli kategoriální SP ať už jednotlivá, nebo kombinovaná do trojice přináší jasně užitečnou informaci v detekci Alzheimerovy nemoci. Navíc mají daleko jednodušší, a tedy i kratší instrukci zadání. Považujeme je za ideální zkoušky k rychlé detekci Alzheimerovy nemoci. Dokonce na to stačí již půlminuta. Nejoblíbenější a nejpříjemnější pro vyšetřování je kategorie zvířata. Vřele tuto SP doporučujeme začít používat v každodenní klinické praxi.
V AD Centru jsme zjistili výkony na velkém počtu normálních seniorů a pečlivě diagnostikovaných pacientů s Alzheimerovou nemocí pro tyto testy slovní produkce:
1) slovní produkce na kategorie: zvířata, ovoce, nákupní seznam, povolání, ženská jména, mužská jména
2) slovní produkce na počáteční písmeno: N – K – P, K z testu MoCA, V, O, Z

Příklad zápisu slovní produkce na 3 kategorie a jeho vyhodnocení:

     

[Stáhnout záznamový formulář s instrukcí na tři testy KATEGORIÁLNÍ slovní produkce OVOCE – ZVÍŘATA – NÁKUPNÍ SEZNAM]
[Stáhnout záznamový formulář s instrukcí na tři testy KATEGORIÁLNÍ slovní produkce podle vlastního výběru]
[Stáhnout záznamový formulář s instrukcí na tři testy FONÉMICKÉ slovní produkce počáteční písmena N – K – P]
[Stáhnout záznamový formulář s instrukcí na tři testy FONÉMICKÉ slovní produkce na počáteční písmena podle vlastního výběru]

Popis Testu slovní produkce
Administrace a vyhodnocení Testu KATEGORIÁLNÍ slovní produkce
Administrace a vyhodnocení Testu FONÉMICKÉ slovní produkce

 

Pětičárový test obrazcové produkce (ČAPR)

Úkolem vyšetřované osoby je vytvořit v určitém časovém intervalu co nejvíce neopakujících se obrazců z právě pěti rovných čar. Proto jsme ho nazvali pětičárový test. Jelikož je vizuální analogií slovní produkce, doplnili jsme označení o obrazcovou produkci. Z klíčových písmen názvu vznikla zkratka testu ČAPR (pětiČÁrový, PRodukce).
Jedná se o zkoušku, která trvá krátce a klade vysoké nároky na vyšetřovaného, který musí kombinovat více podmínek současně s časovým omezením. Je ideálním nástrojem k rychlému orientačnímu posouzení kognitivních schopností v jakékoli ordinaci či zařízení. Výhodou je použití pouze čistého papíru bez předdefinovaného textu či grafiky. Určitým problémem je někdy vyhodnocení. U některých podobných obrazců se obtížně určuje, zda se jedná o nový, či opakující se obrazec. Občas bývá problém správně určit počet čar, pokud nesledujeme tvorbu obrazce a máme už k dispozici jen výsledek.
Příklad obrazcové produkce v pětičárovém testu (ČAPR) za 3 minuty od pacienta s diagnózou mírné kognitivní poruchy způsobené Alzheimerovou nemocí, 77 let, středoškolské vzdělání bez maturity, 15 let vzdělání, MMSE 29 bodů, po 5 letech sledování přechod do stadia demence (menší nápaditost, menší počet, jiný počet čar, opakování).


Vysvětlivky zkratek: V – vzor, O – opakování, MP – mimo podmínky (jiný počet čar)

Příklad vyhodnocení:

  • celkový počet obrazců: 12
  • počet obrazců mimo podmínky (jiný počet čar): - 2
  • počet opakovaných obrazců: -4
  • počet vzorů: 1

počet SPRÁVNÝCH obrazců: 6

[Stáhnout záznamový formulář s instrukcí na Pětičárový test obrazcové produkce (ČAPR)]

Popis Pětičárový test obrazcové produkce (ČAPR), AD Centrum, NUDZ
Administrace a vyhodnocení Pětičárový test obrazcové produkce (ČAPR), AD Centrum, NUDZ
   

 

Pětibodový test obrazcové produkce (BOPR)

Úkolem vyšetřované osoby je vytvořit v určitém časovém intervalu co nejvíce neopakujících se obrazců, které vzniknou různým spojováním dvou až pěti bodů (teček) uspořádaných jako na dominu. Proto jsme ho nazvali pětibodový test. Jelikož je vizuální analogií slovní produkce, doplnili jsme označení o obrazcovou produkci. Z klíčových písmen názvu vznikla zkratka testu BOPR (pětiBodový test Obrazcové Produkce).
Test BOPR považujeme za dobře koncipovaný test. Obrazce řízené pěticí bodů jsou jednoznačné, a tak se snadno určují opakující se vzory. Zkouška je náročnější na vysvětlení a pochopení, a proto jsou užitečné úvodní příklady. Zkoušeli jsme zadávat test bez nich, ale jejich vynechání se nám neosvědčilo. Vyhodnocení klade zvýšené nároky na pozornost hodnotitele. Překvapilo nás, že výkon pacientů s Alzheimerovou nemocí se odlišuje od normálních seniorů za jednu či dvě minuty. Tím je vše rychlejší, včetně snadnějšího vyhodnocení.
Příklad obrazcové produkce v pětibodovém testu (BOPR) za 3 minuty od pacienta 70 let, VŠ vzdělání, 18 let vzdělání, MMSE 26 bodů, diagnóza demence způsobené Alzheimerovou nemocí, která byla později potvrzena histopatologickým vyšetřením mozku,
(špatný plán – ztrácí čas obrazci spojující všechny body, menší počet, sklon k opakování)


Vysvětlivky zkratek: V – vzor, O – opakování

Příklad vyhodnocení:

  • celkový počet obrazců: 20
  • počet vzorů: 5
  • počet opakovaných obrazců: -5

počet SPRÁVNÝCH obrazců: 15

[Stáhnout záznamový formulář s instrukcí na Pětibodový test obrazcové produkce (BOPR)]

Popis Pětibodového testu obrazcové produkce (BOPR), AD Centrum, NUDZ
Administrace a vyhodnocení Pětibodového testu obrazcové produkce (BOPR), AD Centrum, NUDZ
<<nahoru

 

Soubor jednoznačně pojmenovatelných obrázků k hodnocení a léčbě jazykových a kognitivních deficitů – 2013

2013 – Soubor jednoznačně pojmenovatelných obrázků k hodnocení a léčbě jazykových a kognitivních deficitů obsahuje 66 černobílých obrázků v 10 sémantických kategoriích (zvířata, pracovní nástroje, oblečení, ovoce, zelenina, části těla, rostliny, dopravní prostředky, jídlo, hudební nástroje), jejichž pojmenování je v češtině jednoslovné a s vysokou mírou shody pojmenování. Zároveň je o nich známa náročnost pojmenování pro pacienty s Alzheimerovou nemocí (těžké, středně těžké a lehké). Jsou připraveny k více účelům v hodnocení, diagnostice nebo léčbě jazykových, paměťových a dalších kognitivních deficitů. Je možného ho získat žádostí u Dr. Bartoše na e-mailové adrese ales.bartos@nudz.cz se zdůvodněním, jak budou používány.

Související článek:
Bartoš A, Čermáková P, Orlíková H, Al-Hajjar M, Řípová D. Soubor jednoznačně pojmenovatelných obrázků k hodnocení a léčbě jazykových a kognitivních deficitů. Cesk Slov Neurol N 2013; 76/109(4): 453-462.
[Číst celý článek]

 

<<nahoru

 

 
     


 


Počet přístupů od 23. 4. 2009:TOPlist