Inpatient Ward 3: Psychotic Disorders

Treatment and research programs:

Výzkumná skupina provádí klinicky orientovaný výzkum u pacientů s psychotickými poruchami. V rámci klinické praxe provádíme měření sérových hladin antipsychotik k posouzení adherence, rezistence/pseudorezistence pacientů s psychózou. Zjišťujeme míru deficitu sérového 25-OH vitaminu D u pacientů se schizofrenií. Podílíme se na náběru pacientů do dlouhodobého sledování prvních epizod schizofrenie - Studie ESO vedené MUDr. Španielem, PhD.

 


Profile Organizational Chart How Can I Book an Appointment? Outpatient Clinic Inpatient Ward 1: Anxiety Disorders Inpatient Ward 2: Mood Disorders Inpatient Ward 3: Psychotic Disorders Day Care Center 1: Anxiety and Personality Disorders Day Care Center 2: Anxiety Disorders Day Care Center 3: Psychotic Disorders Dept. of Cognitive Disorders Neurophysiology and EEG Department of Sleep Medicine Neurostimulation Neuroimaging Unit Clinical Psychology Physiotherapy Occupational Therapy Social Services Specific Treatment Programs Medicinal Doctors (Psychiatrists) Sponsorship Patients Rights
About NIMH Czech Rep. Research Programmes Medical Care For Students Information Centre Press Contacts