PhDr. Michal Šmotek
postgraduate student, psychologist
working at:  RP5 Sleep Medicine and Chronobiology
Medical care: Department of Sleep Medicine
in the institution:  2015 - present
telephone: (+420) 283 088 231
e-mail: michal.smotek@nudz.cz


Interests / hobbies

psychologie spánku a snění, vliv umělého osvětlení na spánek a kognici, analytická psychologie

Professional training and experience

2008 - 2011: University of P.J. Safarik, Kosice, Slovakia, Faculty of Science, Study programme: Biology
2008 - 2013: University of P.J. Safarik, Kosice, Slovakia, Faculty of Arts, Study programme: Psychology
2015 - present: Charles University in Prague, 3rd Faculty of Medicine, Study programme: Neuroscience

Membership in professional organizations

2014 - present: Czech society for analytical psychology
2015 - present: Czech neuropsychopharmacological society
2015 - present: European Sleep Research Society

Master thesis

2013: Specific traits in ROCF test in patients with neurodegenerative disorders

Awards and honors

2017: Award for the best poster in the category of nonpharmacological interventions, 59th Czecho-slovak psychopharmacological conference, Jeseník, 4.1.-8.1.2017

Specialization

2012 - 2013: Training in symbolic and relaxational psychotherapy
2014 - present: Training in analytical psychology and psychotherapy
2015 - 2015: Certified training course in Thematic Apperception Test
2015 - 2017: Certified training course in Rorschach
2015 - present: Postgraduate training in Clinical Psychology
2016 - 2016: Basic training course in hypnosis

Thesis

2015 - present: Blue light spectrum and its effects on various characteristics of human sleep and cognition

Publications

Most important publications

ŠMOTEK, M., VLČEK, P., SAIFUTDINOVA, E., KOPŘIVOVÁ, J. Prokognitivní účinek umělého osvětlení: Objektivní a subjektivní charakteristiky vigility u zdravých dospělých po expozici světlu různé vlnové délky. 59. česko-slovenská psychofarmakologická konference. Jeseník. 04.01.2017 - 08.01.2017.

ŠMOTEK, M., KOPŘIVOVÁ, J., ŠÓŠ, P. Vliv modrého světla na cirkadiánní systém, spánek a kognitivní výkonnost. Psychiatrie. 2016, 20(1), 29-34. ISSN 1211-7579.

JANEČKOVÁ, D., WEISSOVÁ, K., FÁRKOVÁ, E., VELDOVÁ, K., LIŠKOVÁ, M., DUDYSOVÁ, D., ŠMOTEK, M., KOPŘIVOVÁ, J., BENDOVÁ, Z. Ranní ptáče dál doskáče... Ale co sovy?. In: Horáček, J., Kesner, L., Höschl, C., Španiel, F. Mozek a jeho člověk, mysl a její nemoc. Praha: Galén, 2016, s. 146-152. ISBN: 978-80-7492-283-1.

JANEČKOVÁ, D., FÁRKOVÁ, E., WEISSOVÁ, K., ŠMOTEK, M., DUDYSOVÁ, D., LIŠKOVÁ, M., VELDOVÁ, K. Sleep symposium. 2nd EFPSA Conference,. Ružomberok, Slovakia. 14.11.2015 - 17.11.2015.

ALBRECHT, J., ŠMOTEK, M., ANDERS, M. Soudobé možnosti využití transkraniální stimulace stejnosměrným proudem v léčbě duševních poruch. Česká a slovenská psychiatrie. 2014, 110(2), 88-95. ISSN 1212-0383.


Show all publications of this employee

Database of all NIMH publications

 


RP1 Experimental Neurobiology RP2 Public Mental Health RP3 Applied Neuroscience and Neuroimaging RP4 Epidemiological and Clinical Research in Addictions RP5 Sleep Medicine and Chronobiology RP6 Brain Electrophysiology RP7 Clinical Research of Mental Disorders RP8 Translational Neuroscience International Cooperation Department AD Centrum Publications Research Projects Pharmaceutical Industry-Sponsored Research Ethics Commission Postgraduate Students Conferences & Seminars Awards International Course 2015
About NIMH Czech Rep. Research Programmes Medical Care For Students Information Centre Press Contacts