MUDr. Filip Tylš, Ph.D.

Filip Tylš

MUDr. Filip Tylš, Ph.D.

výzkumný a vývojový pracovník
Google Scholar

MUDr. Filip Tylš, Ph.D. v NUDZ působí jako neurovědec. Věnuje se výzkumu psychedelik (EEG koreláty a fenomenologie psychedelické zkušenosti) a je součástí týmu pilotních studií podávání psilocybinu lidským subjektům (tzv. psychedelický sitter). Dále působí jako pedagog na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze (asistent kliniky psychiatrie) a jako psychiatr a psychoterapeut na Psychedelické klinice Psyon, kterou spoluzaložil. 

Absolvoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy (promoce 2012) a navázal dokorandským studiem neurověd na 3. lékařské fakultě téže univerzity (obhajoba 2017). V roce 2015 spoluzaložil Českou psychedelickou společnost (CZEPS) a od roku 2017 pomáhá lidem v rámci PsyCare týmu zvládnout obtížné psychedelické zkušenosti. Absolvoval výcvik v gestalt psychoterapii (IVGT Praha 2014 – 2020), vzdělání v kalifornském výcviku na CIIS “Psychedelic-Assisted Therapies and Research Certificate Program” (2018) výcvik v MDMA-asistované psychoterapii (MAPS USA, 2019). Je autorem několika tuzemských a zahraničních publikací, např. přehledová práce Psilocybin – summary of knowledge (2014) nebo knihy Fenomén psychedelie (2017).