Department of Sleep Medicine

Treatment and research programs:

Přístrojové vybavení

 

Přístrojové vybavení Oddělení spánkové medicíny umožňuje rutinní provádění nočních video-polysomnografických záznamů, limitované polygrafie i denní monitorování spánku (test mnohočetné latence usnutí, test udržení bdělosti, dlouhodobá video-EEG monitorace). K monitorování pohybové aktivity (střídání rytmu spánek-bdění) slouží aktigrafické vyšetření.

Oddělení spánkové medicíny je diagnostickým centrem, které zajišťuje diagnostiku celého spektra poruch spánku. Pacienty přijímá k vyšetření na základě doporučení praktického lékaře nebo ambulantního specialisty (v oboru neurologie, psychiatrie, ORL, pneumologie, pediatrie aj.) a na základě pohovoru ve Spánkové poradně centra. Doporučujícímu lékaři je následně adresována propouštěcí zpráva se závěry vyšetření a s návrhem terapie. Z kapacitních důvodů nelze přebírat vyšetřené pacienty do dlouhodobé péče.    

 

Nejdůležitější indikace vyšetření


•   Diferenciální diagnostika parasomnií (např. probuzení se zmateností, noční děsy, noční můry, somnambulismus, porucha chování v REM spánku) & nočních záchvatových stavů a jejich léčba
•    Diferenciální diagnostika nadměrné denní spavosti a její léčba

•    Diferenciální diagnostika insomnií (v celém rozsahu organických i neorganických příčin) a jejich léčba
•    Diferenciální diagnostika poruch pohybu ve spánku a jejich léčba
•    Diferenciální diagnostika poruch cirkadiánního rytmu a jejich léčba

 


Profile Organizational Chart How Can I Book an Appointment? Outpatient Clinic Inpatient Ward 1: Anxiety Disorders Inpatient Ward 2: Mood Disorders Inpatient Ward 3: Psychotic Disorders Day Care Center 1: Anxiety and Personality Disorders Day Care Center 2: Anxiety Disorders Day Care Center 3: Psychotic Disorders Day Care Center 4: Senior Care Dept. of Cognitive Disorders Neurophysiology and EEG Department of Sleep Medicine Neurostimulation Neuroimaging Unit Clinical Psychology Physiotherapy Occupational Therapy Social Services Specific Treatment Programs Medicinal Doctors (Psychiatrists) Sponsorship Patients Rights
About NIMH Czech Rep. Research Programmes Medical Care For Students Information Centre Press Contacts