prof. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D., DSc.

Aleš Stuchlík

prof. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D., DSc.

výzkumný pracovník
Google Scholar

Prof. RNDr. Aleš Stuchlík, PhD., DSc. působí jako výzkumný pracovník v Národním ústavu duševního zdraví a jako vedoucí vědecký pracovník Fyziologického ústavu Akademie věd ČR. Zabývá se výzkumem učení, paměti a chování ve vztahu k mozku. Také se věnuje studiu kognitivních deficitů a dalších změn chování doprovázejících zvířecí modely neuropsychiatrických onemocnění. Jeho výzkum napomáhá porozumění nervovým základům chování a vedle nových poznatků přináší i aplikované a translační výstupy. Spolupracuje s řadou předních domácích a zahraničních institucí.Dlouhodobě se věnuje výuce a školení domácích i zahraničních pregraduálních a postgraduálních studentů. Vyučuje na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se i popularizací vědy a publikacemi pro širokou veřejnost. Je členem redakčních rad několika mezinárodních časopisů.