RP5 Sleep Medicine and Chronobiology – Running Grants and Projects

NATIONAL PROJECTS EXCEPT OPERATIONAL PROGRAMMES

The Czech Research Council

Impact of Media News on Mental Health: Cognitive and Neural Mechanisms  (20-13458S)
Investigator: doc. PhDr. Ladislav Kesner, Ph.D.
Principle investigator: NIMH
Duration: 1.1.2020–31.12.2022
Total budget NIMH: 6 740 000 CZK
Abstract: It has been long recognized that media news are capable of generating and exacerbating stress, anxiety, depression and other negative mental states. However, it is not well understood how exposure to a broad range of media news, from affectively highly salient to mundane, impacts mental states and mental health of news consumers. In particular, there are huge gaps in understanding the psychological and neuronal mechanisms, through which perception and assimilation of media news affect mental states of perceivers. The project has three, mutually linked objectives of high relevance for today’s information society surrounded by media: (i) to establish the connection of psychological traits and states with use of media and political orientation on a population-scale level, (ii) to explore the connection of psychological traits and states with subjective, behavioral and neural responses to media representations of highly salient news topics, and (iii) to determine the effect of two different cognitive assimilation strategies (reframing and rumination) on neural and behavioral processes.

 

OPERATIONAL PROGRAMMES

OP Enterprise and Innovation for Competitivness

Research and Development of Phototherapy Mask for Seasonal Affective Disorder (CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012517)
Investigator: PhDr. Jana Kopřivová, Ph.D.
Principle investigator: ELON Technologies s.r.o.
Co-investigator/Partner: NIMH
Duration: 1.1.2020–31.10.2020
Total budget: 18 860 156 CZK
Total budget NIMH: 4 564 886 CZK
The aim of the project is to develop a phototherapeutic mask to influence the circadian rhythms. The basic functional principle of the device is based on the technology of printed forms of electroluminescent light in the area of the blue light spectrum (460 - 480 nm). As part of the project we will develop an innovative, user-friendly hardware platform that will be able to detect phase shifts in circadian rhythms based on the user's physical activity. Subsequently, the light mask lighting mode will be individually tailored in order to influence circadian rhythms by retinal illumination during sleep. As a result, a non-invasive phototherapy device for home use by patients will be developed.

 

INTERNATIONAL PROJECTS

The Ministry of the Interior of The Czech Republic

Dynamics of Hippocampal and Neocortical Neuronal Representations of Mutual Relationships between a Subject, Significant Moving Objects, and Environment (LTAUSA19135)
Principle investigator: RNDr. Eduard Kelemen, Ph.D.
Investigator: Prof. Saak Victor Ovsepian, M.D., Ph.D.
Principle investigator: NIMH
Co-investigators/Partners: Institute of Physiology CAS; New York University (Prof. André A. Fenton), University of Arizona (Prof. Jean-Marc Fellous, Ph.D.)
Duration: 1.11.2019–31.12.2022
Total budget: 6 991 000 CZK
Total budget NIMH: 3 496 CZK
Abstract: Ability to orient and navigate in environment inhabited with moving objects, be it conspecifics, potential predators, prey or non-animate objects is crucial for survival and success in many animal species.  The main goal of the present project is to investigate in laboratory rat neural circuitry involved in controlling interaction with moving objects (conspecifics or a mobile robot) in an environment. The role of the hippocampus and neocortical areas in these cognitive processes has been already determined by our group. Now we plan to elucidate cellular and cell ensemble substrate of moving-goal navigation, which has so far remained relatively elusive. We aim to characterize patterns of activation of cortical networks in rats that are involved in processing interaction between the subject, moving objects and environments. We will use immediate early gene imaging and single cell ensemble electrophysiological approaches. To investigate causal relationship between neuronal activity patterns and rat’s interaction with moving objects we will use optogenetic manipulations of neocortical activity.

 

 

INTERNAL FUNDING COMPETITION NIMH

Charakteristika cirkadiánních hodin v cerebrálních organoidech generovaných z lidských indukovaných pluripotentních kmenových buněk (320A_2020)
Řešitel: Mgr. Kamila Weissová
Spoluřešitelé: Mgr. Aneta Petrušková, Mgr. Kateřina Skálová
Doba řešení: 1.1.2020–30.11.2020
Výše podpory IGS:110 000 Kč
Abstrakt: V posledních letech práce s cerebrálními organoidy vyvolává řadu otázek i vědeckých výzev a to především na poli neurověd. Cerebrální organoidy představují 3D model vyvíjejícího se i maturovaného lidského mozku, který by mohl sloužit i jako vhodný in vitro model pro studium neuropsychiatrických onemocnění. Velkou výhodou tohoto modelu je využívání indukovaných pluripotentních buněk generovaných z tělních buněk pacienta, tudíž se do modelu promítá komplexní genetická výbava subjektu. V současnosti existují studie využívající cerebrální organoidy pro studium onemocnění autistického spektra či pro studium rozvoje Alzheimerovy nemoci. Studium cirkadiánního systému člověka na funkční molekulární úrovni je v současné možné pouze na úrovni periferních hodin, které podléhají jiným synchronizačním regulacím než hodiny centrální. Oblast neuropsychiatrického výzkum současně vyžaduje modely umožňující experimenty sledující efekt řady receptorových agonistů a antagonistů. Cirkadiánní charakteristika cerebrálních organoidů by tak mohla pomoci vyplnit chybějící článek umožňující studium cirkadiánních rytmů na neuronálním modelu generovaného od neuropsychiatricky diagnostikovaného pacienta. 

 

 


RP1 Experimental Neurobiology RP2 Public Mental Health RP3 Applied Neuroscience and Neuroimaging RP4 Epidemiological and Clinical Research in Addictions RP5 Sleep Medicine and Chronobiology RP6 Brain Electrophysiology RP7 Clinical Research of Mental Disorders RP8 Translational Neuroscience International Cooperation Department AD Centrum Publications Ongoing Projects Pharmaceutical Industry-Sponsored Research Ethics Commission Postgraduate Students Conferences & Seminars Awards International Course 2015
About NIMH Czech Rep. Research Programmes Medical Care For Students Information Centre Press Career Contacts