Informační středisko

Profil

Informační středisko (IS) je pracoviště akreditované pro poskytování veřejných informačních služeb ve zdravotnictví. Plní funkci specializované knihovny registrované na Ministerstvu kultury ČR pod č.j. 4257/202. Náplň činnosti IS se odvíjí především od potřeb pracovníků vlastní instituce, určitou měrou i od potřeb ostatních psychiatrů celé České republiky.

Snahou IS je poskytovat uživatelům komplexní informační servis ve všech fázích řešení výzkumných úkolů, tedy nejen v přípravných a úvodních etapách zaměřených na sběr a studium literatury, ale i ve finálních, tj. při přípravě závěrečných zpráv a publikování výsledků. Informační podpora je samozřejmě určena i klinickým lékařům a pracovníkům jiných oborů, učitelům psychiatrie na nejrůznějších úrovních vzdělávání, studentům a všem ostatním kategoriím uživatelů. K tomu zaměřujeme zejména aktivity a služby knihovnické, rešeršní, bibliografické a (repro)grafické. Informační středisko též eviduje a podle potřeb vykazuje publikační aktivity pracovníků ústavu, vytváří a spravuje web NUDZ a intranet.

Vedle tohoto „klasického“ rámce činnosti informačního pracoviště se rozsáhle zabýváme i dalšími specifickými aktivitami, které směřují převážně „ven“ z NUDZ a v některých směrech i z celého oboru psychiatrie. K takovým aktivitám patří např. zpracovávání adresáře psychiatrů České republiky a vydávání publikací. Navazujeme při tom na více než padesátiletou tradici vydávání edice specializovaných psychiatrických publikací „Zprávy“, která vychází nepřetržitě od roku 1963 a čítá dnes již více než 130 titulů.

 


Profil Kontakty Knihovna Repro/grafické služby Evidence publikací Prodej knih E-knihy ke stažení zdarma Vydavatelství Adresář psychiatrů
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty