Neurostimulation

Treatment and research programs:

 

 

Objednávání pacientů 

Pacienti jsou objednáváni k ambulantnímu vyšetření pouze na základě doporučení od psychiatra, respektive na základě jejich podrobné lékařské zprávy. Specialista v naší ambulanci následně na základě ambulantního vyšetření rozhodne o indikaci pro léčbu rTMS. Po absolvování série rTMS je ošetřujícím specialistou vyhodnocen přínos rTMS léčby pro pacienta. Pacienti absolvující rTMS však z kapacitních důvodů nejsou přebíráni do trvalé péče našeho pracoviště. 

Kontakt Žádáme objednat se telefonicky nebo e-mailem k ambulantnímu předvyšetření přes naši ambulanci na tel. 283 088 140, 283 088 244, ambulance@nudz.cz

 

Klinická léčba

Laboratoř neurostimulace nabízí klinickou léčbu pomocí repetitivně transkraniální magnetické stimulace (rTMS) u schizofrenních pacientů trpícími sluchovými halucinacemi a pacientů s depresivní epizodou (unipolární a bipolární deprese), kde dosavadní léčba pomocí psychofarmak selhává. Naše laboratoř je užívána jak k léčbě ambulantních pacientů, tak pacientů hospitalizovaných v našem zařízení. Jedná se o léčebný výkon, který je hrazen zdravotní pojišťovnou.

Výzkumná léčba

Výzkumně poskytujeme rTMS pacientům s depresivní epizodou léčených pro bipolární afektivní poruchu. Dále nabízíme výzkumně tDCS pacientům s unipolární depresí a schizofrenním pacientům s kognitivním deficitem, kde zkoumáme efekt na kognitivní deficit při kombinaci tDCS aplikace s rehabilitací pomocí počítačového kognitivního tréninku.

1. Repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS)

Transkraniální magnetická stimulace v léčbě bipolární deprese

Čtyřtýdenní (20 aplikací) studie s TMS u pacientů s bipolární poruchou, kteří jsou aktuální v depresivní epizodě a jejich stávající léčba není úspěšná či dostatečná. Srovnávány jsou účinnosti 3 různých způsobů a míst aplikace. Součástí studie jsou i vyšetření magnetickou rezonancí (MR) a elektroencefalografem. Výsledky MR využíváme k přesnému zaměření místa stimulace, stimulace je individuálně navigovaná. Medikace není během studie měněna. Studii lze absolvovat jak za hospitalizace, tak ambulantně. Zájemci se mohou obracet o podrobnější informace na MUDr. Tomáše Nováka nebo MUDr. Moniku Klírovou (více).

 

2. Transkraniální stimulace stejnosměrným proudem (tDCS)

Augmentace kognitivního tréninku za pomocí tDCS u pacientů se schizofrenním onemocněním

Program zahrnuje 5tidenní léčbu (5 aplikací) pomocí tDCS u pacientů s kognitivním deficitem při diagnostikované schizofrenii kombinované s kognitivním tréninkem (program Rehacom). Medikace není během studie měněna. Studii lze absolvovat jak v průběhu docházky do denního stacionáře pro psychotické poruchy, tak ambulantně. Zájemci se mohou obracet o podrobnější informace na Mgr. Veroniku Voráčkovou, e-mail: veronika.vorackova@nudz.cz

Více o výzkumu na Stimulační metody

 

 

 

 


Profile Organizational Chart How Can I Book an Appointment? Outpatient Clinic Inpatient Ward 1: Anxiety Disorders Inpatient Ward 2: Mood Disorders Inpatient Ward 3: Psychotic Disorders Day Care Center 1: Anxiety and Personality Disorders Day Care Center 2: Anxiety Disorders Day Care Center 3: Psychotic Disorders Day Care Center 4: Senior Care Dept. of Cognitive Disorders Neurophysiology and EEG Department of Sleep Medicine Neurostimulation Neuroimaging Unit Clinical Psychology Physiotherapy Occupational Therapy Social Services Specific Treatment Programs Medicinal Doctors (Psychiatrists) Sponsorship Patients Rights
About NIMH Czech Rep. Research Programmes Medical Care For Students Information Centre Press Contacts