Inpatient Ward 2: Mood Disorders

Treatment and research programs:

Poruchy nálady (depresivní porucha, bipolární porucha etc.) jsou onemocněními, která jsou často spojena s významnou hladinou pracovní neschopnosti, morbidity a mortality. Ačkoli je k dispozici množství léčebných možností, žádná z nich není účinná universálně a většina nemocných s poruchou nálady podstupuje několik za sebou následujících léčebných pokusů, než dosáhne remise onemocnění. K výzkumným úkolům pracovní skupiny patří ověřování účinnosti nových léčebných intervencí a hledání a testování účinností různých faktorů (klinických, neurofyziologických, biochemických etc.) v predikci léčebného výsledku různých intervencí (farmakologických a non-farmakologických) u poruch nálady.

 


Profile Organizational Chart How Can I Book an Appointment? Outpatient Clinic Inpatient Ward 1: Anxiety Disorders Inpatient Ward 2: Mood Disorders Inpatient Ward 3: Psychotic Disorders Day Care Center 1: Anxiety and Personality Disorders Day Care Center 2: Anxiety Disorders Day Care Center 3: Psychotic Disorders Day Care Center 4: Senior Care Dept. of Cognitive Disorders Neurophysiology and EEG Department of Sleep Medicine Neurostimulation Neuroimaging Unit Clinical Psychology Physiotherapy Occupational Therapy Social Services Specific Treatment Programs Medicinal Doctors (Psychiatrists) Sponsorship Patients Rights
About NIMH Czech Rep. Research Programmes Medical Care For Students Information Centre Press Contacts