Mgr. Pavla Chomynová
researcher
working at:  RP4 Epidemiological and Clinical Research in Addictions
in the institution:  2015 - present
telephone: (+420) 283 088 403
e-mail: Pavla.Chomynova@nudz.cz


Pavla Chomynova graduated in Social Geography at the Faculty of Natural Sciences of Charles University in Prague and since 2003 she has been working for the Czech National Monitoring Centre for Drugs and Addiction of the Office of the Government of the CzechRepublic. In NMC, she has been responsible for data collection and analysis of population and school surveys on drug use, and has been a national expert for the Czech Republic in the field of population surveys for the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA). She collaborated on preparation, data collection and analysis of general population surveys on health status and lifestyle of the population in the CzechRepublic in 2004 and 2008, and National Survey on Substance Use in 2012. Since 2003 she has been a project team member of the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD).

Since January 2015 she has been working for the National Institute of Mental Health. Within the Centre of Epidemiological and Clinical Research on Addiction, she is a member of the working group on Behavioural Epidemiology where she focuses on the topic of alcohol and other drug use among adolescents, and analysis of trends in national and international context. She is interested in attitudes of young people towards substance use, risk perception, regional analysis and geographical data projections. Currently, she is also a PhD student of addictology at the 1st Faculty of Medicine of the Charles Univerzity in Prague.

Bachelor thesis

1997 - 2000: Child Population and Poverty in Transforming Countries of the European Region

Master thesis

2000 - 2002: Health Status and Lifestyle of Children in Prague: A Questionnaire Survey

Publications

Most important publications

ČERVENÝ, J., CHOMYNOVÁ, P., MRAVČÍK, V., VAN OURS, JC. Cannabis decriminalization and the age of onset of cannabis use. International Journal of Drug Policy. 2017, 43(May), 122-129. ISSN 0955-3959. DOI: 10.1016/j.drugpo.2017.02.014.

MRAVČÍK, V., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K. Užívání návykových látek a problematika závislosti. In: Horáček, J., Kesner, L., Höschl, C., Španiel, F. Mozek a jeho člověk, mysl a její nemoc. Praha: Galén, 2016, s. 324-333. ISBN: 978-80-7492-283-1.

PRAJSOVÁ, J., CSÉMY, L., CHOMYNOVÁ, P., DVOŘÁKOVÁ, Z. Rizikové faktory suicidálního chování českých adolescentů: průřezová studie z dat ESPAD 2015. Reflexe směřování Katedry sociální práce FFUK v Praze. Praha. 22.01.2016 - 22.01.2016.

CHOMYNOVÁ, P., CSÉMY, L., MRAVČÍK, V. Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD): Metodologie projektu, předběžné výsledky studie v roce 2015 a trendy v letech 1995–2015. Seminář Centra epidemiologického a klinického výzkumu závislostí (EPCLIRA). NUDZ, Klecany. 08.06.2016 - 08.06.2016.


Show all publications of this employee

Database of all NIMH publications

 


RP1 Experimental Neurobiology RP2 Public Mental Health RP3 Applied Neuroscience and Neuroimaging RP4 Epidemiological and Clinical Research in Addictions RP5 Sleep Medicine and Chronobiology RP6 Brain Electrophysiology RP7 Clinical Research of Mental Disorders RP8 Translational Neuroscience International Cooperation Department AD Centrum Publications Ongoing Projects Pharmaceutical Industry-Sponsored Research Ethics Commission Postgraduate Students Conferences & Seminars Awards International Course 2015
About NIMH Czech Rep. Research Programmes Medical Care For Students Information Centre Press Contacts