Vzdělávací akce -> Modelování zrakové kůry

Název akceVisual cortex modelling
Bližší specifikace akceNedávny pokrok pri aplikovaní optogenetiky v primátoch odštartoval vývoj prostetických implantátov na bázi svetelnej stimulácie za účelom obnovy sensorickeho systému. Vďaka jeho dobrej dostupnosti na povrchu mozgu a množstve nahromadených experimentálnych znalostí, obnova zraku cez priamu svetelnú aktiváciu primárneho vizuálneho kortexu je jedným z najsľubnejších cieľov prostetických implantátov na báze optogenetiky. Avšak, dva fundamentálne aspekty kortikálnej optogentickej prostetiky zostávajú nejasné. Po prvé, dynamika aktivácie neurálneho substrátu pod vplyvom priamej stimulácie nie je dostatočne preskúmaná. Po druhé, neexistujú protokoly pre transformáciu arbitrárnych vizuálnych stimulov do svetelných vzorcov ktoré by vyvolali percepciu daného stimulu. Pomocou detailných neurálnych sieťových modelov primárneho visualneho kortexu, v tejto štúdií preskúmame vzťah medzi špecifickými priestorovými konfiguráciami projekcie svetla na kortex, a výsledným časovo-priestorovým vzorcom vyvolanej aktivity v simulovanom kortikálnom substráte. Pomocou takýchto virtuálnych experimentov navrhneme protokol na transformovanie špecifickej triedy stimulov na vzorce aktivačných signálov mriežky svetlo emitujúcich elementov (napr. LED array), a vyvolanú aktiváciu kortexu porovnáme s analogickým virtuálnym experimentom simulujucim normálny zrak (normal vision condition).
PřednášejícíMgr. Ján Antolík, Ph.D., Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Datum04.12.2018
Čas13:00
Poznámka
Komu je akce určena
Komu je akce určena – bližší specifikacezájemcům o téma
Místo konáníVelká posluchárna NUDZ
Typ akceCeloústavní seminář
OrganizátorVP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku
Kontaktní osobaMgr. et Mgr. Iveta Fajnerová, Ph.D.
Kapacita
Obrázky
 


O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty